Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ACUZAŢII GRAVE: Concurs TRUCAT la Teatrul Ariel din RÂMNICU VÂLCEA

Concurs contestat şi controversat la Teatrul municipal ARIEL din Râmnicu Vâlcea. Concurenţii, dar şi politicienii din Vâlcea, acuză faptul că cel care a câştigat concursul Nicolae Poghirc din Craiova a fost favorizat de membrii comisiei. Mai mult, acuzaţiile vizează şi conflict de interese pentru că, se pare, noul director al teatrului Ariel ar fi fost o perioadă bună de timp administratorul Fundaţiei Shakespeare din Craiova, care aparţine unuia din membrii comisiei, Emil Boroghină.

ROMEO RĂDULESCU: Încă un concurs cu suspiciuni de fraudă

Fostul primar al Râmnicului, deputatul Romeo Rădulescu, consideră că acest concurs poate fi suspicionat de fraudă şi de nerespectare a legislaţiei în vederea promovării oamenilor pe criterii politice.

“Vă rugăm să analizaţi dumneavoastră aspectele semnalate şi să faceţi legătura între PSD-ul local şi PSD-ul din Craiova.

Am primit la Cabinetul Parlamentar Romeo Rădulescu o contestaţie adresată Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, conform ataşamentului, în care sunt sesizate nereguli cu privire la organizarea concursului pentru promovarea postului de manager în instituţiile publice de spectacole.

Constat cu neplăcută surprindere că administraţia locală fie nu are cunoştinţe în respectarea legislaţiei, fie există rea-voinţă şi în aceste condiţii oraşul nostru, pe zi ce trece, este catalogat ca oraş al ilegalităţilor şi al corupţiei”, se arată într-un comunicat de presă al deputatului Romeo Rădulescu.

Prima la scris, ultima la interviu

Aceasta este situaţia unuia dintre concurenţi, Pavaloi (Cacoveanu) Claudia, care a luat cea mai mare notă la scris (9, 26), iar la interviu a primit nota de 6,47. Interesantă cel puţin este situaţia câştigătorului Nicolae Poghirc, care la proba scrisă de-abia a trecut de 7, obţinând cu peste 24 de sutimi peste limita minimă admisă, iar la interviu a obţinut măreaţa notă de 9,83. Chiar aşa, domnilor membri ai Comisiei? Nu era de 10 domnul Poghirc?

De altfel, şi Claudia Pavaloi în contestaţia sa arată că a fost intimidată. „Mai mult decât atât, intimidarea a continuat cu afirmaţii ale membrilor comisiei că este posibil ca cei din frunte să ajungă ultimii, afirmaţii rostite de mai multe ori în intervalul de timp expus mai sus”.

Informaţiile despre notele obţinute la concurs sunt publice şi se găsesc pe siteul Primăriei Râmnicu Vâlcea. Astfel, în data de 28 iulie a.c. secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager la Teatrul Municipal “Ariel” – Râmnicu Vâlcea aprobat prin Dispoziţia nr.1807/2015, rezultatul concursului: Vlăsceanu Remus Bogdan 8,41 proba scrisă, 8,17 interviu; Poghirc Nicolae 7,24 proba scrisă, 9,83 interviu; Pavaloi (Cacoveanu) Claudia 9,26 proba scrisă, 6,47 interviu şi Popescu Gabriel Gheorghe 7,64 proba scrisă, 6,37 interviu.

În urma acestor rezultate clasamentul a fost următorul: Poghirc Nicolae – 8,54, Vlăsceanu Remus Bogdan – 8,17, Pavaloi (Cacoveanu) Claudia – 7,87 și Popescu Gabriel Gheorghe – 7,01.

Concurs contestat

Candidata Pavaloi (Cacoveanu) Claudia a contestat rezultatul concursului, solicitând anularea concursului şi reluarea procedurii pentru ocuparea postului de manager la Teatrul „Ariel” Rm Vâlcea. Candidata cu cea mai mare notă la proba scrisă îşi întemeiază contestaţia, în primul rând, pe nerespectarea prevederilor OUG 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură care precizează că rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape. Această prevedere a fost grav încălcată, ultima probă desfăşurându-se vineri 24.07.2015, iar rezultatele au fost făcute public marţi 28.07.2015.

Iată contestaţia candidatei Pavaloi (Cacoveanu) Claudia:

„1. Derularea etapei – Interviu (a II-a) la Concursul de proiecte de management pentru Teatrul “Ariel” Rm Vâlcea, conform OUG 189/2008 , citez : «Etapa interviului din cadrul concursului are caracter public”, însă candidaţii, toţi cei patru candidaţi, am intrat pe rând, nu am fost lăsaţi să asistăm.

