Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

O NOUĂ CARTE la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”

De curând, fondul de carte al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea s-a îmbogăţit cu lucrarea „Politică şi diplomaţie europeană. România şi Italia în relaţiile internaţionale în epoca modernă”, autor Ionuţ Şerban, apărută la Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte.

Ionuţ Şerban este specialist în istoria modernă universală, istoria relaţiilor internaţionale, politică externă şi diplomaţie, absolvent al Universităţii din Craiova şi doctor în istoria relaţiilor internaţionale al aceleiaşi universităţi. A beneficiat de stagii de cercetare şi perfecţionare în străinătate, iar în prezent este lector doctor la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale la Universitatea din Craiova. Este autor al cărţii „Ideea de Revoluţie la români”, carte premiată cu premiul naţional „Adevăr pentru istorie” de către Institutul Revoluţiei din Decembrie 1989 şi coautor al mai multor cărţi şi volume colective. A scris peste 40 de studii şi articole dedicate istoriei şi relaţiilor internaţionale. Este membru al mai multor institute şi asociaţii de profil, printre care Societatea de Ştiinţe Istorice din România şi Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale. De asemenea, este membru al mai multor colective de redacţie a unor reviste de specialitate.

Cartea este structurată în trei capitole, astfel: „Realizarea unităţii politico-statale a României şi Italiei şi începutul relaţiilor politico-diplomatice (1859-1866)”; „Relaţiile politico – diplomatice româno – italiene”, „Locul şi rolul României şi Italiei în cadrul Triplei Alianţe”.

În primul capitol este evidenţiată atitudinea diplomaţiei române faţă de unificarea Italiei, unificarea Principatelor române şi atitudinea diplomaţiei italiene, recunoaşterea internaţională a dublei alegeri

În cel de-al doilea capitol, printre aspectele care reţin atenţia se numără şi cele care fac referire la modul cum a fost percepută, de către diplomaţia română, desăvârşirea statului italian.

Problematica tratată în cel de-al treilea capitol face referire la rolul României şi al Italiei în Comisia Dunării, dar mai ales la relaţiile româno – italiene în mişcarea memorandistă.

„Cartea domnului Ionuţ Şerban reprezintă un „pas” important în redarea de ansamblu a relaţiilor politico-diplomatice româno-italiene, bazele documentare şi de lectură, pe care tânărul istoric şi-a constituit lucrarea, sunt de-a dreptul impresionante. Privită în ansamblul ei, lucrarea se prezintă ca o frumoasă reuşită istoriografică”. (prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti)