Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Filarmonica „lon Dumitrescu” are nevoie de un artist instrumentist — flaut și un instrumentist — vioară

Filarmonica „lon Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, în temeiul H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările și completările ulterioare, organizează concursuri de recrutare pentru ocuparea a două funcții de execuție contractual vacante pe perioadă nedeterminată:
• Artist instrumentist — flaut grad II Personal Artistic secțiunea orchestră-simfonică

• Instrumentist — vioară debutant Personal Artistic secțiunea orchestră-simfonică

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 3 din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, din anexa H.G. nr.286/2011 cu modifìcările și completările ulterioare.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:
• pentru funcția de Artist instrumentist- flaut Grad II:studii: studii superioare de specialitate în domeniul interpretare muzicală-flaut;

vechime: 6 luni minim în muncă și în specialitatea studiilor
Desfășurarea concursului:

Proba practică în data de 10.01.2022, ora 10.00

Proba interviu în data de 14.01.2022, ora 10.00

Termen de depunere dosare: până la data dc 31.12.2021, ora 12:00.
• pentru funcția de Instrumentist – vioară debutant:

studii: studii de specialitate în domeniul interpretaee muzicală – vioară,

vechime in muncă: –
Desfășurarea concursului.

Proba practică in data de 10.01.2022, ora 12.00

Proba interviu în data de 14.01.2022, ora 12.00

Termen de depunere dosare: până la data de 31.12.2021, ora 12:00.

Concursurile vor avea loc la sediul Filarmonicii ”lon Dumitrescu” din Râmnicu Vălcea, str. Calea lui Traian, nr. 138B, jud. Vâlcea.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 178, jud Vâlcea, ultima zi de depunere fiind 31 decembrie 2021, ora 12.00 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Regulamentul —cadru privind stabilirea principiilor generale dc ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale, din anexa H.G. nr 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia sunt afișate la sediul Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” și pe site-ul instituției: www. filarmonica-valcea.ro. Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact: Chirea Cristiana, telefon 0350803036.