Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Amenzi de milioane de lei date de RAR

În anul 2014, inspectorii Registrul Auto Român au controlat la „sânge” service-urile auto, urmărind în special supravegherea eficientă a pieței de gen și garantarea unui nivel ridicat în siguranța circulației. În perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 au avut loc nu mai puțin de 6.213 acțiuni de control la agenții economici de pe piața națională, fiind finalizate prin 4.142 documente de control şi prin amenzi în valoare de 1.765.990 lei. S-au aplicat, de asemenea, 2.357 sancțiuni complementare (opriri de la comercilizare, suspendări de activitate).

Trebuie menţionat că inspectorii RAR au identificat următoarelor încălcări ale legii: lipsa autorizaţiei tehnice eliberată de R.A.R.; lipsa înregistrărilor şi nemenţinerea dovezilor care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse, astfel încât vehiculele să corespundă condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie; nemenţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare; introducerea pe piaţă a produselor şi materialelor noi care privesc siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului neomologate/necertificate; lipsa declaraţiei de conformitate emisă de producător sau de reprezentanţii acestora; lipsa inscripţionării şi/sau etichetării produselor.

Iată situaţia defalcată a inspecţiilor, aşa cum este ea prezentată de RAR:

„1. 1194 acţiuni de control la operatori economici care comercializează componente auto . Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 41.400 lei

2. 275 acţiuni de control la operatori economici care montează sau repară instalaţii GPL. S-au aplicat sancţiuni în valoare de 68.500 lei şi s-a dispus suspendarea activităţii pentru 11 societăţi

3. 4658 de acţiuni de control la operatori economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere şi dezmembrări auto. S-a constatat lipsa autorizaţiei tehnice eliberată de RAR şi nerespectarea domeniului autorizat în 770 cazuri. S-au aplicat amenzi în valoare de 1.592.090 lei şi 607 măsuri complementare de oprire sau suspendare a activităţii

86 acţiuni de control desfăşurate la atelierele TLV şi la staţiile ITP

Este vorba de societățile care desfășoară activități de inspecție tehnică periodică și activități de verificare tahografe. S-au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 64.000 lei și totodată s-au anulat 14 atestate de inspector tehnic.

Registrul Auto Român realizează, prin Departamentul Supraveghere de Piaţă (DSP), o intensă activitate de disciplinare a pieţei de profil, desfăşurând acţiuni de control care urmăresc conformitatea activităţilor de reparaţii efectuate, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate impuse de constructorul de automobile, precum şi supravegherea pieţei serviciilor auto privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, având ca rezultat creşterea siguranţei circulaţiei rutiere şi protecţia mediului”.