Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

FOTO. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la sărbătoarea Sfântului Mucenic Salva din Akhaltsikhe, Georgia


„Sfântul Mucenic Salva a trăit o viață bineplăcută lui Dumnezeu, înfrumusețată de toate virtuțile și s-a învrednicit de primirea darurilor Sfântului Duh în inima sa. Duhul Sfânt, fiind Lumină şi de lumină dătător, plinitor, sfinţitor, îndumnezeitor, atotputernic, dăruitor de harisme, i-a luminat cugetul, a încălzit inima Sfântului Mucenic Salva și, mai mult decât atât, i-a înveșmântat trupul de slava veşnică”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului la sărbătoarea Catedralei din Akhaltsikhe, Georgia, unde a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Theodor de Akhaltsikhe și Tao-Klarjeti.

Chiriarhul Râmnicului a accentuat că „mucenicii și mărturisitorii din toate timpurile au avut puterea să răbde suferințele și chiar moartea pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos și, de aceea, se încununează cu daruri de biruinţă.

Toți cei prigoniți pentru dreapta credință au suferit chinurile, fiind însuflețiți de către Duhul Sfânt și, de aceea, ei se află într-o legătură tainică de viață sfântă cu Preasfânta Treime, iar în această comuniune de iubire rămân toți cei care mărturisesc aceeași credință și au aceeași mărturisire, pentru că dobândirea sfințenie nu se putea face decât prin lucrarea binelui, a virtuților, adică prin lucrarea Duhului Sfânt.

Sfântul Mucenic Salva a ales să Îl mărturisească pe Mântuitorul Hristos, trecând de la viața aceasta trecătoare, prin suferinţe şi moarte, la viața veșnică. Sfântul Salva a îmbrăţişat Adevărul cu întreaga sa fiinţă, cu toate puterile sale, renunţând la tot ce avea, într-un gest de dăruire deplină, prin asumarea Crucii și trăirea îndemnului Mântuitorului: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla” (Matei XVI, 24-25).

Totodată, în martiriul Sfântului Salva este dovedită prezența lucrătoare a lui Dumnezeu, care a întărit credinţa şi nădejdea în lumina şi biruinţa Învierii.

Jertfa, suferința și moartea Sfântului Mucenic Salva reprezintă expresia dorului după comuniunea veşnică, dar și o încredințare a prezenței și lucrării lui Hristos în viața sa, care ilustrează împlinirea poruncilor dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.