Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 10 februarie 2020 APAVIL SA

Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 07 februarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: oraşul Horezu – satul Romanii de Jos şi strada Olari, comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus şi Moţeşti, comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, oraşul Băbeni – strada Romani; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 50: comuna Păuşeşti – satul Șerbăneşti, comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti; conductă PEHD Dn 63: comuna Frânceşti – satul Moşteni; conductă PE Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu; conductă PE Dn 160: comuna Șirineasa – satul Ciorăşti, oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 89: comuna Măldăreşti – strada Principală. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului. PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti; s-a decolmatat drenul adiacent al Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă din comuna Șirineasa; s-a repus în funcţiune plutitorul mecanic din cadrul Staţiei de pompare apă Bonciu din oraşul Băbeni; s-a refăcut cămin de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; s-au executat branşamente apă şi racorduri canalizare în oraşul Horezu – străzile Tudor Vladimirescu şi Bălăneşti;