Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BREAKING NEWS: 41 de primari din Vâlcea sunt cercetați de DNA! VEZI AICI motivul

Procurorii DNA au intrat fir și cercetează modul cum s-au alocat banii de la guvern pentru județele afectate de calamităță naturale. În județul Vâlcea, 41 de primari au intrat în atenția procurorilor, după ce s-a făcut o plângere în acest sens.
Județele afectate de calamități naturale au primit în ultimele două luni bani de la guvernul României din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. Pe lista de priorități a guvernului Orban s-a aflat și județul Vâlcea, care a primit bani în două tranșe, prima dată în iulie 2020, când s-au alocat pentru 35 de primării și Consiliul Județean Vâlcea, iar a doua oară în ședința de guvern din data de 27 august, atunci când au primit bani doar 6 UAT-uri din Vâlcea.
„Creşterile semnificative de niveluri şi debite pe unele cursuri de apă din cauza ploilor torenţiale, din ultimele săptămâni, au produs inundaţii devastatoare pentru multe dintre localitățile din țară și era nevoie urgentă de alocarea de bani pentru ca oamenii păgubiți să poată reveni la normal cât mai curând posibil. Guvernul României a acționat prompt și banii vor ajunge imediat la autoritățile locale pentru refacerea infrastructurii afectate”, a declarat Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.
Fondurile au fost alocate în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Instituţiile Prefectului din cele 23 de județe, unde au avut loc inundaţii și alunecări de teren, fiind afectate infrastructura hidrotehnică, terasamentele, malurile de apărare, structura drumurilor județene ori comunale, podurile, podețele, digurile și punțile pietonale.
Nici nu au ajuns bine banii în conturile primăriilor din Vâlcea, pentru că primarii au primit înștiințare că sunt cercetați de DNA pentru în legătură cu alocarea acestor fonduri.

Iată anexa cu localitățile din județul Vâlcea, care au beneficiat de fonduri guvernamentale:

1 Lucrări de refacere și consolidare 6 podețe pe DJ 676A (km 3+700), DJ 654 (km 7+800); DJ 656 (km 2+300; km 2+450; km 2+950 , km 3+550) Consiliul Județean Vâlcea 2.110
Refacere rigolă colectare ape pluviale adiacentă DJ 676 A (km 8+900 – 9+200)
Refacere platformă drum județean DJ 676 F pe o lungime de 5 km (km 6+500-10+500)
Refacere platformă drum județean DJ 676 G pe o lungime de 5,75 km ( km 15+500-21+250)
Refacere rigolă colectare ape pluviale adiacentă DJ 703 L (km 4+000 – 8+000)
Refacere platformă drum și decolmatare șanțuri pe DJ 656, km 1+850
Refacere și consolidare platformă drum DJ 676 C, km 16+500-17+200
Refacere și consolidare platformă drum DJ 703 P, km 4+500-6+450
Decolmatare șanțuri adiacente DJ 651 A, km 3+800-9+100
Refacere platformă drum și sistem de colectare și dirijare ape pluviale pe DJ 677 D, km 9+698-9+998
2 Lucrări de consolidare platformă drum de interes local Dealu Roșu în pct. Drăgan, Daju și Rada (sat Alunu) Comuna Alunu 918
3 Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă drum – Strada Căpșunilor Orașul Băile Govora 2.400
Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă drum – Strada Codrului
Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă drum – Strada Curături
Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă drum – Strada Colinei
Lucrări de primă urgență pentru refacere platformă drum – Strada Pajiștei
Lucrări de refacere și punere în siguranță a punții pietonale peste pârâul Govora, sat Gătejești
4 Refacere canal colectare ape pluviale pe străzile Merilor și Molidului Orașul Băile Olănești 726
Reparații platformă drum – Străzile Cumpăna, Valea Cotii, Tisa, Gurguiata
5 Refacere pod peste torentul Vâlceaua Bisericii, satul Irimești, pct. La Biserica Comuna Bălcești 2.188
Scoatere de sub inundație și refacere rigolă colectare ape pluviale și consolidare platformă drum, strada Ion Mincu (0,09 km)
Scoatere de sub inundație și refacere sistem colectare și evacuare ape pluviale adiacent DJ 676, satul Irimești
6 Lucrări de refacere și consolidare platformă drum, Strada Măleni, pct. Ovică (0,250 km) Comuna Bărbătești 1.153
7 Refacere rigolă trapezoidală și subtraversare platformă drum, strada Delureni, pct. Chircu Comuna Berbești 1.244
Refacere canal pârâu Danț (0,03 km)
Refacere sistem colector ape pluviale, sat Berbești, pct. Gioga
Refacere platformă drum de interes local Amzulești (1 km)
Refacere platformă drum comunal DC 135 A, Valea Mare – Trestia (1,5 km)
8 Refacere pod peste pârâul Valea Țigăniei, sat Berislăvești Comuna Berislăvești 400
9 Refacere pod peste pârâul Valea Satului, str. Livezilor, pct Aprodu Orașul Călimănești 884
Lucrări de punere în siguranță a conductei de gaze naturale, str. Calea lui Traian, pct. Spak
10 Refacere platformă drum comunal DC 17 Dăești-Băbuești (1,8 km), sat Dăești Comuna Dăești 2.131
Refacere platformă drum vicinal La DGRS (0,250 km), sat Dăești
Refacere platformă drum vicinal La Nedelcu, sat Sânbotin
Refacere platformă drum vicinal Bugulești (0,8 km), sat Băbuești
Refacere platformă drum vicinal Gârdea 1 și Gârdea 2, sat Dăești
Refacere platformă drum de interes local sat Dăești, pct. Olaru
Refacere platformă drum vicinal La Laz
11 Refacere punte pietonală peste pârâul Trepteanca, pct. La Nițescu, sat Linia Vale Comuna Dănicei 2.121
Refacere și consolidare platformă drum comunal DC 182, km 2+600, pct Albină, sat Glodu
Refacere și consolidare drum sătesc Cotul Bisericii, sat Ceretu
Refacere platformă drum Dealu Sâmburului, sat Cireșu
12 Refacere platformă drumuri de interes local în satele Genuneni și Moșneni Comuna Frâncești 539
13 Refacere pod peste pârâul Sâmnic, sat Tulei Câmpeni, pct. Ruginoasa Comuna Golești 1.458
14 Refacere pod pe drumul comunal DC 144, peste pârâul Râmești, pct. Sâmu Orașul Horezu 1.561
Lucrări de refacere platformă drum comunal DC 143, Horezu – Olari – Tănăsești (0,1 km)
Lucrări de refacere platformă drum comunal DC 147A, Lunga – Vârful lui Roman (0,8 km)
Lucrări de refacere platformă drum comunal DC 147, Romanii de Jos – Neagota (0,2 km)
15 Refacere platformă drumuri de interes local în satele Măldărești (1,26 km), Păsculești (1 km), Lădești (0,22 km), Cermegești (1,6 km), Criricești (1 km) Comuna Lădești 306
16 Refacere platformă drumuri comunale DC 109 Scorușu (2,9 km) și DC 107 Zărnești (1,5 km), respectiv drum vicinal Mijați (1,5 km) Comuna Lăpușata 501
Decolmatare canal colector ape pluviale în satele Berești (0,7 km) și Broșteni (2,0 km)
17 Scoatere de sub inundație și asigurare scurgere ape pe drumul comunal DC 54 prin construire podeț din b.a. peste Valea Cojigului, sat Carcadiești Comuna Lungești 6.776
Scoatere de sub inundație și asigurare scurgere ape pe drumul comunal DC 54 prin construire pod din b.a. peste Valea Mămulețu, sat Fumureni
Refacere pod pe drumul comunal DC 54, peste pârâul Mamu
Scoatere de sub inundație a zonei adiacente Primăriei și Căminului Cultural prin realizarea unui sistem de colectare și dirijare a apelor pluviale
Lucrări de reparații platformă drum de interes local Coasta Mare, sat Fumureni (3,9 km)
18 Lucrări de reparații drumuri comunale DC 170, Iriștea-Ogoare (0,6 km), DC 169 – Lespedea (1 km), respectiv Strada Codrești (1,1 km) Comuna Mateești 1.631
