Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Crinu Popescu pune, iar, în pericol primăria Râmnicului

O sechelă a tupeului delatorului Crinu Popescu, cel care printr-o declarație mincinoasă și susținerea unor procurori ce au provocat un flagrant în afara procedurilor legale i-a băgat în penitenciar pe foștii edili ai municipiului Rm. Vâlcea – Mircia Gutău și Nicolae Dicu, este vânzarea unui imobil declarat monument istoric sucursalei Băncii Transilvania. Conform procedurilor unor astfel de vânzări, el trebuia să ofere clădirea – în baza dreptului de preemțiune – Primăriei și numai după refuzul acesteia, să încheie tranzacția cu banca. După cum se șitie, tranzacția ilegală s-a făcut, cu concursul unei notărițe superficiale (nu există proba vreunui interes în afara imensei taxe percepute). Ca urmare, primarul (de atunci) a dispus acționarea în judecată a vânzătorului ROVIMET (firma lui Crinu Popescu) și a sucursalei Băncii Transilvania, din Rm. Vâlcea. Procesul s-a judecat și instanța a dispus anularea tranzacției și plata cheltuielilor de judecată către primărie, în sumă de 450 milioane vechi. Contractul de vânzare-cumpărare anulat are o clauză notarială secretă, încheiată între părți, care vizează sancționarea vinovatului de anularea actului (deci, SC ROVIMET) cu restituirea dublului sumei angajate, adică 2,3 milioane euro. În acest sens, Banca Transilvania se află în posesia unui CEC eliberat de ROVIMET care conține înserată suma clauzei secrete, spre executare. Disperarea Constatând că instanța de judecată și-a făcut pe de plin datoria față de adevărul tranzacției, Crinu Popescu a intrat în fibrilație, este disperat, i-a căzut părul, nu mai poate merge pe stradă neînsoțit și caută tot felul de soluții pentru a nu deveni falit. Din anturajul său, am aflat că este prieten bun cu Bogdan Banu, tovarăș de afaceri (în trecut și în prezent) cu noul primar Romeo Rădulescu și se laudă peste tot că, influențat de Banu, primarul a consimțit să renunțe la avantajul dobândit în urma procesului intentat de Mircia Gutău. Ba, mai mult, spune că acesta i-a promis că va renunța la suma de 430 milioane lei – cheltuielile de judecată – printr-un protocol secret. Din interiorul sucursalei Băncii Transilvania ne-au parvenit multiple informații, printre care și aceea că bordul Băncii Transilvania, din Cluj, face presiuni ca să se activeze clauza secretă, instituția bancară găsindu- și o altă locație de funcționare, pe care o poate cumpăra cu aproximativ 600.000 euro. Diferența între 2,3 milioane euro (clauza secretă) și suma de 600.000 euro negociată pentru cumpărarea noului spațiu, este evidentă și orice finanțist o preferă. Criza economică obligă, pentru că, nu-i așa?, jocul greșeală așteaptă și Crinu Popescu, ca mai în toate afacerile și întreprinderile sale publice, a gre șit. Negarea categorică În numărul trecut, am strecurat informația că din anturajul băncii și al lui Crinu Popescu a transpirat pregătirea unui act (secret?) de renunțare la plata cheltuielilor de judecată, semnat de părțile ” împricinate” : Primărie, ROVIMET și Banca Transilvania. Directorul băncii, Hary Drăghici, ține în geanta sa proiectul tranzacției ce urmează să se facă, fiindu-i frică și de umbra sa, de presă și de ochii străinilor. În răspunsul său, trimis ca drept la replică, primarul Romeo Rădulescu neagă că ar avea cunoștință de ” tranzacția” urmărită și că nu s-a întâlnit niciodată cu Crinu Popescu, în casa prietenului său ( și fostul tovarăș de afaceri cu Crinu Popescu) Bogdan Banu, acuzând-o pe fosta lui soție (notărița implicată în încheierea ilegală a vânzării – cumpărării) de răspândirea unor zvonuri calomnioase, la adresa sa. După dialogul purtat cu primarul Rădulescu și coroborat cu mai multe probe revelatoare rezultate din investigațiile făcute, suntem