Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI MINUTA din dosarul REFERENDUMULUI

Prima etapă din dosarul Referendumului s-a încheiat, Liviu Dragnea fiind condamnat la 1 an cu suspendare. Şi ceilalţi inculpaţi din dosar şi-au primit condamnările, însă din cele 73 de persoane trimise în judecată, 44 au fost achitate, rezultat care nu dă chiar bine pentru DNA. Luju.ro a prezetent minuta,în integralitatea sa.

Sentinţa nr.341 – MINUTA

I. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.13 din Legea nr.78/2000 condamnă inculpatul Dragnea Liviu Nicolae (…) la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Dragnea Liviu Nicolae pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.81 Cod penal anterior dispune suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare pe un termen de încercare de 3 ani. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. II. 1. Secţia de Votare nr. 105 Piatra Olt 1.1. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 25 Cod penal anterior rap. la art. 55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpata Baba Constantina (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Baba Constantina pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Baba Constantina pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 1.2. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.25 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Diţă Costinel-Leontin (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Diţă Costinel-Leontin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Diţă Costinel-Leontin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 1.3. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Coandă Nicolae (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Coandă Nicolae pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Coandă Nicolae pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 1.4. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Florescu Marin (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Florescu Marin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Florescu Marin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 1.5. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Rariţă Ion (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Rariţă Ion pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Rariţă Ion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 1.6. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpata Triţă Constanţa (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Triţă Constanţa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Triţă Constanţa pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 2. Secţia de Votare nr.142 Ciuperceni 2.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Vişan Marioara (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 2.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Beznea Ion (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 2.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Marioara Adrian (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 2.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Culcea Victor (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 2.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Stoicea Luminiţa-Elena (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 2.6. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Barbu Teodora-Ramona (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 2.7. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Zamfir Marin-Marius (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 3. Secţia de Votare nr.1 Alexandria 3.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Ulmeanu Iulian (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 3.2. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 55 al.1 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpatul Bălănescu George-Tiberiu (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Bălănescu George-Tiberiu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Bălănescu George-Tiberiu pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior . În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 3.3. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Ionescu Ion (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Ionescu Ion pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Ionescu Ion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 4. Secţia de Votare nr.244 Plosca 4.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Curcan Constantin (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Florea Mariana (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Rusu Dănuţ (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită LUMEAJUSTITIEI.RO inculpatul Ene Vasilică (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Nedelea Dorinel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.6. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Mărunţelu Aurel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 4.7. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Pârva Ion (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5. Secţia de Votare nr.314 Ţigăneşti 5.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Dumitrache Ion (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5.2.În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Poroschianu Marin (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Dinu Nicuşor Sorin (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Mitran Dorina (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Ciupercă Cristina (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000. 5.6. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Pieleanu Ion (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Pieleanu Ion pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Pieleanu Ion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe LUMEAJUSTITIEI.RO lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior . În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 5.7. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Trifu Nicolae (…) la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Trifu Nicolae pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Trifu Nicolae pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 6. Secţia de VOTARE NR.112 BRAGADIRU 6.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Filip Alina-Florina (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 6.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Barbu Nicuşor (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 6.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Ferăşteanu Ion-Dorel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 6.4. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.26 Cod penal anterior rap. la art.55 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Vîlcan Tudor-Dorel, (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65Cod penal anterior aplică LUMEAJUSTITIEI.RO inculpatului Vîlcan Tudor-Dorel pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Vîlcan Tudor-Dorel pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 6.5. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Stemate Marin (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Stemate Marin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Stemate Marin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 6.6. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Mitroi Marin pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.254 al.1 Cod penal anterior rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă inculpatul Mitroi Marin (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod LUMEAJUSTITIEI.RO penal anterior aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Mitroi Marin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 6.7.În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 255 al.1 Cod penal anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 condamnă inculpatul Răboj Daniel (…) la pedeapsa închisorii de 6 luni. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Răboj Daniel pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 7. Secţia de votare nr.113 Bragadiru 7.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Partocică Costică (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 7.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Mihai Ion (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod LUMEAJUSTITIEI.RO penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 7.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Matei Daniela (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 7.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Mitroi Vasile (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 7.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Lebejoară Liliana-Carla (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 Legea nr.3/2000. 7.6. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Pascu Marian Florin (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Pascu Marian Florin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Pascu Marian Florin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 7.7. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpatul Lungu Petre (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Lungu Petre pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Lungu Petre pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 8. Secţia de votare nr.114 Bragadiru 8.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Sandu Ileana (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 8.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Rizea Olga-Iulia (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 8.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Peţa Gabriel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 8.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Nădrag Ion-Paul (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr. 3/2000. 8.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Cristea Tudor (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.26 Cod penal rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 8.6. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 55 alin. 1 din Legea nr. 3/2000 cu aplicarea art.74 al.1 lit.c Cod penal anterior rap. la art.76 al.1 lit.d Cod penal anterior condamnă inculpatul Dude Ilie (…) la pedeapsa închisorii de 1 an şi 4 luni. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Dude Ilie pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.81 Cod penal anterior dispune suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare pe un termen de încercare de 3 ani şi 4 luni. