Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Dosarul ” Dobrișan „Ciogescu” este la final

Ancheta în cazul bancherului Dorin Dobrișan și afaceristului Ovidiu Ciogescu se apropie de final. Din informațiile noastre, la sfârșitul acestei luni, cauza se va afla pe rolul instanței de judecată, dar nu se șitie în ce localitate. După competența materială și teritorială, procesul ar trebui să se judece la Tribunalul Vâlcea. Numai că, după cum am mai văzut, DNA-ul va cere, cu siguranță, strămutarea procesului, iar localitatea unde se va judeca acesta va fi stabilită de Înalta Curte de Casație și Justiție. De curând, am reu șit să obținem date suplimentare despre acuzările ce li se aduc celor doi și amănunte despre obiectul mitei date și luate sau alte participațiuni. Considerând că ne facem datoria față de cititorii noștri, dăm publicității noile informații. Facem mențiunea că regretăm cele ce li se întâmplă râmnicenilor noștri și, dezvăluind amănuntele cauzei, încercăm să dezamorsăm zvonurile tot mai mincinoase și tendențioase apărute în ultimul timp. Vă asigurăm că avem întreaga înțelegere la anchetatorii cauzei și, pe măsură ce datele problemei se vor schimba, în bine sau agravant, vă vom ține la curent.

Ordonanța

la dosarul nr. 75/P/2008

În cursul anului 2008, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești al Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate sub nr. 75/P/2008 mai multe sesizări penale privind funcționari din cadrul CEC Bank SA „sucursala Rm. Vâlcea, persoane care cu încălcarea gravă a atribuțiilor de serviciu, în schimbul unor importante sume de bani și bunuri, contrar normelor interne de creditare, precum și cele stabilite de Banca Națională a României în ce privește creditele de consum acordate persoanelor fizice și liniilor de credit acordate persoanelor juridice, acordă astfel de servicii financiare în dauna unității bancare, CEC Bank, pentru satisfacerea unor interese personale. La data de 02 august 2010, ora 09:00 a fost începută urmărirea penală in rem cu privire la săvâr șirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari din cadrul CEC Bank SA și beneficiari ai unor linii de credit și contracte de achiziții de lucrări. În rezoluția de începere a urmăririi penale in rem s-a reținut că în cursul anilor 2007-2008, funcționari din cadrul sucursalei CEC Bank Vâlcea, cu șitiință, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în ce privește acordarea unor credite către SC Electrovâlcea SRL și cu privire la atribuirea unor contracte privind refacerea unor sedii ale agențiilor CEC din cadrul județului Vâlcea. Practic, cu ocazia încheierii contractelor de achiziție de lucrări nu au fost respectate competențele de aprobare a acestora, procedurile instituite de normele interne ale CEC, iar contractele au fost atribuite în condiții frauduloase. Astfel că, sucursala a fost păgubită cu o importantă sumă de bani, iar reprezentanți ai societății anterior amintite au obținut importante avantaje materiale. Din actele premergătoare efectuate în cauză a mai rezultat că funcționari din cadrul CEC Bank Vâlcea, în vederea atribuirii contractelor de achiziție de lucrări și acordării unor linii de credit, au primit bunuri și alte foloase care nu li se cuveneau pentru a nu- și îndeplini corespunzător atribuțiile de serviciu sau pentru a efectua un act contrar acestor îndatoriri.

Un nou inculpat

Pe timpul cercetărilor s-a mai stabilit faptul că, în perioada 30.08.2007-08.07.2010, Ciogescu Ovidiu Eugen a remis, în opt tranșe, cu titlu de mită, Bododea Constantin – bunuri de uz casnic în sumă totală de 27.554,72 lei, pentru a nu- și îndeplini atribuțiile de serviciu sau să și le îndeplinească în mod necorespunzător. Vâlceanul Bodogea Constantin  a deținut și deține funcția de referent de specialitate în cadrul compartimentului logistic al CEC Bank sucursala Rm. Vâlcea și a avut calitatea de diriginte de șiantier la lucrările executate de către SC ELECTROVÂLCEA în perioada 2006-2009. Bunurile au fost remise pentru ca funcționarul Bododea Constantin, în calitate de membru al comisiilor de achiziție, să atribuie contractele de lucrări societății comerciale SC Electrovâlcea SA precum și în calitatea sa de diriginte de șiantier, să confirme, prin semnarea devizelor situații de lucrări, decontarea unor lucrări ce nu au fost executate ori care depășeau valoarea reală a investiției, semnând în acest sens procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, pentru lucrări ce nu erau executate. La data de 13 decembrie 2007, Dobrișan Dorin în calitate de președinte al comitetului de credite din cadrul sucursalei CEC Bank Vâlcea a aprobat un credit de nevoi personale pentru Bododea Constantin, cu depă șirea limitelor de competență, în cuantum de 700.000 lei, pentru obținerea căruia s-a folosit de documente falsificate, în sensul că, pentru contractarea creditului a utilizat o adeverință de venit falsificată emisă de SC Lyzconstruct SRL pentru Bododea Constantin sub nr. 36 din 12 decembrie 2007, din care rezulta că acesta este angajat la societatea în cauză, primind un salariu lunar net de 7.883 lei. Creditul în cauză este garantat în fapt cu un imobil deținut de către Dobrișan Dorin în baza unei procuri. În realitate beneficiarul creditului a fost Dobrișan Dorin. Bancherul Dorin Dobrișan a fost sprijinit să săvârșească infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice de Bododea Constantin.

Marvelov SRL

În ce privește infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice săvâr șită în forma prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, a rezultat din cercetări și complicitatea lui Ciogescu Ovidiu Eugen cu privire la decontarea în condiții nelegale a sumei de 129.174,88 lei în mod nejustificat, sumă ce ar reprezenta servicii de intermediere pentru CEC Bank SA ce ar fi fost efectuate de SC Marvelov SRL, administrată în fapt de Ciogescu Ovidiu Eugen. În acest sens au fost întocmite în fals 19 facturi fiscale ce atestă nereal prestarea serviciilor de intermediere, facturi fiscale ce au fost întocmite din dispoziția lui Dobrișan Dorin și Ciogescu Ovidiu Eugen.

Pro Confort SRL

De asemenea, din cercetări a rezultat și implicarea reprezentantului SC Pro Confort SRL din Rm. Vâlcea, respectiv Kovacs Florina, cu privire la săvâr șirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în forma prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 în ce privește încasarea în condiții nelegale în temeiul a 14 facturi fiscale falsificate a sumei de 22.145,94 lei. Concret, reprezentantul legal al societății amintite l-a sprijinit pe Dobrișan Dorin să săvârșească infracțiunea de abuz în serviciu și a obținut avantajul patrimonial menționat anterior.

Delux Imobiliare SRL

De asemenea, din cercetări a rezultat și implicarea reprezentantului SC Delux Imobiliare Rm. Vâlcea, respectiv Popescu Luminița, cu privire la săvâr șirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în forma prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 în ce privește încasarea în condiții nelegale în temeiul a 14 facturi fiscale falsificate a sumei de 44.701,29 lei. Concret, reprezentantul legal al societății amintite l-a sprijinit pe Dobrișan Dorin să săvârșească infracțiunea de abuz în serviciu și a obținut avantajul patrimonial menționat anterior.