19 Lucrări de refacere și consolidare drum comunal DC 86, sat Bălșoara, pct. La Miu (0,1 km) Comuna Mădulari 1.250
20 Lucrări de consolidare și punere în siguranță a platformei drumului de interes local Șuricaru, pct. La Iordăchioiu Găvănel (0,05 km) Comuna Milcoiu 2.101
21 Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului de interes local ,,La Mecu” și de refacere a zonelor afectate pct. Băduț Comuna Mihăești 858
Refacere acostamente, șanțuri și podețe în satul Bârsești, adiacente DN 67
22 Reparații drumuri de interes local: Chilia Mică, Chilia Mare, Boborăști, Mironești, Prodești, Sub Deal, Deasupra Morii Comuna Oteșani 261
23 Reparații drumuri comunale și sătești Comuna Păușești 105
24 Lucrări de refacere platformă drumuri de interes local, sat Pietrari, străzile Trandafirilor (0,2 km), Lacul Negru (0,5 km)și Dealul Viei (0,5 km) Comuna Păușești Măglași 358
Lucrări de refacere platformă drumuri de interes local, sat Coasta, străzile Lacul Popii (0,1 km), coasta Mare (0,1 km), Măndoiu (0,2 km)
Lucrări de refacere platformă drumuri de interes local, sat Ulmețel, Dealul Pleșii (0,2 km), Merilor (0,1 km)
Lucrări de refacere platformă drumuri de interes local, sat Păușești Măglași, străzile Rapsodiei (0,1 km), Vladului (0,3 km), Primăverii (0,1 km)
Lucrări de refacere platformă drumuri de interes local, sat Vlăduceni, străzile Teiului (0,5 km), Viorelelor (0,1 km), Castanilor (0,2 km)
25 Lucrări de refacere drum comunal DC 4, Spinu-Podeni, pct. La Lace (0.5 km) și pct. La Școala Olteanu (0,75 km) Comuna Perișani 921
26 Lucrări pentru aducerea la starea inițială a drumului de interes local (uliță) Boldeni Comuna Pietrari 2.522
Lucrări pentru aducerea la starea inițială a drumului de interes local – La Mielu Mentea – 0,6 km
Lucrări de apărare mal pe pârâul Valea Sărată pentru punerea în siguranță a DC 151 – 0, 2 km
Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Otăsău, pct. Schit
Lucrări de primă urgență pentru punerea în siguranță a drumului vicinal ,,Spatele Morii”
Lucrări de primă urgență pentru refacerea rigolelor de ape pluviale și construire zid de sprijin în pct. Malu Alb, sat Pietrari
27 Lucrări de punere în siguranță pod peste pârâul Coisca, pct La Miu și punte pietonală, pct. Cernești (sat Sălătrucel) Comuna Sălătrucel 510
28 Reparații podeț peste pârâul Ezer, sat Popești Comuna Sinești 718
Reparații drum de interes local Ciucheți, sat Ciucheți (0,07 km)
29 Refacere platformă drum de interes local Bolborici, sat Șirineasa Comuna Șirineasa 457
Refacere pod și platformă drum comunal DC 118, Ciorăști-Valea Alunișului
30 Lucrări de punere în siguranță a drumului comunal DC 156, Bârlogu-Băile Govora (0,35 km) Comuna Stoenești 1.266
31 Refacere pod peste pârâul Aninoasa, sat Stroești Comuna Stroești 1.319
Refacere punte pietonală peste pârâul Cerna, sat Cireșu, pct. Stație Sortare
Refacere punte pietonală peste pârâul Cerna, satul Cireșu, pct. La Matache
32 Refacere și consolidare platformă drum comunal DC 64, Șușani – Stoiculești, pct. Brezești (0,15 km) Comuna Șușani 3.203
Refacere pod peste pârâul Beica, pct. Sâlea
33 Refacere podeț pct. Spielboiu, sat Izvoru Rece Comuna Vaideeni 344
34 Refacere platformă drum comunal DC 168 (strada Dealului), sat Trundin (1,5 km) Comuna Vlădești 720
Refacere platformă drum – Strada Principală, sat Trundin (1 km)
35 Refacere podeț peste pârâul Valea Pescenii, sat Mecea, pct. Mecea Vale Comuna Zătreni 1.322
Refacere podeț peste torentul Stroboloasa, sat Mănicea, pct. Frâncică
Refacere pod peste pârâul Budele, sat Săscioara, pct. Stație gaz metan
Refacere platformă drumuri de interes local Ciortești, Mecea, Zătreni, Piatra