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 8.7. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpatul Nistor Marin (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Nistor Marin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Nistor Marin pedeapsa accesorie a LUMEAJUSTITIEI.RO interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 8.8. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 55 al. 1 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpata Nistor Angelica-Mariana (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Nistor Angelica-Mariana pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Nistor Angelica-Mariana pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.242 al.1 Cod penal anterior condamnă aceeaşi inculpată la pedeapsa închisorii de 3 luni. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art.35 al.1 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate, inculpata Nistor Angelica-Mariana urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei rezultante sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9. Secţia de votare nr.287 Suraia 9.1. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Stan Vili din complicitate la infracţiunea prev. de art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 în LUMEAJUSTITIEI.RO infracţiunile prevăzute de art.387 al.1 lit.c Cod penal cu referire la art.392 Cod penal şi art.391 al.1 cu referire la art.392 din Codul penal. În baza art.387 al.1 lit.c cu referire la art.392 Cod penal condamnă inculpatul Stan Vili (…) la o pedeapsă de 7 luni închisoare. În baza art. 67 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani. Face aplicarea art.65 raportat la art.66 al.1 lit. a, b Cod penal. În baza art.391 al.1 cu referire la art.392 din Codul penal condamnă inculpatul Stan Vili la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 67 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a, b Cod penal pe o perioadă de 2 ani. Face aplicarea art.65 raportat la art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal. În baza art.296 al.1 Cod penal condamnă inculpatul Stan Vili la o pedeapsă de 1 lună închisoare. În baza art. 296 al.2 Cod penal condamnă inculpatul Stan Vili la o pedeapsă de 4 luni închisoare. În baza art.38 al.1, art.39 al.1 lit.b Cod penal contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului Stan Vili pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 4 luni. În baza art.45 al.3 Cod penal inculpatul Stan Vili va executa, alături de pedeapsa principală de 1 an şi 10 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al.1 lit. a şi b Cod penal pe o perioadă de 2 ani. În baza art.45 al.5 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor de art. 66 al.1 lit. a şi b Cod penal ca pedeapsă accesorie. 9.2. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpata Cristian Corina (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Cristian Corina pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9.3. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.26 Cod penal anterior rap. la art.55 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpata Hanganu Maria (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Hanganu Maria pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Hanganu Maria pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9.4. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art.26 Cod penal anterior rap. la art.55 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpata Bobocea (fostă Velniţă) Simona (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Bobocea (fostă Velniţă) Simona pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Bobocea (fostă Velniţă) Simona pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9.5. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 din Legea nr. 3/2000 condamnă inculpatul Manole-Mic Florentin (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Manole-Mic Florentin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Manole-Mic Florentin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9.6. În aplicarea art. 5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Sîngerean Sorin (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatului Sîngerean Sorin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Sîngerean Sorin pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 9.7. În aplicarea art. 5 Cod penal: În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpatul Totoliciu Ion (…) la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art.65Cod penal anterior aplică inculpatului Totoliciu Ion pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatului Totoliciu Ion pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de incercare de 6 ani. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea În baza art.863 Cod penal anterior LUMEAJUSTITIEI.RO pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatului prevederile art.864 Cod penal anterior . În baza art.71 alin.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 10. Secţia de Votare nr.147 Bîlteni 10.1. În baza art.396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Zglobiu Anca-Maria (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 10.2. În baza art.396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Bîlteanu Paulina (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 10.