Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

18 august a.c., termen limită pentru depunerea unor raportări la Fisc

Următoarele raportări le puteţi face până pe 18 august:

• Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun de către operatorii economici care au înregistrat, în exerciţiul financiar precedent, o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 936/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 540, din 21 iulie 2014 şi care a intrat în vigoare la data publicării.

• Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi, se depune de antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

• Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna/anul, se depune de antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna/anul pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic şi produse alcoolice.

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

• Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

• Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile.

• Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

• Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

• Situaţia privind livrările de produse accizabile în luna/anul, pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

• Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.