Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Sofianu a dat în judecată ziariști din presa locală

Fostul nostru coleg de presă, în prezent co-proprietar al cotidianului „Curierul de Vâlcea” , Nicolae Sofianu, patronul grupului de firme ce îi poartă numele, om de afaceri considerat unul dintre cei mai bogați români din sudul țării, a formulat plângere penală împotriva a doi ziariști și a instituțiilor de presă la care sunt angajați, „Impact Real” și „Ziarul de Vâlcea” , pentru că, după cum se spune în plângere, „au adus grave prejudicii imaginii” sale, prin acuzarea că a fost protejat la schimburile de terenuri cu primăriile din Rm. Vâlcea și Brezoi. Acțiunea survine ” având în vedere modul tendențios și calomnios în care semnatarul articolului „Sofianu, protejat la schimburile de terenuri cu primăriile” a prezentat situația investițiilor sale din cele două orașe” , fără să fi fost întrebat de semnatar despre presupusele acte de corupție de care este acuzat, după cum obligă deontologia profesională. Nicolae Sofianu a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea împotriva ziaristului Marius Jianu, împotriva SC ATLAS TOUR SRL, editorul ziarului „Impact Real” și împotriva editorului ziarului „Ziarul de Vâlcea” , care a preluat articolul din „Impact Real” , fără a-l semna cineva pentru însu șirea responsabilității juridice ce decurge din continuarea calomniei inițiale. El a solicitat să se facă cercetări și pentru săvâr șirea infracțiunii de asociere pentru săvâr șirea de infracțiuni, prevăzută și pedepsită de Codul Penal. Totodată, petentul a cerut tragerea la răspundere penală a tuturor făptuitorilor și s-a constituit parte civilă, cu suma de 100.000 lei, „reprezentând c/v prejudiciilor morale și materiale, ca urmare atingerii imaginii (mele) și scăderii încrederii partenerilor și clienților grupului de firme unde sunt acționar” . Prezentăm, mai jos, conținutul plângerii, împreună cu imaginile locațiilor despre care se vorbește în articol, în speță, fosta „Baie comunală” , modernizată și refăcută de „Grupul Sofianu” , în temei legal, ca proprietate a Primăriei Râmnicului.

Romeo POPESCU

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul SOFIANU NICOLAE TRANDAFIR, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 17, jud. Vâlcea, formulez

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva numitului Jianu Marius, precum și împotriva tuturor persoanelor care se fac vinovate pentru apariția articolelor calomnioase ” Sofianu, protejat la schimburile de terenuri cu primăriile” , în ziarele ” Impact Real” și ” Ziarul de Vâlcea” și postarea acestora pe Internet.

Ziarul ” Impact Real” este editat de S.C. ATLAS TOUR S.R.L., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr. 26, bl. A2, sc. A, ap. l, jud. Vâlcea, CUI RO17775141.

” Ziarul de Vâlcea” este editat de S.C. PIRMAR S.R.L., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 25, bl. P1, sc. C, ap. 4, jud. Vâlcea.

Plângerea de față este formulată pentru săvâr șirea infracțiunii de calomnie, în formă continuată, prevăzută și sancționată de art. 206 Cod penal, raportat la art. 41, alin. 2 Cod penal.

De asemenea, vă rog să dispuneți efectuarea de cercetări pentru săvâr șirea infracțiunii de asociere pentru săvâr șirea de infracțiuni, prevăzută și pedepsită de art. 323 Cod penal.

În fapt:

I. Infracțiunea de calomnie a fost realizată astfel: În numărul 221/2010, respectiv săptămâna 13-19 septembrie 2010, ziarul ” Impact Real” a publicat   articolul intitulat ” Sofianu, protejat la schimburile de terenuri cu primăriile” .

Acela și  articol, cu acela și  titlu, a fost publicat și în ” Ziarul de Vâlcea” , apărut în data de 25 octombrie 2010.

În cuprinsul acestor articole se afirma că:

1. aș fi schimbat un teren proprietate personală, situat pe Bulevardul Dem Rădulescu cu un alt teren, proprietatea Municipiului Rm. Vâlcea, situat sub clădirea băii comunale și hotel Sofianu:

” Mircia Gutău a efectuat cu Sofianu un schimb de terenuri care practic a anulat actul de concesiune. În locul unei suprafețe de teren deținute de Nicolae Sofianu în zona bulevardului Dem Rădulescu, Gutău i-a cedat terenul de sub clădirea care acum s-a transformat în Grand Hotel Sofianu” (citat din cuprinsul celor două articole).

2. Aș fi schimbat un teren proprietate personală situat în Brezoi, cu un teren proprietatea orașului Brezoi, în urma acestui schimb cauzând un prejudiciu de 87.000 euro: ” În Râmnicu Vâlcea, Sofianu a fost cadorisit de Mircia Gutău în 2007 cu terenul de sub fosta baie comunală, transformată între timp în Grand Hotel Sofianu, în timp ce, la Brezoi, istoria s-a repetat în 2009, cu un teren de sub o fostă cantină muncitorească, sub iscălitura primarului coleg de partid Robert Schell” (citat din cuprinsul celor două articole).

” Avantaj de 87.000 euro” (citat din cuprinsul celor două articole).

Ambele articole sunt postate și pe Internet în site-urile ambelor publicații, în acest fel răspândirea informațiilor neadevărate fiind de o mai mare amploare, nelimitându-se la răspândirea locală a ziarelor.

II. Forma continuată a infracțiunii de calomnie s-a realizat astfel: în ” Ziarul de Vâlcea” , nr. 516/28-31 octombrie 2010 a fost publicat articolul ” Pentru că a făcut un „denunț calomnios” afaceristul Nicolae Sofianu ar putea să facă închisoare de la șase luni la trei ani” .

