Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL scoate la concurs mai multe posturi

SC APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

• Centrul Exploatare Vest:
– Sector Băbeni: – 1 post sudor

• Centrul Exploatare Sud:
– Sector Drăgăşani: – 1 post instalator – punct de lucru Drăgoeşti

• Centrul Exploatare Rm.Vâlcea:
– Sector Reţele Apă: – 1 post instalator
– 1 post lăcătuş mecanic

Concursul constă în probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 – proba scrisă, iar în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 – proba practică și interviul.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.10.2020 , ora 12:00
– proba scrisă se va susține în data de 12.10.2020, ora 08:00
– proba practică și interviul se vor susține în data de 16.10.2020, ora 08:00

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 02.10.2020, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.