1

COMUNICAT DE PRESĂ: Organizare de sesiuni de prezentare a Studiului privind mediul antreprenorial la nivel regional

Proiectul CREEAZĂ PENTRU TINE, dedicat exclusiv dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi, va sprijini locuitorii de județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea să dezvolte o afacere în mediul urban, stimulând astfel antreprenoriatul și crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul general al proiectului CREEAZĂ PENTRU TINE, cod 104052, îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării a 38 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană a Regiunii de Sud-Vest.

Dupa evaluarea planurilor de afaceri si stabilirea castigatorilor 20 de start-up-uri au fost infiintate in judetul Valcea, 12 start-up-uri in judetul Olt, si cate 2 start-up-uri in judetele Dolj, Gorj si Mehedinti. Domeniile de activitate in care isi desfasoara firmele activitatea sunt: constructii, IT, organizare evenimente, financiar-contabil, alimentatie publica, media, fotografie, formare profesionala, croitorie, transport, vulcanizare, editare si tiparire si infrumusetare. Ca urmare a infiintari acestor societati au fost create un numar de 101 locuri de munca.
Intreprinderile create in cadrul proiectului vor fi functionale minimum 18 luni. Pagina proiectului in socia-media (Facebook) se va mentine activa si va continua promovarea afacerilor infiintate prin proiect, cel putin inca 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.
Membrii parteneriatului vor monitoriza si sprijini asigurarea sustenabilitaþii afacerilor înfiinþate, pe perioada implementarii proiectului si dupa finalizarea implementarii acestuia, atat prin activitatea de monitorizare face-to-face din cadrul proiectului, cat si prin monitorizarea telefonica, prin mentinerea liniei telefonice de tip help desk, pe o perioada de cel putin 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 8.867.879,20 lei, din care AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 8.731.342,90 lei, conform contract POCU89/3/7/104052. Proiectul se va derula între 5 ianuarie 2018 și 4 ianuarie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: SC D.B.C. SRL (Str. Libertății, nr. 5, Drăgășani, Vâlcea)
Parteneri: SC FORMEXPERT SRL (Str. Calea lui Traian, nr. 171, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeþul
Vâlcea,) , Fundația Basarab (Str. Negru Vodă, nr. 38, Curtea de Argeș, Argeș)
Date de contact: SC D.B.C. SRL, Str. Libertății, nr. 5, Drăgășani, Vâlcea, tel.0761061810 , e-mail: doina_vl@yahoo.com , fax: 0250810322
Manager proiect,
Doina Paun
Căminele culturale din Stroeşti vor fi modernizate

La Stroeşti se află în plin proces de execuţie patru poduri. Se lucrează la punerea în siguranţă a podului peste râul Cerna, punctul Măgură, în satul Cireşu, dar s-a turnat fundaţia şi la punţile pietonale din punctul ”La Balastieră” (sat Cireşu) şi ”La Matache” şi la podul din punctul ”La Marin Brutaru”, din satul Stroeşti. S-a ajuns deja la partea superioară a construcţiilor. Trei obiective sunt realizate cu fonduri obţinute pe situaţii de urgenţă, iar pentru unul dintre ele au fost alocaţi bani din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului. Referitor la infrastructura rutieră mai trebuie menţionat că, recent, s-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor la cele două proiecte de asfaltare: uliţa Bisericii şi Liuţanilor, sat Cireşu, dar şi uliţa Gogilor, din Stroeşti, continuare la drumul comunal Stroeşti-Obroceşti, plus uliţa Crucii. În total, s-a turnat asfalt pe o lungime de 2,5 kilometri.
Primarul Toma Ciolacu a mai venit cu o veste bună. Printr-o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului s-au alocat nişte sume de bani ”pentru toate primăriile din ţară, în vederea echilibrării bugetelor locale. La Stroeşti mare parte din bani au fost direcţionaţi către plata indemnizaţiei persoanelor cu handicap şi a însoţitorilor acestora. Erau restanţe de 4 luni. Acum, toată lumea va fi la zi. În Stroeşti beneficiază de astfel de indemnizaţii de handicap 81 de persoane, dintre care 27 au nevoie de însoţitori.
”Am depus la Compania Naţională de Investiţii documentaţia de atribuire a lucrărilor de investiţii şi expertiza tehnică pentru modernizarea Căminului Cultural din satul Pojogi. Avem un proiect de 1,3 milioane lei. Cred că va fi cel mai frumos cămin din comună. Urmează să fie scoase la licitaţie lucrările de proiectare şi execuţie. Am insistat foarte mult ca acesta să poată fi reabilitat. Acelaşi lucru se va întâmpla cu toate căminele culturale din satele comunei Stroeşti. Vor fi executate lucrări de modernizare care să dăinuie în timp, să nu fie nevoie să intervenim mulţi ani de acum înainte. Vreau să le reabilităm şi dotăm pentru că avem foarte multe evenimente la nivelul localităţii”, a spus Toma Ciolacu, primarul comunei Stroeşti.
OFERTĂ DE NEREFUZAT! |Teren în Râmnicu Vâlcea, de vânzare

