Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ACUZAŢII GRAVE: Raportul Curţii de Conturi a fost obţinut ilegal, iar informaţiile au fost trunchiate şi modificate

Dezvăluiri incendiare într-un comunicat de presă al CET Govora. În prim-plan se află acelaşi raport al Curţii de Conturi, care a făcut obiectul mai multor articole de presă în ultima perioadă, directorul Mihai Bălan fiind criticat şi chiar jignit de o parte a mass-media. Numai că, lucrurile se pare că nu au fost aşa cum au scris anumiţi jurnalişti şi vrem să credem că ei au primit informaţii trunchiate şi obţinute nelegal, aşa cum susţine conducerea CET Govora. Redăm, în rândurile de mai jos, comunicatul respectiv, în integralitate, eventuale comentarii fiind de prisos: „În ceea ce priveşte campania mediatică din ultimele zile, respectiv apariţiile editoriale din mai multe publicaţii din presa scrisă locală, îndreptate în mod concertat împotriva conducerii executive CET Govora SA, ne vedem nevoiţi să dăm publicităţii o serie de lămuriri şi detalii relevante care să probeze natura tendenţioasă şi neadevărată a celor cuprinse în respectivele apariţii.

Mai exact, în perioada 04.11.2014 – 15.12.2014, au fost efectuate activităţi de control al situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat la CET Govora de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Judeţul Vâlcea. Aşa cum am luat la cunoştinţă din diverse articole care fac referire la acest control, rezultă faptul că, în mod regretabil, evident din surse neoficiale, o parte a rezultatelor verificărilor au fost obţinute în mod nelegal şi au stat la baza unor afirmaţii trunchiate şi scoase din context, menite să defăimeze CET Govora şi conducerea executivă a acestei unităţi.

În primul rând trebuie să observăm că se face o prezentare distorsionată a datelor amestecând în mod voit informaţii extrase din diferite rapoarte de control ale Curţii de Conturi efectuate la Consiliul Judeţean Vâlcea, Servcet SA, Prelcet SA cu date extrase şi modificate din rapoarte de control ale Curţii de Conturi efectuate la CET GOVORA şi Vilcet Energy SRL, acest lucru făcându-se tocmai pentru amplificarea mesajului negativ şi în încercarea de intimidare a conducerii executive a CET GOVORA SA.

Trebuie sa observam ca aceasta campanie negativa este adusa în atenţia publicului într-un moment în care CET Govora SA depune eforturi majore pentru integrarea minelor Berbeşti Alunu, ca urmare a derulării operaţiunii de achiziţionare a acestora de la Complexul Energetic Oltenia. Acest efort este menit sa asigure independenta obţinerii materiei prime necesare funcţionarii CET Govora, in cadrul eforturilor depuse de conducerea CET Govora pentru salvgardarea acestei unitati, efort care se înscrie alaturi de alte acţiuni promovate in acelaşi sens, inclusiv cum a fost initiativa de infiintare a unei entitati privind producţia de energie nepoluanta, SC Vilcet Energy SRL.

In sfarsit, cu privire la neadevărurile aparute in presa locala si care deriva din interpretarea si prezentarea trunchiata si tendenţioasa a unor date referitoare atat la CET Govora cat si la Vilcet Energy SRL, mai trebuie precizat ca ambele societati au respectat intrutotul recomandările Curţii de Conturi si cu privire la situatiile care au necesitat o analiza suplimentara au fost prezentate puncte de vedere către Curtea de Conturi, institutie care a luat act si nu a dispus luarea vreunei masuri sancţionatorii sau de alta natura împotriva vreuneia dintre cele doua societati.

Ca urmare a celor de mai sus, precizam ca, spre exemplu, acuzaţiile aduse in diverse articole de presa referitoare la acordarea de prime anuale (de performanta sau de vacanta) sunt total scoase din context, intrucat pentru acestea s-au adoptat hotarari ale Adunării Generale a Acţionarilor societatii, prin care s-a atestat îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractele de mandat. La rândul lor, contractele de administrare si de mandat conţineau cate o anexa – Remuneraţia si alte beneficii/Criterii de performanta generale si specifice, aprobata prin hotarari ale adunarii generale ale acţionarilor. Prin urmare, acordarea primelor anuale s-a realizat in baza unor hotarari ale Adunarii Generale ale Acţionarilor valabile (in urma evaluarii performantelor directorului general si ale directorului departamentului de resurse umane), a căror legalitate nu a fost contestata si care sunt obligatorii pentru CET Govora. In plus fata de acestea, autorii acuzaţiilor fac grave confuzii intre CET Govora si actele de administrare efectuate de către acţionarul unic, care este Consiliul Judeţean Valcea.

In ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la natura sau cuantumul diferitelor cheltuieli, amortizari sau alte elemente ce tin strict de desfasurarea activitatii Vilcet Energy SRL, ţinem sa precizam ca toate acestea au fost făcute in stricta conformitate cu legea sau cu diferite norme de natura contabila aplicabile.

Ca si in cazul transmiterii in mediul public a informaţiilor derivând din verificările făcute de Curtea de Conturi cu privire la CET Govora, in mod similar, pe cai neoficiale au fost transmise publicului, in mod distorsionat si scoase din context informaţii decurgând din concluziile controalelor efectuate de Curtea de Conturi la Vilcet Energy SRL. Astfel, nu este nici pe departe adevarat ca Vilcet Energy SRL ar fi făcut plaţi nelegale sau plaţi pentru lucrări neefectuate. Cu atat mai puţin adevarate sunt speculaţiile ce tin de împrumuturile acordate de CET Govora către Vilcet Energy SRL, sumele respective fiind necesare desfasurarii activitatii acestei din urma societati. Acolo unde au fost necesare reasezari de ordin contabil sau justificări de orice natura, acestea au fost transmise către Curtea de Conturi. In ceea ce priveşte modul de rambursare a împrumuturilor dintre cele doua companii respectiv datoriile si plăţile efectuate intre acestea, acestea au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale si statutare, situatie asupra careia Curtea de Conturi a fost informata.

Înfiinţarea societatii Vilcet Energy SRL, a avut ca motivatie necesitatea juridica a existentei unei societati distincte ce avea ca obiectiv realizarea unor centrale de inalta eficienta energetica atat pe gaz cat si pe biomasa.

Soluţia juridica de înfiinţare a fost agreata cu băncile potential finanţatoare ale proiectelor si aprobata de Consiliul Judeţean Valcea prin Hotarare AGA. înfiinţarea societatii a urmat toata procedura legala si trebuie ştiut ca fara aprobarea Consiliului Judeţean Valcea, societatea nu ar fi putut fi înregistrata.

Vilcet Energy SRL a depus cele 2 proiecte privind producţia de energie nepoluanta la Ministerul Economiei care gestiona Planul National de Investitii aprobat de Bruxelles. Ambele proiecte depuse au fost calificate de către Comisia Europeana declarandu-se prioritar proiectul centralei de producţie energie pe biomasa.

Precizam ca directorul general Mihai Balan nu a fost remunerat pentru activitatea desfasurata la Vilcet Energy SRL inca de la înfiinţarea societatii si pana astazi.

S-a mai precizat ca directorul general CET Govora, nu ar fi putut incheia contracte cu Vilcet Energy SRL, intrucat a fost si administrator al acestei firme. Acesta afirmaţie este neadevarata, intrucat nu exista niciun conflict de interese in ceea ce priveşte administrarea societatilor CET Govora SA si Vilcet Energy SRL, ambele societati fiind conduse in mod legal, iar relaţiile comerciale dintre acestea subscriindu-se intrutotul cerinţelor si rigorilor aplicabile.

Ca urmare, considerăm că publicarea unor informaţii de natură defăimătoare la adresa conducerii CET Govora SA nu face altceva decât să arate ostilitatea faţă de eforturile susţinute din ultima perioadă, atât cu privire la activitatea de zi cu zi a societăţii, cât şi cu privire la plata salariilor noilor angajaţi ai CET Govora SA, preluaţi împreună cu carierele miniere menţionate mai sus. Societatea a făcut toate eforturile şi salariile angajaţilor au fost achitate, aşa cum se va întâmpla şi în continuare.

Suntem neplăcut surprinşi de agresivitatea opiniilor publicate în ultimele zile în presa scrisă locală şi ne exprimăm regretul faţă de modalitatea jignitoare şi calomniatoare prin care sunt aduse în discuţie aspecte ce ţin de înregistrări contabile, amortizări sau alte aspecte similare referitoare la CET Govora si Vilcet Energy SRL.

In încheiere am dori pe aceasta cale sa solicitam publicaţiilor care au prezentat aceste articole defaimatoare, sa faca publice sursele ce au stat la baza informaţiilor distorsionate din aceste articole. CET GOVORA isi rezerva dreptul de a acţiona in instanta aceste publicaţii.

Având în vedere situaţia de fapt şi considerând importantă informarea corectă a publicului larg, ne exprimăm pe această cale întreaga disponibilitate pentru asigurarea transparenţei în comunicarea cu presa din România” – se arată în comunicatul CET Govora.