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Florescu Teodora (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 10.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Ilie Marcel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 10.5. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpata Vespe Adriana (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Vespe Adriana pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Vespe Adriana pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 10.6. În aplicarea art.5 Cod penal: În baza art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000 condamnă inculpata Vlăduţ Daniela (…) la pedeapsa închisorii de 2 ani. În baza art.65 Cod penal anterior aplică inculpatei Vlăduţ Daniela pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a , b Cod penal anterior pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal anterior aplică inculpatei Vlăduţ Daniela pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a, b Cod penal anterior. În baza art.861 Cod penal anterior suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pentru un termen de încercare de 5 ani. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj. În baza art.863 Cod penal anterior pe durata termenului de încercare inculpata se va supune următoarele măsuri de supraveghere: – se va prezenta la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj la datele fixate de acesta; – va anunţa, în prealabil, Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare mai mare de 8 zile, precum şi întoarcerea; – va comunica şi justifica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj schimbarea locului de muncă; – va comunica Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. Pune în vedere inculpatei prevederile art.864 Cod penal anterior. În baza art.71 al.5 Cod penal anterior executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare. 11. Secţia de votare nr.148 Bîlteni 11.1. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Filip Constantin (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.2. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Şorop Marian (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.3. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Lungu Aurora-Irina (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.4. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Săulescu Elena (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.5. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Neşa Nicolae (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.6. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpatul Călăraşu Gheorghe-Daniel (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. 11.7. În baza art. 396 al.5 rap. la art.16 al.1 lit.c Cod procedură penală achită inculpata Cocoranu Maria (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 26 rap. la art.55 al.1 din Legea nr.3/2000. II. În baza art.25 al.3 Cod procedură penală desfiinţează următoarele acte: 1.Secţia de votare nr.105 Piatra Olt Lista electorală permanentă, pagina 12, pozitia 4, pozitia 5, pozitia 6, poziţia 38 – Badea Relu -Badea Rodica – Chinţescu Angelica – Năut Elena Sabina; pagina 4, pozitia 4, pozitia 18, pozitia 19, pozitia 23, pozitia 29, pozitia 30 – Chinţescu Florea, Giura Georgeta Mihaela, Giura Ion, Mitran Stela, Panduru Marinela, Panduru Virgil; pagina 15, pozitia 10, pozitia 12, pozitia 20 – Dobeanu Elena, Dobeanu Ionuţ, Dumitraşcu Nicolae; pagina 16, pozitia 9, poziţia 20 -Filcu Dan Iulian, Strejescu Marinela -; pagina 7, pozitia13, pozitia 17, pozitia 19 – Georgescu Gheorghe; Georgescu Marinela, Giurea Marinela; pagina 9, pozitia 16, pozitia 26 -Maria Adrian Gheorghe, Nicola Elena; pagina 13, pozitia 42, pozitia 43, pozitia 45, pozitia 46- Pârloiu Ionela, Pătraşcu Marin, Popa Georgeta, Popa Gheorghe; pagina 2, pozitia 54 – Nicola Nicolae; pagina 14, pozitia 7 – Prună Iulian Dumitru; pagina 8, pozitia 42, pozitia 44, pozitia 45 – Puiu Milica, Simion Elena, Simion Florinel Cătălin; pagina 13, pozitia 51-Tucă Elena; pagina 3, pozitia 103 – Vasile Ilinca; pagina 15, pozitia 16, pozitia 17, pozitia 22 -Dumbravă Cristina, Dumbravă Paul, Eremia Dumitru Viorel ; pagina 9, pozitia 30 – Stefan Constantin. Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pagina 1, pozitia 3 Vasile Florinel; 2.Secţia de Votare nr.142 Ciuperceni Lista electorală permanentă, pagina 3, pozitia 76 – Chivu Corina; pagina 4, pozitia 81, pozitia 101 – Ciobanu Alin Florin, Cune Ivana-; pagina 6, pozitia 180, – Garvăn Cristian Ionu?; pagina 7, pozitia 218, pozitia 225, pozitia 226, pozitia 235- Jugănaru Georgeta, Li?ă Florian-Li?ă Florica- Măican Ionel Marian -; pagina 8, pozitia 275, pozitia 276 – Miu Ioana- Miu Ionica; pagina 9, pozitia 301 -Neac?u Fănel; pagina 10, pozitia 354-Pană Aurica; pagina 12, pozitia 415, pozitia 435, pozitia 436 – Scurtu Diana, Stochirlea Lenu?a, Stochirlea Mihai; pagina 14, pozitia 486, pozitia 487, pozitia 508 – ?eican Mihaela, ?eican Mircea, Trifu Viorel; pagina 15, pozitia 537, pozitia 538- Vasile Maria – Vasile Mircea. 3.Sectia de votare nr.1 Alexandria Lista electorală suplimentară – urna mobilă (Spitalul Alexandria), pagina 25, pozitia 244 – Almăjanu Firica; pagina 22, pozitia 212-Bîrleanu George Gabriel; pagina 21, pozitia 120, pozitia 202- Bunea Dănuţ, Buciu Cristina; pagina 23, pozitia 223-Ceapă Gherghina; pagina 20, pozitia 194 – Ciulei Elena; pagina 24, pozitia 234- Cornea Ioana; pagina 15, pozitia 148 Dumitru Ştefan; pagina 20, pozitia 192- Epure Nicolae; pagina 11, pozitia 106 – Iancu Marioara Mioara; pagina 11, pozitia 102-Iorga Elena; pagina 20, pozitia 198- Loghin Gheorghe; pagina 26, pozitia 256- Lucan Maria; pagina 20, pozitia 191- Matei Gheorghe; pagina 29, pozitia 284- Măldăianu Florinela Geanina; pagina 21, pozitia 204 – Minciună Georgeta; pagina 22, pozitia 213- Mirea Elena; pagina 11, pozitia 109- Mitrică Maria; pagina 11, pozitia 105-Nicolaescu Andreea Cristina; pagina 29, pozitia 285 – Nuţă Anca Emanuela; pagina 21, pozitia 210, -Paraschiv Constantin; pagina 13, pozitia 128 – Spătaru Ioana; pagina 28, pozitia 275 – Ştefănescu Elena; pagina 12, pozitia 117 -Toma Angela; pagina 20, pozitia 193 -Totolan Maria; pagina 12, pozitia 112 – Vasile Marian; pagina 28, pozitia 272 LUMEAJUSTITIEI.RO -Vişan Florica; pagina 28, pozitia 277 -Voinea Florentina; pagina 28, pozitia 280 – Zlătaru Daniela; pagina 22, pozitia 211-Zorilă Gheorghe. 4.Secţia de Votare nr.244 Plosca Lista electorală permanentă, pagina 18, pozitia 4 , pozitia 30,- Alexandru Robert Sabinel, Anton Iuliana; pagina 1, pozitia 8, unde sunt men?ionate datele de identificare privind pe Andrei Costina; pagina 2, pozitia 50, pozitia 68- Bidilici Anghel, Bogdan Gheorghi?a; pagina 19, pozitia 66, pozitia 76, -Bidilici Iulian, Bî?ică Florentina; pagina 20, pozitia 105 – Bu?u Ioana; pagina 3, pozitia 120, Ciobănescu Marieta; pagina 22, pozitia 190, pozitia 193, pozitia 195Crucieru Cristinel, Curcan Mirela Geanina, Dabu Ion; pagina 5, pozitia 179, Deliu Maria; pagina 23, pozitia 210, pozitia 225 Dobrică Ionel, Dragu Marinică; pagina 6, pozitia 229, Floricică Tionica; pagina 24, pozitia 265, Gherghe Ani?oara; pagina 26, pozitia 350, pozitia 351, Iaurum Angelica, Iaurum Floarea; pagina 29, pozitia 446 Mihai Elena; pagina 11, pozitia 422, pozitia 427 – Mirea Ion, Mirea Tudora; pagina 29, pozitia 480, -Mocanu Marin; pagina 12, pozitia 453- Neagu Ioana; pagina 30, pozitia 494, pozitia 519 -Neagu Marian, Pîrva Ion; pagina 31, pozitia 537 -Pîrva Ioana; pagina 32, pozitia 575, pozitia 604, pozitia 625, pozitia 626 – Rizea Cătălin Dorin, Rizea Marcela, Rotaru Constantin, Rotaru Florica; pagina 34, pozitia 652, pozitia 658, pozitia 660, pozitia 663, pozitia 679- Siteavu Ecaterina, ? opalcă Angelica, Sopalcă Claudia Alina, Sopalcă Ionel, Stanciu Tudor Cristian; pagina 35, pozitia 710, Stăvărache Nicusor Geani; pagina 36, pozitia 729, unde sunt mentionate datele de identificare privind pe Stoiu Anghel; pagina 33, pozitia 640 Sărbănescu Marian; pagina 16, pozitia 617, Stefan Simona Constan?a; pagina 37, pozitia 768, Urluianu Drina; pagina 20, pozitia 116, Cătrună Elena; pagina 23, pozitia 207, Deliu Nicu; 5.Secţia de Votare nr.314 Ţigăneşti Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pagina 1, pozitia 6 Naciu Ana; pagina 2 pozitia 14, pozitia 20 – Preda Ioana, Diaconu Georgeta;pagina 4, pozitia 29, poziţia 31, pozitia 32-Barbu Marin, Barbu Elena, Riga Marin; pagina 5, pozitia 44, pozitia 46-Vasile Ioana, Vulturescu Floarea;pagina 6, pozitia 47, pozitia 49, pozitia 53, pozitia 54 -Drăgan Floarea, Balauru Nicu, Pîrvan Ion, Diaconu Ariton; pagina 7, pozitia 64- Ionică Floarea; pagina 8, pozitia 67, pozitia 70 – Lisei Ioana, Cărută Vasile. Lista electorală permanentă, pagina 1, pozitia 17 – Barbu Marius; pagina 3, pozitia 108 – Deaconu Georgeta; pagina 4, pozitia 151-Dobre Teodora; pagina 8, pozitia 315, pozitia 316 – Lucan Adriana, Lucan Cornel;pagina 9, pozitia 329, pozitia 347- Lucan Nela, Matei Ionica; pagina 12, pozitia 465, pozitia 466 – Răducanu Florenţa, Răducanu Iulian;pagina 13, pozitia 487 , pozitia 498, pozitia 499- Save Titi, Stoian Alin Ionel, Stoian Maria Didina; pagina 14, pozitia 524, pozitia 536 – Trăistaru Elvis,Vasile Valeriu; pagina 19, pozitia 130-Călugăreanu Dumitru;pagina 21, pozitia 213, pozitia 215- Deaconu Ionela, Deaconu Petre; pagina 24, pozitia 329, pozitia 330, pozitia 354, pozitia 359, pozitia 360 – Găină Adelia, Găină Adrian, Găină Maria, Găină Mirel, Găină Nicoleta; pagina 25, pozitia 369, pozitia 373- Găvănescu Alexandra, Găvănescu Mircea; pagina 29, pozitia 521 – Ispă?oaia Elena; pagina 33, pozitia 708, pozitia 709- Opotă Cristinel, Opotă Florenţa;pagina35, pozitia 796, pozitia 797, pozitia 798 -Riga Dorina Mădălina, Riga Floarea, Riga Iulian; pagina 14, pozitia 525- Trăistaru Natalia Lista electorală suplimentară, pagina 5, pozitia 43-Save Mihaela. 6.Secţia de Votare nr.147 Bîlteni Lista electorală permanentă pagina 1, pozitia 27, pozitia 32, pozitia 37 -Aprofirei Livia, Atudosie Livia, Băcioiu Maria; pagina 2, pozitia 48, pozitia 76, pozitia 79- Bădescu Cecilia, Bălan Silvia, Baltă Cristian Valentin; LUMEAJUSTITIEI.RO pagina 3, pozitia 81, pozitia 95, pozitia 106 – Baltă Spiridon, Bărăgan Adela, Barbu Ecaterina -; pagina 4, poziţia 140, pozitia 149, pozitia 153-Bîcoi Modreac Tudor Marius, Birău Ana, Birău Ion ; pagina 5, pozitia 169, pozitia 174, pozitia 179, pozitia 180, pozitia 194, pozitia 195-Blăgău Marcela, Blidaru Valeriu, Boc? e Aristică, Bocse Nicolita, Braia Marieta, Braia Nicolae; pagina 6, pozitia 204, pozitia 208, poziţia 209, poziţia 211 – Brănescu Ilarie Dorin, Bucur Aristică, Bucur Cornelia , Bucur Ion; pagina 7, pozitia 255, pozitia 256 -Calotă Constantin, Calotă Elisabeta; pagina 8, pozitia 292, pozitia 318-Cilibiu Adelu, Cilibiu Maria; pagina 9, pozitia 337, pozitia 345- Cimpoieru Geanina Ciobanu Ion; pagina 10, pozitia 365, pozitia 368, pozitia 390-Ciocioi Gheorghe Gabriel, Ciocoi Marioara, Cizmă Florentina ;pagina 11, pozitia 402, pozitia 419, poziţia 432, pozitia 435, – Ciurea Diana Ileana,Coltescu Bianca Maria, Conţi Maria Veronica, Copaci Alina Claudia; pagina 12, poziţia 465, pozitia 471, pozitia 478- Copaci Luiza Loredana, Copaci Mihai, Copaci Nicoleta; pagina 15, pozitia 573 – Dina Ovidiu;pagina 16, pozitia 625, pozitia 631, pozitia 632, pozitia 633, pozitia 635, pozitia 636,pozitia 637- Dumitru Mihaela, Du?