Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

LICITAȚIE cu dedicație la Spitalul Județean Vâlcea! Corecție financiară de peste 3,5 milioane lei

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunță că lucrările la Spitalul Județean nu vor fi afectate de decizia MDRAP, de a aplica CJ Vâlcea o corecție financiară de 10% la valoarea contractului de lucrări și că intenționează să se găsească o soluție pentru obține suportarea de la bugetul de stat a corecției în valoare de de 3.543.657,49 lei. Este vorba despre proiectul demarat în anul 2011 de Consiliul Județean Vâlcea „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea” cu cofinanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR).

”Deoarece, în documentația de atribuire întocmită pentru achiziția lucrărilor, Consiliul Județean a impus participanților la licitație îndeplinirea unor condiții (ca și criterii de selecție), respectiv – ANRE pentru ofertant; responsabil tehnic cu execuția – atestat MDRT și AC/ CQ – conform H.G. nr. 766/ 1997, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, considerând că Județul Vâlcea a „restricționat accesul operatorilor economici prin impunerea în documentația de atribuire a unor criterii de selecție discriminatorii”, intenționează să aplice județului Vâlcea o corecție de 10% la valoarea contractului de lucrări.

Pentru a evita suportarea corecției din bugetul județului Vâlcea, Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un punct de vedere privind Nota de stabilire a corecției, urmând ca, în situația în care aceasta va fi aplicată, să întreprindă toate demersurile necesare pentru suportarea de la bugetul de stat a corecției de 3.543.657,49 lei.

Toate criteriile de selecție impuse de Consiliul Județean Vâlcea au fost conforme legislației în vigoare, prin urmare, această corecție trebuie recuperată de la bugetul de stat. În acest sens, am transmis la minister punctul nostru de vedere privind Nota de stabilire a corecției și vom face toate demersurile necesare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumei de 3.543.657,49 lei (2.846.258,71 lei + 697.398,78 lei TVA), care reprezintă valoarea corecţiei. Pentru noi este important să recuperăm sumele aferente corecțiilor, atât pentru că vorbim de valori semnificative (care ar împovăra bugetul judeţului), cât și pentru a dovedi faptul că ne dorim ca implementarea proiectelor Consiliului Județean Vâlcea să se realizeze conform legii”, a declarat Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea.