Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de un lăcătuș mecanic pentru zona Brezoi

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Brezoi.

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei interviu și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare.
Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3 – 5, în data de 27.06.2022, ora 11:00.
Proba practică și interviul se vor desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2, în data de 01.07.2022, ora 9:00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.06.2022 ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.