Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Raportul BOMBĂ al Ministerului Educației

GRAV. Raportul Corpului de Control al Ministerului Educației a ajuns, într-un final, la Vâlcea. ” VOCEA VÂLCII” prezintă în exclusivitate concluziile raportului de control întocmit de inspectorii veniți în verificare, la sfârșitul lunii iulie a.c. Concluziile sunt dezastruoase, pentru Remus Grigorescu și profesorii implicați, existând indicii clare de fraudare a bacalaureatului din vara acestui an. După acest raport, Grigorescu & Co. au dat socoteală în fața ministrului Educației, iar lucrurile pot merge mai departe.

CLAUDIA STANCIU, MAGDA POPESCU

Ecourile scandalului de la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea capătă amploare. Asta după ce Ministerul Educației a trimis, la sfârșitul săptămânii trecute, raportul de control al Corpului de Control, iar concluziile sunt îngrijorătoare. Trebuie menționat că verificările desfășurării bacalaureatului sesiunii iunie „iulie 2013 de la Vâlcea au fost făcute de consilierii Corpului de Control al ministrului Educației, Ion Trămândan și Mihaela Dimitrescu. Aceștia, conform spuselor din raport, au dat curs unei petiții anonime, care sesiza aspecte de fraudă la BAC, în localitatea Bălcești, fiind nominalizat ca răspunzător chiar șieful Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Astfel că, echipa de control a luat la purecat întreaga documentație existentă în centrele de evaluare, respectiv Centrul zonal de evaluare nr. 100 „Seminarul Teologic ” Sf. Nicolae” și Centrul zonal de evaluare nr. 300 „” Henri Coandă” .

Trecând peste faptul că în aceste două centre a putut să intre absolut oricine, pentru că Remus Grigorescu nu a întocmit evidențe nominale, Corpul de Control al Ministerului Educației a constatat cu stupoare că lipsesc foarte multe documente, în special cele care să ateste caracterul oficial al modificării notelor lucrărilor de la BAC. Ei au avut, însă, certitudinea că notele au fost modificare la inițiativa și în prezența inspectorului general Remus Grigorescu, care era și președintele comisiei județene de bacalaureat.

Note supraevaluate

Una din constatările grave al echipei de control este aceea că există suspiciunea de supraevaluare a notelor, dar și de fraudă, găsindu-se anumite semne distinctive pe lucrările modificate. Spre exemplu, la Centrul zonal de la Seminarul Teologic, elevii ce au ” beneficiat” de modificarea notelor au folosit paranteze pătrate, chiar și unde nu exista obligativitatea utilizării acestora. În documentele de lucru echipa de control a notat multe lucrări la discipline, diferite, care ridică suspiciunea de supraevaluare, care prezintă elemente ce pot constitui semne și pentru care MEN poate solicita reevaluarea acestora în totalitate. O constatare personală și, poate fără relevanță, este că toate lucrările din centrul CZ nr.100 – Seminarul Teologic ” Sf. Nicolae” în care s-au folosit paranteze pătrate chiar și în pasaje/expuneri unde nu exista obligativitatea utilizării acestora, lucrările fiind notate peste nota 5. De asemenea, la Centrul zonal ” Henri Coandă” , la disciplina Istorie, au fost găsite foarte multe lucrări cu elemente de scriere identice – [Gheorghe Gheorghiu] Dej – ce pot fi considerate semne distinctive.

Mai mult decât atât, din verificarea lucrărilor s-a constatat că sunt lucrări cu modificări neconforme: două nuanțe de scriere, paragrafe anulate și retranscrise identic, corectări făcute într-o manieră nepermisă de metodologie (deasupra cuvântului/frazei gre șite) fapt ce denotă că instructajul a fost făcut superficial sau că supraveghetorii nu și-au îndeplinit obligațiile.

Nepăsare sau ineficiență?

Consilierii Corpului de Control ai ministrului Educației au atras atenția, în raportul lor, și asupra lipsei eficienței anumitor profesori evaluatori. Unul dintre aceștia este profesorul Ion Predescu, despre care colegii săi au avut numai cuvinte critice. Ei au mărturisit că Predescu nu a evaluat lucrările, nu și-a întocmit borderourile, ci doar a semnat. Singurul său ” merit” pentru care a fost desemnat membru în comisiile de evaluare a fost doar pentru că a aruncat cu amenințări în dreapta și-n stânga, el avertizându- și colegii că va face reclamații la minister, sindicate sau te miri pe unde. Mai mult, el și-a invocat și titlul universitar, chiar dacă pare-se că nu-l ajută cu nimic în a- și desfășura activitatea în mod corect. Acest lucru l-a constatat și echipa de control, care din documentele verificate a constatat că nu este scrisul profesorului Ion Predescu pe lucrări, iar borderoul este scris de altă persoană și nesemnat. Luat la întrebări, așa cum este normal, Predescu a afișat o atitudine superioară și infatuată, spunându-le inspectorilor ministeriali că el a întocmit borderoul ” conceptual” .

De altfel, trebuie să mai menționăm că toți profesorii interogați au declarat că nu șitiu cine a făcut modificările pe lucrări și borderouri.

Grigorescu, demis pentru incompetență

Așa cum spuneam, ca urmare a constatărilor de la fața locului, concluziile Corpului de Control al ministrului Educației sunt dezastruoase. Din punctul lor de vedere, inspectorul general șicolar Remus Grigorescu este principalul răspunzător al tuturor deficiențelor găsite. Lipsa sa de experiență în învățământul universitar și incompetența crasă au bulversat sistemul șicolar vâlcean, trăgând după el foarte mulți profesori nevinovați.

Consilierii ministeriali au concluzionat că metodologia a fost aplicată în mod defectuos, înscrisurile oficiale ale evaluatorilor au fost întocmite în mod deficitar, iar decizia inspectorului general Remus Grigorescu de a modifica notele lucrărilor la BAC fără a întocmi documente oficiale în acest sens duc la concluzia că a fost un act impus.

Tocmai de aceea, echipa de control, prin raportul întocmit, a decis să ia următoarele măsuri: ” Aplicarea de sancțiuni administrative/disciplinare față de Inspectorul General Școlar și membri ai comisiei județene implicați în procesul de desfășurare a examenului de bacalaureat la CZ nr.100 – Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”, precum și interzicerea participării la examenul de bacalaureat ca supraveghetori, evaluatori și membri ai comisiilor pentru o perioadă de 3 ani a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea procedurilor specifice MEN și de întocmirea defectuoasă a documentelor de examinare/evaluare” .