Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL SA angajează pe mai multe posturi, în cadrul serviciului de Citire-Încasare

SC APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Încasator cititor – 3 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:

– 2 posturi – Centru Exploatare Vest, Sector Horezu (zona Horezu/ Măldărești), județul Vâlcea;

– 1 post – Centru Exploatare Sud, Sector Drăgășani

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.08.2020, ora 12:00;

– proba scrisă va avea loc în data de 14.08.2020, ora 09:00;

– interviul va avea loc în data de 20.08.2020, ora 09:00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.08.2020, ora 15:00, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.