Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
Foto: arhiva Vocea Valcii

A mai rămas puţin timp absolvenţilor pentru a se înscrie la AJOFM

Foto: arhiva Vocea ValciiAbsolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vâlcea, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Cei care nu s-au înscris până acum mai au la dispoziţie o săptămână pentru a beneficia de acest drept.

Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de şase luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei. Cei care nu au făcut-o, încă, până în prezent, mai au un răgaz până pe data de 2 august 2016.

Pentru a se înscrie, aceştia trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă actul de identitate (copie şi original), actul de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii (copie şi original) şi adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea „apt de muncă”.

Trebuie precizat faptul că şi pentru absolvenţii de liceu care promovează examenul de bacalaureat data limită de înscriere la şomaj este tot 2 august 2016.