Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE PIEŢARI! De acum, producătorii agricoli vor trebui să dea chitanţe „de mână”

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 şi care a intrat în vigoare pe 3 noiembrie 2014, stabileşte că agricultorii persoane fizice care vând produse agricole proprii vor avea nevoie de noi documente. Astfel, producătorii agricoli persoane fizice care îşi vând produsele obţinute în gospodăria proprie vor trebui să elibereze cumpărătorilor nişte documente asimilabile unor chitanţe. De asemenea, aceştia vor fi obligaţi să deţină şi un atestat de producător, care va înlocui actualul certificat de producător. Cei care nu vor respecta aceste reguli riscă amenzi de până la 22.500 lei.

Certificatul de producător, utilizat în prezent, va fi înlocuit cu un atestat de producător, iar pe lângă acest act, va fi necesar şi un carnet de comercializare, care va putea fi asimilat unui chitanţier.

Producătorii agricoli persoane fizice care vor să comercializeze produse agricole vor trebui, mai întâi, să obţină un atestat de producător, care va înlocui certificatul de producător utilizat în prezent. Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii şi va fi vizat semestrial

Agricultorii persoane fizice care vor deţine un atestat de producător vor putea să vândă produsele obţinute în ferma/gospodăria proprie fie în piaţă, fie altor comercianţi, însă vor trebui să aibă şi un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. Potrivit Legii nr. 145/2014, carnetul de comercializare este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ.

Prima filă din acest carnet va conţine date privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi incluse şi informaţii privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte producţiile estimate a fi destinate comercializării. Această filă va fi semnată de primar şi va rămâne nedetaşabilă.

După cum reiese din actul normativ, carnetul de comercializare a produselor va funcţiona practic precum un chitanţier. Concret, atunci când vor vinde produse, în orice cantitatea şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, agricultorii vor utiliza filele din acest carnet, după cum urmează:

– primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

– al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

– al treilea exemplar se păstrează la carnet.

Totuşi, excepţie de la aceste prevederi o reprezintă situaţia în care vânzarea se va desfăşura în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante. În aceste situaţii, producătorii agricoli vor fi obligaţi să înscrie, la sfârşitul fiecărei zile, într-o filă corespunzătoare, produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.

Totodată, carnetele utilizate care vor conţine al treilea exemplar al filelor se vor restitui primăriilor emitente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.