Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

MITĂ CU CÂNTEC LA PRIMĂRIA RÂMNICULUI (II)

Marți, 17 septembrie, primarul Râmnicului „Emilian Frâncu, s-a întors acasă cu o condamnare de 4 ani cu suspendare pentru comiterea unui act de corupție, dar cu drept de a- și exercita mandatul dat de electorat în fruntea administrației publice locale. Și, ca urmare, a început lucrul în cabinetul părăsit intempestiv 5 luni de zile. În jurul său roiesc, acum, aceia și indivizi din PNL, figuri celebre dezavuate de majoritatea locuitorilor urbei noastre, care lasă impresia că îl secundează întrucât el nu își poate îndeplini, în totalitate, sarcinile ce-i revin prin natura funcției. Renumitul consilier Liviu Boban, prezent ca martor al apărării la proces, în timpul depunerii mărturiei, vorbind despre prezența lui în primărie aproape non-stop, a declarat instanței că rolul său în instituție este de a prelua de la ușa primarului râmnicenii veniți cu probleme de rezolvat, îndrumându-i spre departamentele de profil, așa încât să-l degreveze de probleme pe primar. Desigur, realitatea prezenței lui acolo este alta și, când vom avea toate datele problemei, îl vom devoala public. Bine ar fi ca Emilian Frâncu să renunțe la vechile practici și prietenii (interesate!) și să se țină de statutul lui de intelectual și administrator al urbei în care s-a născut. La redacție și on-line, ne-au parvenit multe scrisori și mesaje, mulți dintre adresanți întrebându-ne de ce îl favorizează media pe primarul condamnat, existând ” riscul ca existența viitoare să fie marcată de alăturarea de un corupt dovedit” . Tuturor celor nedumiriți de cele ce îi revoltă, le răspundem că, indiferent de relația noastră privată cu Emilian Frâncu (cel care ne-a pedepsit la un proces ce durează de 6 ani, ca urmare a unei amenzi absurde de 3 miliarde de lei vechi dictată de el celebrului Ion Nicolae „Dințișor și un infarct dăunător), noi ne facem datoria față de publicul cititor, informând corect opinia publică cu privire la desfășurarea cazului și oferindu-le posibilitatea să fie cei mai informați și bine documentați vâlceni. În următoarele ediții, în episoade, vă vom prezenta istoria întregului proces, așa cum rezultă din probele aflate la dosar, concluziile procesului fiind sintetizate de apărătorii ale și ai condamnatului. Vă lăsăm să trageți singuri concluziile și să înțelegeți dacă Frâncu este vinovat sau nevinovat.

Romeo POPESCU **************************************************************************************************************************************** ” Am bănuit că acesta încearcă o înțelegere” Din contextul în care s-au desfășurat discuțiile și aici mă refer la faptul că primarul m-a luat la el în birou să vorbim între patru ochi, din vorbele spuse în șioaptă ale primarului precum și din gesturile pe care acesta le făcea, din toate acestea și mai ales din faptul că Primarul vorbea în numele său personal cu referire la sumele de bani de care am amintit mai sus, am bănuit că acesta încearcă să-mi transmită într-o manieră indirectă, ocolitoare, faptul că este dispus la ” o înțelegere” cu el, înțelegere care la momentul respectiv nu am realizat în ce ar putea consta exact și nici modul în care urma să se desfășoare” . De și denunțătorul exprimă doar o opinie personală, evazivă, procurorul, bazându-se exclusiv pe percepția acestuia, a reținut că la data respectivă – 19 ianuarie 2013, conform susținerilor lui Popescu Sorin Dragoș – inculpatul i-ar fi pretins acestuia mită, de și acest lucru nu e susținut de nicio probă. Astfel, nici Popescu Sorin Dragoș, în denunțul din 17.04.2013 și nici colegul său Șerban Marinescu, în denunțul și declarația din 16.04.2013, nu fac referire la vreo acțiune de pretindere a vreunei sume de bani din partea inculpatului în luna ianuarie 2013. Ambii afirmă că „suspiciunile” cu privire la „posibile fapte de corupție” au apărut în luna aprilie 2013, lucru care i-a determinat să se adreseze Direcției Naționale Anticorupție. „Mi s-a părut surprinzător ” Mai mult, în fața instanței de judecată, la termenul din 50.07.2013, Popescu Sorin Dragoș a declarat cu privire la întâlnirea din 19.01.2013 doar că „Mi s-a părut surprinzător modul în care domnul primar mi se adresa în sensul că vorbea oarecum confidențial de și nu ar fi fost cazul” și că „Aceasta a fost singura întâlnire cu domnul primar pe parcursul proiectului” . La acela și termen denunțătorul a mai declarat că: „în aceea și zi, 12 aprilie, în jurul orelor 17:00 am primit un telefon de la domnul primar care mi-a spus că trebuie să ne întâlnim să continuăm discuția avută în iarnă. Pentru prima oară m-am gândit că este ceva în neregulă și m-am gândit că ar putea fi vorba de o condiționare a plății, de plata unei sume de bani către domnul primar.” La rândul său, la acela și termen de judecată, Șerban Marinescu a arătat că prețul proiectului a fost stabilit în urma unei întâlniri cu „domnul Miftode, Matei și Sindilaru care au analizat proiectele și au hotărât să îl aleagă pe cel mai amplu care costa 200.000 euro în condițiile în care primăria a mărit tema proiectului” , Frâncu Emilian Valentin neavând nicio legătură cu aceste aspecte de ordin tehnic. „Am bănuit că ar exista elemente de corupție” Martorul a mai arătat că, după ce a predat proiectul, la 28 martie 2013, „a fost momentul când am bănuit că aici ar exista elemente de corupție” . Așadar, nu există nicio probă că, în cadrul singurei întâlniri avute de inculpat cu denunțătorii în luna ianuarie 2013, Frâncu Emilian Valentin le-ar fi solicitat acestora vreo sumă de bani sau alte foloase în scopul de a- și îndeplini într-un anume fel atribuțiile de serviciu. În rechizitoriu se mai reține că, în schimbul acestei sume de 20.000 de euro despre care procurorul susține neîntemeiat că s-ar fi discutat la întâlnirea din 19 ianuarie 2013, Frâncu Emilian Valentin ar fi precizat că va fi de acord cu stabilirea prețului la aproximativ 200 000 euro și că va semna toate actele ce intră în atribuțiile sale de serviciu în legătură cu încheierea, derularea și executarea contractului de prestări servicii dintre Biroul Individual de Arhitectură Popescu Sorin Dragoș și Primăria Mun. Râmnicu Vâlcea. Această afirmație a procurorului este cu totul gratuită, nici măcar denunțătorii Popescu Sorin Dragoș sau Șerban Marinescu nesusținând așa ceva. Popescu Sorin Dragoș a arătat în fața instanței că ” În data de 4 martie proiectul a fost evaluat de către o comisie din primărie, comisie din care nu făcea parte și domnul primar” . Nu i-a pretins nicio sumă de bani De altfel, faptul că la întâlnirea din 19 ianuarie 2013 invocată de Popescu Sorin Dragoș, Frâncu Emilian Valentin nu i-a pretins nicio sumă de bani și nu afirmase că acceptă suma de 200000 de euro ca preț al proiectului, de și valoarea reală ar fi 180000 de euro, rezultă neîndoielnic din e-mail-ul trimis de denunțător inculpatului la data de 31 ianuarie 2013, ora 8:21 a.m., depus la dosarul cauzei. Din acest e-mail rezultă foarte clar că, Popescu Sorin Dragoș propune Primăriei 4 variante de proiecte cu prețuri diferite, cuprinse între 146627 euro fără TVA și 211273 euro fără TVA. Așadar, la 31 ianuarie 2013, Frâncu Emilian Valentin nu acceptase ca prețul proiectului să fie de „200000 euro în loc de 180000 euro” , deci nu avea de ce să pretindă bani „într-o manieră indirectă, ocolitoare” , prețul proiectului fiind stabilit, așa cum de altfel au declarat și denunțătorii, de o comisie a Primăriei Rm. Vâlcea, din care inculpatul nu a făcut parte. După îndeplinirea obligațiilor contractuale de către Biroul de Arhitectură, la data de 28.03.2013, între