ă Dalia Daniela, Du? ă Elena, Du?ă Ion, Du?ă Lelia, Du?ă Mihaela,Du?ă Tudose Florinel; pagina 17, pozitia 648, pozitia 650, pozitia 651, pozitia 668, pozitia 674 – Epuran Cornelia, Epuran Ion, Epuran Ion, Filip Constantin, Florescu Richard Cosmin; pagina 19, pozitia 735- Iaba Radu; pagina 20, pozitia 778, pozitia 1058- Lazăr Aurelia, Orfescu Dorin; pagina 27, pozitia 1062, pozitia 1076, pozitia 1077, pozitia 1078 -Orfescu Nicolae, Păducioiu Aristică, Păducioiu Constan?a, Păducioiu Constantin Daniel ; pagina 28, pozitia 1082, pozitia 1098, pozitia 1118, pozitia 1125-Palatin Ana, Părălu?ă Valeria, Păsăreanu Ion Marius, Păsăreanu Nicolae Cristian; pagina 29, pozitia 1134- Păsărin Andreea Elena; pagina 30, pozitia 1182-Păsărin Mihăi?ă; pagina 31, pozitia 1218- Peagu Virgil;pagina 34, pozitia 1334, pozitia 1337- Rîjni?ă Elen, Rîpan Elena; pagina 35, pozitia 1382, pozitia 1389 – Săndulescu Constantin, Săndulescu Gheorghi?a; pagina 36, pozitia 1410, pozitia 1411, pozitia 1412, pozitia 1414, pozitia 1415, pozitia 1416 -Semen Beniamin, Semen Debora, Semen Dumitru, Semen Emanuel Ilie, Semen Lidia, Semen Ruben; pagina 40, pozitia 1565, pozitia 1567, pozitia 1568, pozitia 1570, pozitia 1574, pozitia 1575 – Toroipan Grigore, Toroipan Ion, Toroipan Ion Florin, Toroipan Maria Monica, Toroipan Valentina, Toroipan Vasile;pagina 42 pozitia 1659, pozitia 1660, pozitia 1661, pozitia 1662, pozitia 1669- Vâlceanu Floarea, Vâlceanu Ion, Vâlceanu Mihai, Vâlceanu Paulina, Vasile Daniel; Lista electorală suplimentară pagina 2, pozitia 22 – ?uncu Ioana. 7.Secţia de votare nr.148 Bîlteni Lista electorală permanentă pagina 1, pozitia 28 – Almăjanu Constantin; pagina 3, pozitia 87, pozitia 88, pozitia 89, pozitia 94- Bădoiu Mioara, Bădoiu Niculina, Bădoiu Sabina Gabriela, Baicu Alexandra; pagina 4, pozitia 121, pozitia 123, pozitia 124, pozitia 127, pozitia 133, pozitia 145 – Bârcină Nicusor, Ba?coveanu Ion, Bătăiosu Mădălin, Bârzoi Elena Roxana, Bârzoi Marius Răzvan, Bîrcină Romeo; pagina 5, pozitia 171, pozitia 173, pozitia 174, pozitia 176, pozitia 189 -Blidaru Marinela Roxana, Blidaru Mircea, Blidaru Sorin, Blidaru Zoia, Bodislav Silvia; pagina 6, pozitia 223, pozitia 225 – Brătuianu Preda, Brichisală Beniamin; pagina 7, pozitia 241, pozitia 242, pozitia 245, pozitia 249, pozitia 253, pozitia 254 pozitia 257, pozitia 258, – Bundaru Ion, Bundaru Ion, Bundaru Nicolae, Bunescu Alexandru Dan, Bunescu Mircea, Bunescu Vasile, Burlan Gheorghi?a Larisa, Burlan Marcel Robert ;pagina 8, pozitia 286, pozitia 290, pozitia 295, pozitia 298, pozitia 302, pozitia 305 – Bu?tean Cornel, Bu?tean Dorel, Bu?tean Gheorghe, Bustean Gicu, Bustean Ioana, Bu?tean Ion Viorel ; pagina 9, pozitia 321, pozitia 323, pozitia 327, pozitia 333, pozitia 336- Bu?tean Răzvan Constantin, Bu?tean Sorin, Bu? tean Violeta, Căldăraru Ancu?a, Căldăraru Cristiana; pagina 15, pozitia 569- Dumitru Daniel; pagina 16, pozitia 602, pozitia 618, pozitia 624, pozitia 628, pozitia 629 – Duroi Andreea Fabiana, Fota Ermina, Fră?ilă Cristian, Fră?ilă Rebeca, Fră?ilă Valeriu ; pagina 24, pozitia 922, pozitia 925, -Mustoiu Ion, Neagu Gheorghi?a; pagina 28, pozitia 1112, pozitia 1113, pozitia 1116, pozitia 1118, pozitia 1120, – Pilică Daniela, Pilică Dorin, Pilică Emilia, Pilică Gheorghe, Pilică Ion; pagina 30, pozitia 1182 – Popescu Maria; pagina 33, pozitia 1290, pozitia 1301 – Săulescu Alexandrina, Săulescu Ion; pagina 37, pozitia 1456, pozitia 1457, pozitia 1459, pozitia 1460, pozitia 1469, pozitia 1479-Stoian Marin, Stoian Nicoleta, Stoian Petrică, Stoian Sandu Viorel, Surdu Constantin,Tănăsoiu Elena; pagina 38, pozitia 1489, pozitia 1491, pozitia 1493, pozitia 1494, pozitia 1497, pozitia 1499, pozitia 1500, pozitia 1501, pozitia 1502, pozitia 1503, pozitia 1504, pozitia 1505, pozitia 1506 – Tătaru Grigore, Tătaru Nicolae, Tatu Aurelia, Tatu Ion, Toader Dumitru, Topoloagă Penelopa, Topoloagă Cristian, Topoloagă Daniel, Topoloagă Lidia, Topoloagă Maria Magdalena, Topoloagă Raluca Nicoleta, Topoloagă Simion, Topoloagă ?tefan; pagina 39, pozitia 1551, pozitia 1557- Turbatu Adrian Cosmin, Turbatu George Mădălin; pagina 41, pozitia 1604, pozitia 1613, pozitia 1614, pozitia 1615, pozitia 1617, pozitia 1625, pozitia 1632-Ursu Simona, Văduva Elena, Văduva Elena, Văduva Gabriel, Văduva Maria, Văduva Vernel, Vespe Adrian; pagina 42, pozitia 671- Vlădu?escu Ana Loredana; pagina 43, pozitia 1681, pozitia 1683, pozitia 1684, pozitia 1687- Vlădu?escu Grigore Cornel,Vlădu?escu Ion, Vlădu? escu Ionela, Vlădu?escu Maria; 8.Secţia de votare nr.112 Bragadiru Lista electorală permanentă, pagina 2, pozitia 6, Alcea Maria,pagina 8, pozitia 255 pozitia 279, pozitia 280, Cristache Gherghina, Croitoru Dumitru Nelu, Croitoru Paulina; pagina 9, pozitia 297, pozitia 308, Dan Nicuşor, Dobre Floarea; pagina 11, pozitia 392, Iancovici Carmen Luxandra; pagina 12, pozitia 433, Ivan Ionel; pagina 13, pozitia 459, Matei Floarea; pagina 17, pozitia 601 Nicula Stana; pagina 18, pozitia 676, Răboj Dănuţ Rodi; pagina 19, pozitia 703, Rogojină Ileana; pagina 20, pozitia 725, Smârcea Ilie; pagina 22, pozitia 828, pozitia 832 Vesparu Florea, Vesparu Petrică Gigi; pagina23, pozitia 847, pozitia 866, pozitia 879,Vişan Ion, Voinea Dumitru, Voinea Nicula; pagina 45, pozitia 21, Smârcea Maria; pagina 47, pozitia 9 Iancovici Ionuţ Marius. Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pagina 1, pozitia 7, Mocanu Steliana; pagina 4, pozitia 32, pozitia 33Ciulică Marioara, Ciulică Ion. 9.Secţia de votare nr.113Bragadiru Lista electorală permanentă, pagina 1, pozitia 9, Alecu Gheorghe;pagina 2, pozitia 65, pozitia 67, Boboc Antoneta, Boboc Dorel; pagina 3, pozitia 100, Cărămizaru Gabriela ; pagina 4, pozitia 127, pozitia 155 Ciobanu Flori Lidia, Ciulică Ion; pagina 5, pozitia 169, pozitia 195 Cojocaru Stana, Cotruţă Marian Florentin; pagina 7, pozitia 252 Droc Ileana; pagina 10, pozitia 376, Jainea Maria; pagina 11, pozitia 415,pozitia 418, pozitia 436 Matei Alexandru, Matei Daniela, Matei Ramona Viorela; pagina 15, pozitia 569, pozitia 570 Neaţu Marius, Neaţu Persida; pagina 21, pozitia 816, Şerban Florin Victor; pagina 26, pozitia 1016, Vîlcan Maria; pagina 42, pozitia 16, Sandu Ioana. Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pagina 2, pozitia 11, pozitia 17, Sandu Floarea, Păruş Marin; 10. Secţia de votare nr.114 Bragadiru Lista electorală permanentă pagina 1, pozitia 28, Băjan Fotinia, pagina 9, pozitia 327, Goleanu Ion; pagina 2, pozitia 43, pozitia 58 Bazavan Adrian Marius, Benu Ilie; pagina 3, pozitia 91, pozitia 95, pozitia 111, Bratu Gheorghe, Bratu Valentin, Cheoseaua Petra; pagina 4, pozitia 133,pozitia 139, pozitia 157,pozitia 158,pozitia 160, Ciocănel Emil, Ciocănel Tudor, Ciulică Marius Ionel, Coacă Ioana, Cojocaru Adriana; pagina 5, pozitia 177, pozitia 180 Cosat Daniela, Cosat Florina; pagina 6, pozitia 54, pozitia 55, pozitia 59, pozitia 232Cristea Petra, Smochină Maria, Stemate Marin, Dincă Emanuel; pagina 7, pozitia 241, pozitia 271, pozitia 275 Dobrică Maria Magdalena, Filip George Ionuţ, Filip Silviu; pagina 8, pozitia 314, Gavrilă Dumitru; pagina 12, pozitia 472, pozitia 476, pozitia 480 Mavrodin Marian, Mihalachi Elena,Mincă Ionuţ; pagina 15, pozitia 591, pozitia 597 Niculae Lina, Nistor Petra; pagina 17, pozitia 664, Părpălea Mihai; pagina 18, pozitia 692, Pascu Marian Florin; pagina25, pozitia 994, pozitia 999,Vîlcan Cătălin Ionuţ, Vîlcan Emil; pagina 35, pozitia 35, Sworst Persida; pagina 36, pozitia 43, Velea Neli Mirela; pagina 37, pozitia 2, pozitia 5, Firică Dorel, Smârcea Livia Iuliana; pagina 40, pozitia 3, Cristea Lucian; pagina 45, pozitia 5, Chiriţă Gherghina; pagina 55, pozitia 5, Ducol Mariana; pagina 60, pozitia 6, Tăulici Maria; Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pagina 2, pozitia 11, pozitia 12, pozitia 13,pozitia 14, pozitia 15 pozitia 17, Nicula Maria, Nicula Gheorghe, Ciocan Dumitru, Ciocănel Maria; Cristea Gherghina, Tobă Ioana, pagina 4, pozitia 33, pozitia 36, Udvuleanu Ioana, Neagu Ion; pagina 5, pozitia 44, Matei Maria. 11.Secţia de votare nr.287 Suraia Lista electorală permanentă pagina 2, pozitia 63, Anghelache Neculai; pagina 3, pozitia 87, pozitia 93, pozitia 97, pozitia 103, Apetrei Tinca, Arbăna? Dan, Arbăna? Fănel, Arbăna? Ionica; pagina 4, pozitia 137, Bacău Adina Antoneta; pagina 5, pozitia 175, pozitia 187, pozitia 194 Bobocea Marian; Bosoi Paraschiv, Bosoi Anica; pagina 6, pozitia 204, pozitia 215, pozitia 222, pozitia 240, Bosoi Dumitru, Bosoi Lica, Bosoiu Neculai , Bo?tiog Ghi?ă; pagina 7, pozitia 262, pozitia 271, pozitia 275 Brăilescu Fănel, Brăilescu Petrică, Brăilescu Sinica; pagina 8, pozitia 283, pozitia 300, Bratu Marian, Budu Ionel; pagina 9, pozitia 322, pozitia 323, pozitia 328, pozitia 330, pozitia 332, Bujor Victoria, Burghelea Valerica, Buric Nicolae, Buruiană Adela; Buruiană Costică; pagina 10, pozitia 365, Chiriac Panaite; pagina 12, pozitia 458, Croitoru Nicolae; pagina 13, pozitia 482, pozitia 484, pozitia 500, pozitia 505, pozitia 519, Dan?i? Gheorghe, Dascălu Maria, Dimofte Ionela, Dobre Maria, Dobrin Ionu?; pagina 18, pozitia 707, Hărăbor Chira; pagina 21, pozitia 826, Lazăr Corina; pagina 22, pozitia 856, pozitia 860,Lazăr Petrică, Lazăr Tudori?a; pagina 23, pozitia 891, Luca Ecaterina; pagina 34, pozitia 1340 pozitia 1360, Smărăndoiu Maricel, Stan Dănu? Didi; pagina 36, pozitia 1422, Statache Iulian; pagina 39, pozitia 1549, pozitia 1550, pozitia 1559, Tudose Ionel ,Tudose Măndică ,Turbea Dumitru; pagina 40, pozitia 1578, , pozitia 1582, Vasilică Ani?oara ,Vasilică Costică. Lista electorală suplimentară – urna mobilă, pozitia 2, Pătra?cu Damian; pozitia 3, Pavel Petri?a; pozitia 4, Untu Ruxanda; pozitia 9, Hărăbor Anica; pozitia 10, Prună Toma; pozitia 13, Vârlan Catinca; pozitia 15, Ifrim Ionica;pozitia 21, Haimana Lina; pozitia 24, Lazăr Ionu?; pozitia 25, Statache Constanda; pozitia 28, Lăcustă Alexandrina; pozitia 33, Muntianu Neculai; pozitia 34, Munteanu Sorica; pozitia 35, Apetrei Ioana; pozitia 36, Crăciun Vasile; pozitia 41 Statache ?tefana; pozitia 42, Statachi