Dobrișan „luare de mită

Totodată, a rezultat faptul că inculpatul Dobrișan Dorin a mai săvâr șit și infracțiunea de luare de mită, în ceea ce privește, primirea în perioada 30.08.2007-18.11.2008 a unor bunuri de uz casnic, în speță: home cinema Philips HTS3357, aparat uscat și îndreptat părul Rowenta CV 9021, LCD Sony 40 S 2530 „2 buc., Home Cinema LG HT 502 TH, set saci Vorvo EL 01/03 „2 buc., LCD Samsung 23 R32, LCD TV Funay D 2007, Home Cinema Samsung HTQ 9, aspirator Philips, cuptor microunde Electrolux EMS 2040, combină frigorifică LG B399 BQA, ma șină de spălat Daewo cu bule, aparat îndreptat părul Rowenta Kissima PH 570 „2 buc., ma șină de spălat DAEWO DWF 800, combină frigorifică LG GR B399BQA, plasmă TV LG42PC52, suport LCD, uscător de păr Philips 4981 „2 buc., LCD Samsung S81 „2 buc., LCD TV Panasonic 2LA80 „2 buc., suport LCD „Westwood „4 buc., fier călcat Tefal 9340, fier călcat Tefal FV 5260, filtru cafea Philips 7690, în valoare de 27.220,02 de la inculpatul Ciogescu Ovidiu Eugen.

Creditul lui Dobrișan

A mai rezultat faptul că Popescu Gheorghe Daniel, la solicitarea lui Dobrișan Dorin și a domnișoarei Ciuteanu Alexandra, funcționar în cadrul CEC Bank SA a întocmit adeverințele cu numerele 42 din 16 noiembrie 2007, emisă de SC Marlev SRL pentru Dobrișan Cornelia, ce a fost utilizată de Dobrișan Dorin pentru contractarea creditului de 1.200.000 lei și adeverința cu nr. 36 din 12 decembrie 2007, emisă de SC Lyzconstruct SRL pentru Bododea Constantin, utilizată în vederea obținerii de către acesta a unui credit în valoare de 700.000 lei. Având în vedere aceste aspecte rezultate din cercetări, prin ordonanța nr. 75/P/2008 din 13 septembrie 2010, ora 15:00 s-a dispus extinderea cercetărilor penale și începerea urmăririi penale în cauză.

Mită cu ma șini

Pe timpul cercetărilor s-a mai stabilit că în perioada 2006-2009, Ciogescu Ovidiu Eugen, în calitate de administrator al SC Electrovâlcea SRL Rm. Vâlcea a dispus achiziționarea și plata din veniturile aparținând societății a autoturismelor marca VW Passat cu nr. de înmatriculare B-57-DBH, marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare B-01-DAD, marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare B-84-BED și marca VW Passat CC cu nr. de înmatriculare VL-99-DAD, precum și a unor bunuri de uz casnic, în speță: home cinema Philips HTS3357, aparat uscat și îndreptat părul Rowenta CV 9021, LCD Sony 40 S 2530 „2 buc., Home Cinema LG HT 502 TH, set saci Vorvo EL 01/03 „2 buc., LCD Samsung 23 R32, LCD TV Funay D 2007, Home Cinema Samsung HTQ 9, aspirator Philips, cuptor microunde Electrolux EMS 2040, combină frigorifică LG B399 BQA, ma șină de spălat Daewo cu bule, aparat îndreptat părul Rowenta Kissima PH 570 „2 buc., ma șină de spălat DAEWO DWF 800, combină frigorifică LG GR B399BQA, plasmă TV LG42PC52, suport LCD, uscător de păr Philips 4981 „2 buc., LCD Samsung S81 „2 buc., LCD TV Panasonic 2LA80 „2 buc., suport LCD „Westwood „4 buc., fier călcat Tefal 9340, fier călcat Tefal FV 5260, filtru cafea Philips 7690, bunuri care ulterior au fost remise cu titlul de mită lui Dobrișan Dorin.