siguri că împotriva edilului șief se încearcă o compromitere, autor acela și Crinu Popescu – delatorul lui Mircia Gutău. Siguranța noastră că Romeo Rădulescu nu se poate implica într-un act de ilegalitate, chiar și dacă ar vrea, rezultă din faptul că de se va renunța la cele 430 milioane lei (bani ai contribuabililor râmniceni) va veni Curtea de Conturi în control și suma i se va imputa primarului samaritean. Apelulcu cântec Conform procedurii existente, după sentința dată de Tribunalul Giurgiu, urmează apelul la Secția civilă a aceluia și Tribunal (vezi facsimil), care s-a și înaintat. Desigur, acela și lucru l-a făcut și firma Rovimet, cei doi parteneri păguba și – Crinu Popescu și Hary Drăghici, urmând să timbreze acțiunea cu suma de 255 milioane lei. Este greu, este mult, este puțin, cine o plătește – acestea sunt întrebările ce decurg dintr-un astfel de act. În cazul în care s-ar încheia o înțelegere secretă de renunțare la plata cheltuielilor de judecată, documentul ce atestă lucrul acesta se va depune la dosar, la primul termen de judecată stabilit a se ține la data de 14 iunie. Vom fi și noi în sala de judecată, consultând actele din dosarul cauzei nr. 3765/90/2008. Și totu șiConsiderăm că ne-am făcut datoria semnalând opiniei publice tentativa de a se încălca legea și de a-l compromite pe primarul Romeo Rădulescu. Știm sigur că pe biroul directorului Băncii Transilvania – Hary Drăghici se află proiectul a ceea ce se dorește să fie viitoarea înțelegere de renunțare la plata cheltuielilor de judecată (acum, după Apel, suma va fi de 645 milioane lei) pe care l-am văzut (fizic) și din care am extras articolul ce vizează înțelegerea renunțării, redat mai jos. Documentul se intitulează ” TRANZACȚE” și acțiunea este încheiată între Banca Transilvania, Primăria municipiului Rm. Vâlcea și Rovimet, la data de 31.05.2010. Preambulul începe cu ” Tranzacție prin care înțelegem să stingem litigiul ” . La punctul 3, aliniatul 1, este prevăzut: ” La data semnării tranzacției, părțile, prin reprezentanții lor, înțeleg să- și fi făcut concesii reciproce și să stingă ORICE litigiu între ele” . Aliniatul 2 spune: ” Toate taxele de timbru care au fost achitate de fond, NU SE RESTITUIE, nici pe cale amiabilă, nici pe cale de executare silită, aceasta fiind înțelegerea părților, în baza art. 969, din Codul Civil, conform căruia convențiile legal făcute au putere de lege, între părțile contractante” . Documentul se încheie cu data întocmirii: 31.05.2010, iar nominalizarea semnatarilor este dispusă astfel: – în centru, pe primul rând – PRIMĂRIA RM. VÂLCEA, primar Romeo Rădulescu; – pe un rând mai jos, în stânga – Banca Transilvania, director Drăghici Hary și în dreapta SC ROVIMET SA, director Giurea Marian. Concluzii Ne-am dori ca primarul Romeo Rădulescu să înțeleagă PERFECT ce am dorit să facem și anume să prevenim compromiterea sa, pe fondul faptului că nu-i cunoaștem fermitatea și seriozitatea îndeplinirii noii funcții, fiind influențați de tovără șia sa în afaceri cu Bogdan Banu și prietenia acestuia cu Crinu Popescu. De asemenea, îl invităm să înțeleagă că responsabilitatea noastră jurnalistică și subordonarea față de opinia publică nu ne dă voie să fim pasivi, neglijând investigația ce decurgea din informațiile primite. Facem precizarea că în cazul în care părțile ce se vor simți lezate de această dezvăluire vor apela la instanța de judecată, deținem probele în apărare, ba mai mult decât atât. Pentru un eventual drept la replică, oferim paginile ziarului directorului Băncii Transilvania și directorului Rovimet. Proiectul ” tranzacției” există și credem că a fost, cel puțin, negociat între părți. Totu și, punem o întrebare primarului Rădulescu: De ce nu s-a notificat hotărârea la Cartea Funciară? Cine pe cine a favorizat? Romeo Popescu