Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

„Buridava” vede pentru a XI-a oară lumina tiparului

Revista „Buridava”, numărul XI/2013-2014, editată de Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, va fi lansată marţi, 7 aprilie, ora 17:00, la Muzeul de Istorie a Judeţului Vâlcea, avându-i ca invitaţi de onoare pe dr. Cristian Schuster, directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti şi prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, directorul Muzeului Naţional Brukenthal.

Revista cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii, numismatică precum şi cercetări complementare făcute prin metodele ştiinţelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc). Are frecvenţa de apariţie anuală şi a fost acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice la categoria C (2012), ISSN: 0258-140X, cod CNCS: PN-II-ACRED-AR-2012-0172 şi este indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus şi pe platforma editorială SCIPIO.

Fiecare număr este supervizat de profesori şi cercetători de prestigiu internaţional, dintre care menţionăm pe dr. Cristian Schuster, directorul Centrului de Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, directorul Muzeului Naţional Brukenthal, prof. univ. dr. Marin Cârciumaru.

În paginile numărului XI/2013-2014 puteţi regăsi informaţii privind cercetări arheologice naţionale privind preistoria României dar şi locale (inclusiv tezaurul monetar de la biserica de lemn din Urşi), date despre înalţii ierarhi ai Ungrovlahiei în sec. XIV, despre biblioteca Mănăstirii Hurez. Se mai tratează despre Istoria comunismului vâlcean sau despre Istoriografia Bisericii Catolice din judeţul Vâlcea. Vă sunt prezentate diverse studii etnografice privind cultura populară locală dar puteţi lua contact şi cu rezultatele restauratorilor de obiecte de patrimoniu.