Autoturismele în leasing

Conform contractelor de leasing, valoarea celor patru autoturisme achiziționate de către SC Electrovâlcea SRL Rm. Vâlcea și plătite din fondurile societății a fost următoarea: pentru autoturismul VW Passat, cu nr. de înmatriculare B-57-DBH, valoarea de achiziție a fost de 37.818,60 euro; pentru marca Audi A6 cu nr. de înmatriculare B-01-DAD, valoarea de achiziție a fost de 71.147,02 euro; pentru autoturismul marca Audi A4 cu nr. de înmatriculare B-84-BED valoarea de achiziție a fost de 55.156,74 euro, iar pentru autoturismul marca VW Passat CC cu nr. de înmatriculare VL-99-DAD, valoarea de achiziție a fost de 168.687 lei, cu mențiunea că această sumă a fost achitată integral la societatea SC Nurvil SRL Rm. Vâlcea în momentul achiziționării autoturismului. Valoarea bunurilor de uz casnic achiziționate de către SC Electrovâlcea SRL Rm. Vâlcea și remise cu titlul de mită inculpatului Dobrișan Dorin, de către inculpatul Ciogescu Ovidiu Eugen, este de 27.220,02 lei.

Mită pentru Bododea

Totodată, inculpatul Ciogescu Ovidiu Eugen a dispus achiziționarea și plata din veniturile aparținând SC Electrovâlcea SRL Rm. Vâlcea a unor bunuri de uz casnic în valoare totală de 27.554,72 lei, bunurile fiind remise ulterior, cu titlul de mită lui Bododea Constantin. Potrivit disp. Art. 215 indice 1 din C. Pen. însu șirea, folosirea și traficarea de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri, pe care le gestionează sau administrează, constituie infracțiune de delapidare. Este indubitabil că Ciogescu Ovidiu Eugen, cu complicitatea lui Dobrișan Dorin și a lui Bododea Constantin și-a însu șit, folosit și traficat bani din gestiunea SC Electrovâlcea SRL, pe care i-a utilizat pentru achiziționarea bunurilor remise cu titlul de mită celor două persoane anterior menționate. În concret, sumele de bani provenite din accesarea în condiții nelegale a creditelor de nevoi personale, de către Dobrișan Dorin și Bododea Constantin, au fost utilizate pentru achiziționarea unor bunuri, de și aveau cunoștință că banii provin din săvâr șirea unei infracțiuni de abuz în serviciu, și ne referim la suma totală de 19.000.000.000 lei vechi (12.000.000.000 lei creditul accesat de Dobrișan Dorin prin documente falsificate și 7.000.000.000 lei creditul accesat de Bododea Constantin prin documente falsificate). În ce privește pe inculpatul Ciogescu Ovidiu Eugen, acesta a ascuns și disimulat adevărata proveniență a sumei de 129.174,88 lei, obținută prin săvâr șirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, și anume din decontarea în condiții nelegale a unor facturi fiscale falsificate emise de SC Marvelov SRL către CEC Bank SA.

Hotărâre asiguratoare

Pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal și pentru a se împiedica sustragerea învinuitului BODODEA CONSTANTIN de la urmărirea penală și având în vedere că sunt întrunite condițiile din care rezultă că indubitabil acesta a făcut fapte de natură penală, existând probe și indicii temeinice, totodată, începându-se și urmărirea penală împotriva sa, s-a dispus luarea măsurii preventive de obligarea la a nu părăsi localitatea de domiciliu. Totodată, s-au mai ordonat măsuri de interdicția părăsirii țării timp de o lună de către Kovaci Florina și Ciuteanu Alexandra Mădălina. Acestora, totu și, le-a expirat interdicția la data de 1 octombrie a.c. De aceste interdicții au fost încunoștințate Poliția municipiului Rm. Vâlcea, Jandarmeria, Poliția comunitară, organele competente să elibereze pașaportul și organele de frontieră, în vederea asigurării respectării obligațiilor impuse de organul judiciar. Împotriva lui Bododea Constantin, măsura de a nu părăsi localitatea a început la data de  30 septembrie a.c., ora 10,10, până la data de 29 octombrie a.c., ora 10:10.

• Romeo Popescu