Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
ziarul unirea

25 mai 2015: TERMEN LIMITĂ pentru declararea veniturilor din străinătate

ziarul unireaContribuabilii-persoane fizice rezidente române precum şi persoanele fizice care au îndeplinit pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă şi care au obţinut în anul 2014 venituri din străinătate că până luni, 25 mai a.c., au obligaţia să completeze şi să depună la unitatea fiscală de care aparţin formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea.

Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

Nedepunerea până la 25 mai 2015 a declaraţiei 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.