Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL are nevoie de instalatori

APAVIL SA: ANUNȚ privind scoaterea la concurs a 3 posturi instalator în cadrul Serviciului Control Clienți

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, și probă practică și interviu care vor avea loc în Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr. 4 și la lucrările în desfășurare.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.03.2021, ora 15:00 ;
– proba scrisă va avea loc în data de 22.03.2021, ora 09:00;
– proba practică și interviul se vor susține în data de 26.03.2021, ora 09:00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.03.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.