Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” angajează casier

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea anunță scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, a postului de execuție contractual vacant din cadrul Compartimentului Administrativ, astfel:
 în data de 29 octombrie 2020, ora 09.00 – proba scrisă și în data de 04 noiembrie 2020, ora 09.00 – interviu pentru postul de CASIER – 1 post.
Condiții de participare:
– condiții de studii: diplomă/certificat de absolvire studii medii;
– condiții de vechime: minim 5 (cinci) ani vechime în muncă.
Concursul va avea loc la sediul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 178, jud. Vâlcea.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 178, jud. Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 22 octombrie 2020, ora 16.00.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia sunt afișate la sediul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” și pe site-ul instituției: www.filarmonica-valcea.ro. Relații suplimentare se pot obține la Compartiment Resurse Umane, persoană de contact: Florin DRAGOMIR, telefon 0350803036