cele două părți s-a încheiat procesul-verbal de recepție a serviciilor. La scurt timp, Primăria Mun. Râmnicu Vâlcea a plătit prestatorului de servicii de proiectare circa 1/3 din prețul stabilit în contract. O pură speculație După prima tranșă plătită, Frâncu Emilian Valentin, la datele de 12.04.2013 și 14.04.2013, l-a contactat telefonic pe Popescu Sorin Dragoș și i-a precizat că trebuie să se întâlnească și să discute în legătură cu îndeplinirea obligațiilor contractuale. Parchetul a reținut, bazându-se exclusiv pe declarația denunțătorului că, în cadrul acestor discuții telefonice, Frâncu Emilian Valentin l-ar fi înștiințat pe interlocutor că are pe birou actele întocmite cu privire la plata obligațiilor către biroul de arhitectură și nu șitie cum să procedeze cu ele, reie șind condiționarea semnării de către el a actelor ce intră în atribuțiile sale de serviciu, de primirea unor foloase materiale. Bineînțeles, având în vedere maniera de lucru a organului de urmărire penală, că susținerile referitoare la conținutul convorbirilor telefonice nu sunt susținute de niciuna dintre probele administrate în cauză, „iar condiționarea semnării actelor ce intră în atribuțiile sale de serviciu, de primirea unor foloase materiale” este o pură speculație, nefiind indicat niciun mijloc de probă din care ar reie și așa ceva. În urma celor discutate cu denunțătorul, Frâncu Emilian Valentin s-a întâlnit în București, la data de 22.04.2013, cu Popescu Sorin Dragoș. Conform rechizitoriului, în cadrul discuțiilor care au avut loc în restaurantul din incinta Hotelului Ibis, situat pe Calea Griviței, nr. 143, Sector 1, Frâncu Emilian Valentin i-ar fi pretins lui Popescu Sorin Dragoș, pentru sine, de o manieră directă și explicită, un procent de 10% din suma de 200000 euro ce trebuia achitată Biroului de Arhitectură pentru serviciile efectuate anterior. Ca și echivalent al foloaselor patrimoniale pretinse pentru sine, Frâncu Emilian Valentin a menționat că, a doua zi în raport de data acestei discuții, va semna actele necesare pentru virarea către Biroul Individual de Arhitectură Popescu Sorin Dragoș a unei a doua tranșe din banii ce erau datorați. Procurorul afirmă că Frâncu Emilian Valentin ar fi condiționat plata celei de-a doua tranșe din suma de 200000 euro datorată biroului de arhitectură al denunțătorului, de remiterea sumei de 50 000 lei cu titlu de promovare a proiectului. Stenograma nu spune nimic Aceste alegații sunt infirmate chiar de discuțiile dintre denunțător și inculpat din ziua de 22.04.2013 de la Hotelul Ibis: Popescu Sorin Dragoș: Îhî. Deci, până-n…. sau după ce faceți dvs. astea de patru sute, să… să virăm noi? Frâncu Emilian: Nu, eu o fac asta de patru sute acuma fără nicio problemă” . Prin urmare, Frâncu Emilian Valentin nu a condiționat nicio clipă semnarea documentelor aferente tranșei a doua de plata vreunor sume de bani, cu titlu de sponsorizare sau publicitate, de către denunțător. Mai în concret, procurorul afirmă că Frâncu Emilian Valentin i-ar fi solicitat lui Popescu Sorin Dragoș ca acesta să-i remită joi sau vineri (data de 25.04.2013, respectiv 26.04.2013), printr-un intermediar, suma de 50 000 lei. Frâncu Emilian Valentin i-a precizat lui Popescu Sorin Dragoș, se mai zice, că trebuie să remită suma de 50 000 lei, într-o geantă, doamnei Constantinov ce lucrează la un post local de televiziune și să-i spună că lasă banii pentru el. Frâncu Emilian Valentin a mai solicitat, pentru întregirea procentului de 10% din suma de 200. 000 euro, ca Popescu Sorin Dragoș să semneze un contract de sponsorizare pentru finanțarea serbărilor ” Zilele Municipiului Râmnicu Vâlcea” și să achite suma de 40 000 lei în baza acestui contract, după plata ultimei tranșe din suma datorată Biroului de Arhitectură de către Munici-piul Râmnicu Vâlcea. VA URMA