Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ceramica horezeană, promovată în Spania

La exact un an de la înscrierea ceramicii de Horezu in lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO, o nouă realizare deosebită, de mare importanţă pentru cultura românească şi europeana s-a concretizat în intervalul 2-3 decembrie 2013 la Barcelona, Spania. Astfel, la sediul Fundaţiei Artesania Catalunya, una dintre cele mai importante organizaţii responsabile de conservarea si promovarea artelor tradiţionale din Spania, s-a desfăşurat ceremonia semnării documentelor constitutive ale Grupării Europene de Cooperare Teritorială „Oraşele Ceramicii”, structură europeană care reuneşte organizaţiile naţionale ale centrelor ceramicii din Italia, Franţa, Spania si România. Evenimentul a reunit preşedinţii organizaţiilor din statele membre fondatoare, respectiv Antoine di Ciaccio (Franţa), Isabel Sanchez Ruiz (Spania), Ilie Fârtat (România) şi Claudio Gheller (Italia), care, au semnat într-un cadru festiv documentele oficiale. Ei au fost asistaţi de directorii tehnici ai organizaţiilor naţionale: Charles Fillit (Franţa), Oriol Calvo (Spania), Eugen Săvulescu (România) şi Giuseppe Olmeti (Italia). De asemenea, a participat dl. Jose Antonio Moreno Andreo, reprezentant al oraşului Totana din provincia Murcia, Spania, care reprezintă autoritatea de control economico-financiar al organizaţiei nou constituite.

În România, documentele Grupării Europene au fost avizate favorabil de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii şi Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei. Toate aceste demersuri la nivel naţional au fost realizate de Primăria oraşului Horezu, membru fondator al Asociaţiei Române a Localităţilor Centre de Ceramică Populară a cărei preşedinţie este asigurată de dl. Ilie Fârtat, Primarul oraşului Horezu. Noua structură europeană, GECT „Oraşele Ceramicii”, va începe să funcţioneze în ianuarie 2014 şi va beneficia de o prezentare publică la Bruxelles, cu ocazia Conferinţei Comitetului Regiunilor cu tema „Cultura, creativitate şi rolul regiunilor şi oraşelor din Europa”, care se va desfăşura în intervalul 29-30 ianuarie 2014, eveniment în cadrul căruia se realizează evaluarea pe termen mediu a Strategiei Europa 2020 care va fi prezentată în cadrul lucrărilor celui de-al 6-lea Summit european al Regiunilor şi Oraşelor de la Atena, din 7 – 8 martie 2014. Tot în 2014, se va desfăşura Adunarea Generala a GECT, care va reuni delegaţiile naţionale ale membrilor fondatori, cu o reprezentare egală de cinci membri cu drept de vot din partea fiecărei ţări participante.