Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează!

SC APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

• Sector Captate, Tratare şi Aducţiune Brădişor-Rm.Vâlcea, Cheia-Rm.Vâlcea:
– 1 post lăcătuş mecanic – punct de lucru Staţie Tratare Valea lui Stan
– 1 post zidar – punct de lucru Staţie Tratare Nord Rm.Vâlcea

• Centrul Exploatare Nord
– Sector Călimăneşti:- 2 posturi instalatori
– Sector Brezoi: – 1 post instalator

• Centrul Exploatare Rm.Vâlcea
– Sector Reţele Apă:- 1 post instalator
– 1 post lăcătuş mecanic

• Formaţia Intervenţii, Reparaţii Majore, Reţele şi întreţinere rezervoare, Rm.Vâlcea
– 1 post instalator
– 1 post dulgher.

Concursul constă în probă scrisă, probă practică de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și interviu și se vor desfășura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 – proba scrisă, iar în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2 – proba practică și interviul.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28.09.2020, ora 12:00
– proba scrisă se va susține în data de 05.10.2020, ora 09.00
– proba practică și interviul se vor susține în data de 09.10.2020, ora 08.00

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.09.2020, ora 12.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.