Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC la Horezu: Se înființează punctele gastronomice locale

Primăria orașului Horezu anunță cetățenii interesați că își pot înființa unităţi de alimentaţie publică de tipul “punctelor gastronomice locale”. Ordinul transmis zilele acestea Direcțiilor Sanitar Veterinare din întreaga țară modifică Ordinul președintelui ANSVSA nr. 111/2008 și relaxează condițiile de funcționare și înregistrare sanitar-veterinară a unităților de tipul punctelor gastronomice locale.

Potrivit unui comunicat de presă făcut public pe site-ul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), punctele gastronomice, locurile autorizate unde se prepară și se servesc cu precădere alimente furnizate de producători locali, pot fi reprezentate de bucătăriile particulare din locuințele familiale care pot fi incluse în circuitul turistic/gastronomic din cadrul zonelor/regiunilor turistice cu tradiții gastronomice recunoscute și care nu sunt încadrate ca pensiuni turistice, hoteluri, moteluri.

Pentru alte detalii și pentru a fi inclusi ȋn baza de date creată la nivelul Primăriei Oraşului Horezu şi pentru a beneficia de informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la numerele de telefon: 0350.801.575 – Olaru Elena sau 0250.860.190 – Cozoş Oana-Raluca, la sediul CNIPT: Str. Tudor Vladimirescu nr.63A sau la sediul Primăriei Oraşului Horezu: Str. 1 Decembrie nr. 7.

Subiect: Condiţii de funcţionare şi ȋnregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unor categorii de unităţi de alimentaţie publică de tipul “punctelor gastronomice locale”, unde se prepară şi se servesc cu precădere alimente furnizate de la producătorii locali.

Incintele utilizate ȋn principal ca locuinţe particulare dar ȋn care se prepară şi servesc cu regularitate produse alimentare către consumatorii finali depăşesc cadrul consumului privat, fiind necesară obţinerea documentului de ȋnregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ȋn conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru obţinerea documentului de ȋnregistrare sanitară veterinară a acestor categorii de unităţi de alimentaţie publică de tipul “puncte gastronomice locale” unde se prepară şi se servesc cu precădere alimente furnizate de producătorii locali, este necesară parcurgerea etapelor de ȋnregistrare stabilite pentru unităţile definite la Anexa 1, Capitolul II, punctul 1, litera A din Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

In ceea ce priveşte condiţiile constructive şi de dotare cu echipamente şi facilităţi pentru funcţionarea “punctelor gastronomice locale” vă precizăm că acestea sunt prevăzute ȋn Anexa 2, Capitolul III, la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 ce stabileşte condiţiile generale de igienă aplicabile alimentelor.

Referitor la localizarea/amplasarea acestor “puncte gastronomice locale”, vă comunicăm că acestea pot fi reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuinţelor familiale care pot fi incluse ȋn circuitul turistic/gastronomic din cadrul zonelor/regiunilor turistice cu tradiţii gastronomice recunoscute şi care nu sunt ȋncadrate ca pensiuni turstice, hoteluri, moteluri etc. conform prevederilor legislaţiei turistice.

In cadrul acestor “puncte gastronomice locale” trebuie să se prepare şi să se servească alimente numai de către proprietar sau de către membrii familiei acestuia, a căror stare de igienă şi sănătate este ȋn conformitate cu prevederile legislaţiei ȋn vigoare, produse ȋn majoritate provenite din ferma proprie sau/şi de la producători locali autorizaţi, ȋnregistraţi sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Important!!! Carnea roşie provenită de la bovine, porcine, ovine, caprine, ratite (struti) sau solipede este necesar să poarte marca de sănătate!

Important!!! La nivelul “punctelor gastronomice locale” este necesar să fie aplicate regulile generale de igienă şi să poată fi asigurată trasabilitatea materiilor prime şi ingredientelor din care se prepară şi se servesc alimentele.

Pentru ca “punctele gastronomice locale” situate pe raza localităţii Horezu să fie aliniate la cerinţele legislaţiei ȋn domeniu, având ȋn vedere faptul că autorităţile competente urmează să efectueze monitorizarea şi controlul acestor puncte, Primăria Oraşului Horezu a demarat activităţile de inventariere a acestora.