Vând teren pretabil pentru orice fel de construcție în supărafață de 1000 m.p. , situat pe strada Morilor nr. 145 din Râmnicu Vâlcea. Preț negociabil 40.000 de euro. Relații la telefon 0763656708.
SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA

în perioada 06 – 10 aprilie 2020

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada06 – 10 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Ghioceilor și Nichita Stănescu intersecție cu Ostroveni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ghioceilor, Nicolae Bălcescu și Ostroveni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-au început lucrările de execuție branșamente apă potabilă pe strada Ferdinand;
– s-a efectuat igienizarea perimetrelor de la rezervorul Popa Șapcă;
– s-a verificat rețeaua de canalizare pe străzile Ferdinand, Nicolae Titulescu, Remus Bellu și Calea lui Traian;
– s-a curățat senzorul măsură cheson de la pasajul Hervil de pe strada Matei Basarab;
– s-a efectuat igienizarea perimetrelor din cadrul Sectorului Rețele Canal;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Episcop Damaschin, strada Drumul Gării, strada Calea lui Traian – Spitalul Județean de Urgență, strada Libertății, strada Dealul Malului, strada Lucian Blaga, strada Rapsodiei, strada Henri Coandă, strada Știrbei Vodă și strada Tudor Vladimirescu.

24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 24 de apometre, dintre care 23 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 2 avize de amplasament și 3 avize tehnice.
Gabriela-Maria Ionică, asistent social: Sunt o persoană empatică şi răbdătoare

Gabriela-Maria Ionică asistent social de peste 20 de ani și îşi desfășoară activitatea profesională în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea – Centrul pentru victimele violenței în familie.
Folosindu-şi abilitățile, cunoștințele în domeniul asistenței sociale și experiența acumulată sprijină persoane vulnerabile pentru a putea depăși situația de criză și a le crește calitatea vieții.

1. Ce v-a făcut să alegeţi profesia de asistent social?

Sunt o persoană răbdătoare și empatică, cred că aceste trăsături definitorii m-au determinat să aleg profesia de asistent social.
Această profesie este una care necesită implicare, determinare și multă răbdare, pe cât este de grea, pe atât de frumoasă. Îți oferă satisfacție sufletească mai ales atunci când o victimă a violenței domestice își ”croiește” o viață mai bună, când un copil nu mai trăiește într-un mediu viciat, ci are șansa la o viață de familie normală, să trăiască într-un mediu securizant care îi oferă posibilitatea de a se dezvolta armonios pe plan emoțional, fizic și psihic.

2. Cum aţi evoluat de-a lungul carierei?

De-a lungul activității desfășurate am fost preocupată de perfecționarea continuă, paricipând anual/bianual/trimestrial, la cursuri, seminarii sau conferințe în domeniul asistenței sociale, organizate la nivel județean și național, în scopul dezvoltării personale și acumularea de informații privind îmbunătățirea practicilor în serviciile și politicile sociale.

3. Care sunt cele mai mari provocări ale profesiei de asistent social?

Munca asistentului social implică răspundere, empatie, asumarea riscurilor, iar de cele mai multe ori este greu să se detașeze, să uite problemele beneficiarilor cu care relaționează.
Din experiența mea pot spune că majoritatea beneficiarilor văd asistentul social ca fiind ”micul Dumnezeu„ care are soluții la rezolvarea tuturor problemelor lor, fără să realizeze că dependența de serviciile sociale, nu este soluția problemelor cu care se confruntă, ci mai degrabă o amânare a acestora, să conștientizeze că ei sunt cei care trebuie să își depășească limitele și să își dorească să redevină independenți.
Profesia de asistent social este o provocare continuă deoarece societatea se confruntă cu tot mai multe probleme, iar fiecare caz este unic.

4. Ce speraţi să realizați în calitate de asistent social?

Consider că primordial în această profesie este să îți asumi rolul de asistent social, care deseori este dificill. În această calitate trebuie să reprezinți individul în fața societății, dar și societatea în fața individului.
Obiectivele generale/specifice pe care doresc să le realizez de-a lungul carierei mele sunt:
• coștientizarea fiecărui cetăţean de rolul său în societate şi de posibilitatea pe care o are de a schimba lucrurile în bine;
• promovarea bunăstării şi dezvoltării indivizilor, familiilor şi societăţii;
• prevenirea și combaterea violenţei domestice;
• promovarea egalității de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor, victime ale violenței în familie.

