Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENȚIE VÂLCENI! CET Govora anunță de când nu vor mai primi cereri de deconectare/debranșare

CET Govora aduce la cunoştinţa consumatorilor săi din Râmnicu Vâlcea faptul că, pentru pregătirea reţelelor de distribuţie agent termic pentru încălzire în noul sezon de iarnă 2018-2019, va proceda la încărcarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică pentru realizarea probelor la rece şi la cald începând cu data de 01.10.2018.

Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 325/2006; – art. 30, alin (5) „Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1) – (3) se efectuează în termen de maxim 45 de zile de la data solicitării”;
– art.30, alin (4) „Deconectările/debranşările prevăzute la alin (1) – (3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire”;
– şi data de 01.10.2018 de începere a probelor la cald pentru noul sezon de încălzire 2018/2019,

Societatea CET Govora SA anunţă toţi consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire că începând cu data de 20.08.2018 nu se mai avizează cereri de intenţie pentru deconectare/debranşare.
Cererile depuse ulterior se vor aviza pentru deconectare/debranşare după finalizarea sezonului de încălzire 2018/2019.

De asemenea pentru evitarea oricăror neconformităţi privind „acordul vecinilor de apartament pe orizontală şi verticală” aşa cum prevede art. 30, alin (2), lit a), acesta va fi luat în considerare doar dacă declaraţia privind acordul va fi redactată printr-un notariat public.