Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează

APAVIL SA – ANUNȚ
privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
– 1 post referent în cadrul Serviciului Contractare, Centru exploatare Nord
– 1 post economist în cadrul Serviciului Contractare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vor desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 16.04.2021, ora 13:00 ;
– proba scrisă se va susține în data de 22.04.2021, ora 09:00;
– interviul se vor susține în data de 28.04.2021, ora 09:00 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 15.04.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.