Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Astăzi este ultima zi de plată a taxelor şi a impozitelor locale fără penalităţi

Persoanele fizice şi juridice mai au timp doar astăzi să-şi mai achite taxele şi impozitele datorate bugetului local fără să plătească penalităţi.

Potrivit legislaţiei, contribuabilii care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale până la data de 30 septembrie vor suporta penalităţi de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor principale, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă.

Pentru a reduce birocraţia şi a elimina cozile de la casierii, mai multe primării au pus la dispoziţia contribuabililor mai multe modalităţi de plată: cea electronică prin internet banking, plata cu cardul şi cea online prin ghişeul.ro.

Râmnicenii îşi pot plăti impozitele şi taxele datorate bugetului local on-line, la adresa: https://213.177.20.3/etax/index.php