Cristea; pozitia 43, Lazăr Vasilica;pozitia 46, Crăciun Nicu; pozitia 55, Petcu Măriu?a; pozitia 56, Palade Catrina; pozitia 60, Dogaru Profira; pozitia 63, Munteanu Elisabeta; pozitia 67, Popa Ghi?a; pozitia 69, Ciobotaru Marioara; pozitia 70 Radu Costică; pozitia 73, Statache Leonora;pozitia 75, Dogaru Ani? a; pozitia 76, Statache Maria;pozitia 77, Bo?tiog Constantin; pozitia 78, Bo? tiog Safta; pozitia 81, Arbăna? Paulina; pozitia 82, Mocanu Melitina; pozitia 83, Bălă?oiu Maria; pozitia 84, Poiană Niculina; pozitia 85 Smărăndoiu Costică; pozitia 86, Smărăndoiu Sofica; pozitia 93, Statache Dumitra; pozitia 92, Statache Dumitru; Cele 163 de rubrici, din lista electorală suplimentară totalizând 12 pagini, referitoare la persoanele verificate conform procesului verbal din data de 10.08.2012, Volumul 33, filele 15 – 32: Bratu Maricica, Puflea Marin, Tudose Gavrilă, Florea Vasilica, Boşteog Ilie, Haimana Neculai, Vasilica Haralambie, Dogaru Catinca, Buric Maricica, Stan Dumitru, Nica Gheorghe, Lene Vasile, Albu Neculai, Ene Gheorghe, Toader Maria, Stoica Ion, Stanca Maricica, Alexe Stanca, Varlan Maria, Mardaru Neculai, Paraschiv Ioana, Radu Anişoara, Ionaşcu Vasile, Statache Panaite, Stan Ilie, State Neculai, Stroie Vasilica, Tudose Ilinca, Haimana Ion, Luca Haralambie, Bobocea Neculai, Stan Gheorghe, Mardaru Vasilică, Neculai Dorina, Mocanu Dorin, Mocanu Veta, Costache Ionuţ, Crăciun Neculai, Repede Stanca, Boşoiu Gherghina, Alexe Paraschiv, Prună Ilie, 0prea Marin, Ilie Vasile, Neculai Costică, Ioniţă Vlaicu, Stamboală Ilie, Gheorghe Marin, Atanasiu Ion, Arbuz Neculai, Vasile Marin, Gheorghe Vasile, Vasilica Ioana, Răducan Neculai, Parasciv Rodica, Vlăduţ Marius, Amariei Ilinca, Marin Ioana, Vasilică Ion, Puflea Maricela, Neacşu Constantin,Lazăr Ilinca, Roman Niculina, Mardaru Gheorghe, Radu Nelu, Ionaşcu Vasilica, Iacob Ion, Lovin Ştefania, Boga Alexandru, Ilie Petrache, Apostu Neculai, Lene Niculina, Bratu Apostolache, Sula Neculai, Ştefănescu Iancu, Radu Vasile, Alexandru Marin, Puflea Neculai, Repede Maria, Bobocea Nelu, Vlaicu Ştefan, Hanganu Ilie, Budu Maria, Ungureanu Maricel, Anica Zamfir, Porumboiu Ilie, Sebe Petrişor, Stamboală Gabriela, Stan Ioana, Poiană Ghiţă, Dumitru Maricica, Ene Măndica, Măndica Cristea, Croitoru Ion, Coman Tudorache, Tînjală Ion, Mihai Toma, Zaharia Valentin, Dumbravă Ionel, Urse Dumitru, Tănase Adrian, Taban Viorica, Vasile Ionel, Chirilă Dănuţ, Simion Paraschi, Lucian Ifrim, Vlase Dumitru, Moise Ileana, Agherghinei Fănica, Marin Dobrică, Ilie Gheorghe, Alexe Gheorghe, Coman Alexandru, Budu Vasiule, Dumitru Lupu, Vasilica Florin, Hărăbor Nicu, Cristea Lizica, Lemnaru Aurel, Porumboiu Vasilica, Lucaci Viorel, Bălan Marius, Ilie Vasile, Istrate Valentin, Păun Mihai, Mardaru Valentin, Non Cătălin, Serea Teodor, Bălan Aurel, Bălan Gigi, Mocanu Eugen, Vrabie Marian, Vavaluc Mihai, Ionescu Aurica, Letu Emil, Ionaşcu Costel, Vavalul Valentin, Mihaluţa Silviu, Ilie Maricel, Blăniţă Marius, Isac Tudorel, Rădulescu Roman, Fiujitarul Gheorghe, Paduraru Eugen, Chirică Marius, Ionescu Alex, Anghel Soinicel, Noată Daniel, Cristian Georgică, Lupu Artenie, Postolache Adela, Bistriţean Ionică,Trofin Alinaş, Buzoiu Gheorghe, Tuven Mihalcea, Lăcătuş Marian, Dobre Cătălin, Panaite Vasile, Untu Florin, Roman Neculai, Stanciu Dorinel, Hânguleşteanu Nicuşor, Câlţea Aurel. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Cocoranu Maria, Călăraşu Gheorghe Daniel, Neşa Nicolae, Săulescu Elena,Lungu Aurora Irina,Şorop Marian, Filip Constantin, Ilie Marcel, Florescu Teodora, Vlăduţ Daniela, Zamfir Marin Marius în sumă de câte 600 lei se plătesc din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Zglobiu Anca Maria, Beznea Ion, Marioara Adrian, Culcea Victor, Vişan Marioara, Stoicea Luminiţa Elena, Barbu Teodora Ramona, Dumitrache Ion, Poroschianu Marin Dinu Nicuşor Sorin, Mitran Dorina, Cupercă Cristina, Răboj Daniel, Filip Alina-Florina, Barbu Nicuşor, Ferăşteanu Ion-Dorel, LUMEAJUSTITIEI.RO Partocică Costică, Mihai Ion, Matei Daniela, Mitroi Vasile, Lebejoară Liliana Carla, Sandu Ileana, Rizea Olga-Iulia, Peţa Gabriel, Nădrag Ion-Paul, Cristea Tudor, Curcan Constantin, Florea Mariana, Rusu Dănuţ, Ene Vasilică, Nedelea Dorinel, Mărunţelu Aurel, Pârva Ion, Ulmeanu Iulian până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 200 lei se plătesc din fondul Ministerului Justiţiei. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii Dragnea Liviu Nicolae, Baba Constantina, Diţă Costinel Leontin, Coandă Nicolae, Florescu Marin, Rariţă Ion, Triţă Constanţa, Mitroi Marin, Pieleanu Ion, Trifu Nicolae, Vîlcan Tudor-Dorel, Stemate Marin, Pascu Marian Florin, Lungu Petre, Bălănescu George-Tiberiu, Ionescu Ion, Nistor Marin, Nistor Angelica-Mariana, la plata sumei de câte 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu, până la prezentarea apărătorilor aleşi, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii Dude Ilie, Bobocea(fostă Velniţă)Simona, Hanganu Maria, Cristian Corina, Stan Vili, Totoliciu Ion,Sîngerean Sorin, Manole Mic Florentin, Bîlteanu Paulina, Vespe Adriana la plata sumei de câte 1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 600 lei, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei. Celelalte cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în fond rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 mai 2015.