1

25 MAI: Termen pentru depunerea formularului 200

Foto: gestiunepfa.ro

Foto: gestiunepfa.roFinanţele Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor persoane fizice care, în anul 2015, au realizat în mod individual sau într-o formă de asociere venituri în bani şi/sau în natură din România din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură şi silvicultură; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; jocuri de noroc, că au obligaţia ca până miercuri, 25 mai a.c., să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România” – cod 200.

Formularul 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România – se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România. Opţiunea de regularizare a impozitului poate fi exercitată pentru veniturile realizate începând cu 1 iunie 2015.

Pentru anul fiscal 2015, declaraţia cuprinde veniturile realizate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015.

Contribuabilii, persoane fizice care au realizat în anul 2015 venituri din jocuri de noroc ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker au obligaţia depunerii formularului 200, astfel: pentru perioada 13 februarie 2015 – 11 iunie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker, se completează distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc; pentru perioada 12 iunie 2015-31 decembrie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, se completează distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

Nedepunerea până la 25 mai 2016 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.