2. Menţionez faptul că atât componenţa comisiei, cât şi candidaţii înscrişi la concurs i-am aflat în ziua interviului. Astfel am constatat că un membru al comisiei de concurs este fostul director al Teatrului Naţional “Marin Sorescu” din Craiova, actual director al Festivalului “Shakespeare” şi societar de onoare al teatrului “Marin Sorescu” din Craiova, este vorba despre domnul Emil Boroghină şi doi dintre candidaţi, unul actor ai teatrului respectiv şi mă refer aici la dl. Nicolae Poghirc şi dl Remus Vlăsceanu, asistent universitar la Facultatea de Litere Craiova.

Mai mult decât atât, există declaraţii în presă ale domnului Poghirc că domnul Boroghină l-a adus la teatrul din Craiova luându-l din Budapesta (articol pe m.hotnews.ro/stire/1709874)

3. Este de contestat faptul că înainte de începerea interviului propriu zis, s-au purtat discuţii foarte amicale şi mai mult decât atât, între Remus Vlăsceanu, asistent universitar la Facultatea de Litere din Craiova şi domnul Emil Boroghină, membru în comisia de evaluare,încălcându-se dispoziţiile legale prevăzute în O.U.G.189/2008, ceea ce mă face să suspectez că există legături personale. Prin urmarea acestui fapt se poate intra sub incidenţa Conflictului de interese, conform articolului 301 din Noul Cod Penal.

4. Înaintea începerii interviului Comisia ne-a ţinut un discurs de circa 15 minute, discuţie care contravine dispoziţiilor legale din O.U.G.189/2008, sper ca acest discurs să fi fost înregistrat,rog să se verifice înregistrarea, în care pe de o parte se afirmă că doar doua proiecte sunt de fapt în concurs, cele cu note mari, adică proiectul meu şi al dl Vlăsceanu, iar celelalte două au primit notă de trecere doar de curiozitate că, cine ştie, poate că la interviu vor fi mai buni… Nu există vreun articol de lege care să permită unor membrii ai unei comisii să facă afirmaţii de gen.

5. Mai mult decât atât, intimidarea a continuat cu afirmaţii ale membrilor comisiei că este posibil ca cei din frunte să ajungă ultimii, afirmaţii rostite de mai multe ori în intervalul de timp expus mai sus.

6. Ordinea de intrare în interviu s-a tras la sorţi, decizie care contravine dispoziţiilor legale prevăzute în O.U.G.189/2008 . Intimidarea a continuat şi în timpul interviului, încă de la început. Mi s-au dat 10 min în care să mă prezint. Dupa câteva minute, un membru din comisie mă întrerupe spunând că mai am doar trei minute.

7. A fost o etapă „secretizată” ceea ce încalcă flagrant prevederile legale. Jurnaliştii sau alte persoane, de asemenea nu au putut intra pe motivul că trebuia făcută o cerere scrisă cu cel puţin 3 ore înainte. Acest anunţ nu a existat undeva la vedere.

8. Comisia nu a urmărit să verifice, să interogheze şi să evalueze fiecare subcapitol conform HG nr. 1301/2009. Dovadă stă înregistrarea audio,dacă această etapă a fost înregistrată, a etapei de interviu. Menţionez că nici nu am fost întrebată despre strategia, programele şi planul de acţiune pe care l-am dezvoltat de fapt. Au continuat afirmaţiile că nu aş fi fost autoarea proiectului.

9. Membrii comisiei de concurs au folosit tehnici de intimidare, exprimându-se în timpul concursului textual «recunoşti că nu ştii…hai că o întorci cum vrei tu…. Etc.». Sper că toate acestea sunt înregistrate pe suport digital.

10. Conform art. 19, punct 8, al OUG 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape. Această prevedere a fost grav încălcată, ultima probă desfăşurându-se vineri 24.07.2015, iar rezultatele au fost făcute public marţi 28.07.2015.

11. De asemenea, solicit Comisiei de contestaţie să verifice şi următoarele aspecte: Dacă există un proces-verbal care să respecte prevederile OUG 189/2008, art. 18, alin. a şi b, privind stabilirea punctajului echivalent notelor pentru grila de evaluare şi dacă s-a acordat punctajul potrivit grilei de evaluare pentru fiecare candidatură. Este suspect faptul că proiectul scris de Dl Nicolae Poghirc obţine un punctaj cu puţin peste 7, iar la interviu obţine un punctaj aproape de 10.

În concluzie, Conform dispoziţiilor art. 42 din OGU 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Caietului de obiective publicat în anexa nr. 1 la Dispoziţia 1807/15.06.2015, Solicit admiterea contestaţiei precum şi anularea concursului şi reluarea procedurii pentru ocuparea postului de manager la Teatrul „Ariel” Rm. Vâlcea. Înţelegem să ne folosim pe viitor de drepturile ce decurg în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care contestaţia nu va fi acceptată”.