Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează încasator-cititor

ANUNȚ privind scoaterea la concurs a unui post de Încasator – Cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare – Centru Exploatare Nord, Sector Călimănești

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 29.06.2021, ora 15.00 ;
– proba scrisă se va susține în data de 06.07.2021, ora 09.00;
– interviul va avea loc în data de 12.07.2021, ora 09.00.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 28.06.2021, ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.