” Terenul respectiv aparținea municipiului Râmnicu   Vâlcea. Am studiat actele puse la dispoziție de colegii,   cu care colaborăm pe parte redacțională, și am concluzionat că există anumite semne de întrebare vizavi de corectitudinea acestor afaceri ale lui Nicolae Sofianu. Acest punct de vedere ni-l menținem. Și-l vom susține până-n pânzele albe” (citat din cuprinsul articolului).

Referitor la pct. I:

1. Că aș fi schimbat un teren proprietate personală, situat pe bulevardul Dem Rădulescu, cu un alt teren, proprietatea Municipiului Rm. Vâlcea, situat sub clădirea băii comunale și hotel Sofianu, arăt următoarele:

a) terenul situat sub baia comunală și Hotel Sofianu nu a făcut obiectul niciunui  schimb de terenuri, aparține Mun. Rm. Vâlcea concesionat S.C.  OLTCARN CONSTRUCT S.A.  în  baza contractului de concesiune în vigoare, anexat în copie;

b) terenul respectiv nu putea face obiectul unui schimb între Primăria Mun. Rm. Vâlcea și mine, deoarece terenul aflat pe Bulevardul Dem Rădulescu aparține persoanelor fizice Sofianu Nicolae Trandafir și Sofianu Gabriela Carmen, iar contractul de Â  concesiune era încheiat cu S.C. OLTCARN CONSTRUCT S.A.;

c) eu nu am calitatea de administrator al S.C.   OLTCARN CONSTRUCT S.A. și, deci, nu puteam decide realizarea vreunui schimb;

2. Că aș fi schimbat un teren proprietate personală situat în Brezoi, cu un teren proprietatea orașului Brezoi, în urma acestui schimb cauzând un prejudiciu de 87.000 euro, arăt următoarele:

a) nu am avut în proprietate niciun teren situat în orașul Brezoi, ci o clădire;

b) nu a fost încheiat un contract de schimb între mine, ca persoană fizică, și Orașul Brezoi, ci între S.C. GENERAL GRUP PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L. și orașul Brezoi, contract atașat în copie;

c) nu am calitatea de administrator al S.C.   GENERAL GRUP PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L., deci nu puteam decide încheierea vreunui contract de schimb;

d) schimbul nu a fost realizat la inițiativa S.C. GENERAL GRUP PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L., ci la cererea Consiliului Brezoi, în vederea construirii unor locuințe ANL (depunem în copie hotărârile de Consiliu Local)

e) schimbul a fost realizat între un teren situat în orașul Brezoi, str. Eroilor, nr. 167, aflat sub construcțiile proprietatea S.C PROIECTARE ȘI   CONSTRUCÅ¢II   S.R.L. și Â  ale   mele,   (asupra căruia societatea și eu aveam drept de superficie și puteam obține proprietatea fără plată în baza uzucapiunii. Acesta a trecut în proprietatea orașului,  cu acordul scris al societății GENERAL GRUP PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II SRL și al meu, (acord fără care terenul nu putea trece în proprietatea orașului Brezoi) și un teren cu aceea și suprafață și construcții situate în Brezoi, str. Eroilor, nr. 163, proprietatea exclusivă a SC GENERAL GRUP PROIECTARE  ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L. Ambele   terenuri se află situate pe aceea și stradă și în aceea și zonă a orașului Brezoi, pe ambele terenuri existând     construcții proprietatea SC GENERAL PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L.   (anexăm   în copie Ordinul Prefectului nr. 269/2010; HCL 49/7.05.2010; HCL nr. 51/28.05.2010; contract de schimb nr. 991/4.06.2010).

Din cuprinsul actelor anexate rezultă nu numai că nu am adus un prejudiciu de 87.000 euro orașului Brezoi, ci:

3. Am renunțat atât eu, cât și S.C. GENERAL GRUP PROIECTARE ȘI CONSTRUCÅ¢II S.R.L.  la dreptul de superficie și la dreptul de a invoca uzucapiunea pentru un teren situat sub clădirile proprietate personală;

4. Ne-am dat acordul scris pentru trecerea în proprietatea orașului Brezoi a unui teren asupra căruia aveam drepturile de mai sus (fără acest acord, orașul Brezoi nu putea deveni proprietar);

5. Am   renunțat   expres   la Â  orice   pretenție   de Â  desdăunare pentru construcțiile situate pe aceste terenuri;

Consider că afirmațiile conținute în articolele de mai sus sunt nu numai neadevărate – lucru care rezultă din înscrisurile anexate – dar constituie atingeri grave ale imaginii mele și ale grupului de firme la care sunt acționar și mi-au adus serioase prejudicii morale și materiale.

Față de această situație, a atingerilor grave aduse imaginii mele și grupului de firme la care sunt acționar, ținând seama că făptuitorii au cunoscut anterior publicării faptul că cele pretinse sunt neadevărate și pentru că a existat o înțelegere a acestora pentru publicarea succesivă a aceluia și material în mai multe ziare, consider că s-au săvâr șit infracțiunile pentru care am formulat plângerea de față.

Å¢inând seama de cele de mai sus, vă rog să dispuneți tragerea la răspundere penală a tuturor făptuitorilor.

Vă rog să luați act de faptul că mă constitui parte civilă cu suma de 100.000 lei reprezentând contravaloarea prejudiciilor morale și materiale, ca urmare a atingerii imaginii mele și a scăderii încrederii partenerilor și clienților grupului de firme unde sunt acționar.

SOFIANU NICOLAE TRANDAFIR