Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de un laborant, la Călimănești

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de laborant în cadrul Laboratorului de Apă, Sector Călimănești.

Concursul constă în probele scris, practică şi interviu care se vor desfășura conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 05.10.2023 ora 13:00 la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
• proba practică și interviul vor avea loc în data de 11.10.2023 ora 13:00 și se vor desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societății APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.09.2023 ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.