Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: anaf

ATENŢIE! Formularul 200 se depune la ANAF până pe data de 25 mai 2016!

Foto: anafAproximativ 600.000 de români sunt obligaţi să depună la sediile ANAF din toată ţara formularul 200, prin care îşi declară veniturile realizate în 2015. Termenul limită de depunere a acestui formular este 25 mai 2016.

Pentru cei care însă nu ştiu, trebuie menţionat că această declaraţie se depune de către toate persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi comerciale; profesii libere; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte); cedarea folosinţei bunurilor (chirii); activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; silvicultură; piscicultură.