Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ANI a prins încă un lot de aleşi locali în conflict de interese: 3 sunt din VÂLCEA

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 18 foşti sau actuali aleși locali, din care 3 sunt din Valcea. Iata care sunt acestia:

VÎRLAN EDUARD, fost viceprimar și actual consilier local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea: S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 29 ianuarie 2014 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliile de Administrație ale Colegiului Național de Informaticã „Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Colegiului Economic Râmnicu Vâlcea, Liceului de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea și Clubului Sportiv Școlar Râmnicu Vâlcea, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 iunie 2013 – 26 iunie 2016 întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și șef serviciu (angajat cu contract individual de muncã) în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Finanțare – Oficiul Județean al Plãți pentru Dezvoltare Ruralã și Pescuit Vâlcea din cadrul Agenției de Plãți pentru Dezvoltare Ruralã și Pescuit (actualmente Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vâlcea din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

GHIMIȘ VALENTINA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Bãile Olãnești, judetul Vâlcea: S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, între Primãria orașului Olãnești (în cadrul cãreia deținea calitatea de consilier local) și S.C. Giorgi și Vali S.R.L (societate în cadrul cãreia deținea calitatea de asociat, iar soțul acesteia calitãțile de asociat și administrator) au fost încheiate contracte de prestãri servicii în cuantum de 22.000 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

DRĂGĂNESCU DUMITRU, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Horezu, județul Vâlcea: În exercitarea mandatului de consilier local, ca urmare a participării, deliberării și adoptării unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea prelungirii „Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare al orașului Horezu”, la data de 12 iunie 2014 a fost încheiat actul adițional la contractul de concesiune între S.C. Urban S.A., în calitate de concesionar și Consiliul Local al orașului Horezu, în calitate de concedent, prin care se prelungește durata contractului până la data intrării în operare a SMID (Sistemul managementului integrat al deșeurilor), când încetează de drept (persoana evaluată deține în cadrul S.C. Urban S.A. funcția de șef punct de lucru Horezu, începând cu data de 01 mai 2008).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit. f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.