5. Transmiteţi-le un mesaj asistenţilor sociali şi viitorilor asistenţi sociali.

Asistentul social îndeplinește o misiune socială care are la bază valori și principii fundamentale ale umanității. Pentru a-i putea ajuta pe cei aflați într-o situație vulnerabilă, asistentul social trebuie să aibă valori și principii bine definite, să fie integru, competent, autodeterminat, corect, comunicativ, empatic, să țină cont de unicitatea și valoarea fiecărei persoane indiferent de origine, etnie, sex.
IMPORTANT! Robert Schell anunță că persoanele de peste 65 de ani pot apela oricând la sprijinul administrației publice locale

Robert Schell, primarul oraşului Brezoi, a anunţat că persoanele vârstnice, de peste 65 de ani, care nu au alt sprijin, pot apela la ajutorul administraţiei publice locale inclusiv pentru treburi casnice strict necesare: cumpărături, aprovizionare cu lemne, legătura cu medicul de familie etc.. „Puteţi suna zilnic, până la ora 12:00, la numărul de telefon 0250778240 şi un angajat al primăriei se va deplasa la dumneavoastră acasă. Şi persoanele izolate la domiciliu pot apela la sprijinul nostru”, a mai transmis edilul.
BOZO se implică! Un litru de de igienizant GRATUIT pentru maini catre toate institutiile statului din municipiu

În contextul crizei generate de coronavirus, un producător local de produse de curăţenie, BOZO, a decis să doneze câte un litru de igienizant pentru maini catre toate institutiile statului din Municipiu.
„Incepand de maine 16 martie, firma Bozo vine in sprijinul populatiei din Rm. Valcea si a decis sa livreze gratuit cate un litru de igienizant pentru maini catre toate institutiile statului din Municipiu!
Reprezentantii institutiilor sunt rugati sa ia legatura cu mine atat prin mesaje, cat si telefonic la nr. 0764261505″, arată reprezentantii firmei Bozo.
Se lucrează în ritm alert la lucrările de canalizare de la Bujoreni

Potrivit primarului Gheorghe Gîngu, investiția a vizat introducerea a 11 kilometri de conductă, în satele Olteni, Malu Alb, Bujoreni, Bogdănești și Gura Văii. În 2020, obiectivul principal e acela de a da drumul la rețeaua de canalizare. “Am făcut o prima recepție a proiectului de racorduri, iar acum așteptăm să aibă loc testele de funcționare. În acest sens, împreună cu reprezentanții Apavil, vom introduce apa pe conductă, ca să verificăm dacă sistemul este funcțional. Vom porni rețeaua pe porțiuni, prima oară fiind vorba de satele Olteni și Malu Alb, pentru ca în acestea s-au realizat deja în întregime și racordurile. După aceea, va urma satul Bujoreni, iar în ultima etapă o vom face funcțională în Bogdănești și Gura Văii”, a dedarat primarul PSD din Bujoreni.
Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 20 februarie 2020 APAVIL SA

Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 10 – 14 februarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos, comuna Galicea – satul Teiu, comuna Pietrari – satul Ogrăzi, comuna Păuşeşti – satele Șerbăneşti şi Păuşeşti, comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari; conductă PEHD De 90: comuna Tomşani – satul Tomşani, comuna Galicea – satul Teiu; conductă PEHD D110: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti, comuna Mihăeşti – satul Govora; conductă PE Dn 125: comuna Galicea – satul Teiu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Cernişoara – satul Groşi, comuna Șirineasa – satul Slăviteşti şi comuna Măldăreşti – satul Ciupa. La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului. PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti; s-a curăţat şi decolmatat manual grătar captare Râmeşti; s-a curăţat SPAU cu hidrojetul şi s-a înlocuit pompă defectă în satul Băltăţeni, comuna Tomşani; s-a curăţat şi desfundat reţea de canalizare în oraşul Horezu – strada General Magheru; s-a curăţat ejectorul aferent pompei dozatoare hipoclorit din cadrul Staţiei de apă Cernişoara; s-a refăcut ramă cu capac cămin de canalizare în oraşul Horezu – strada General Magheru; s-a curăţat SPAU şi s-a înlocuit pompă defectă în comuna Șirineasa – satul Șirineasa; s-a executat racord la reţeaua publică de canalizare în satul Ciorăşti, comuna Șirineasa; s-a efectuat spălarea rezervorului de acumulare apă Romani din oraşul Băbeni; s-a montat un apometru nou pe strada Berzelor, comuna Galicea; s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satele Scărişoara şi Govora; s-au înlocuit piese uzate, s-a montat presostat nou şi s-a verificat buna funcţionare a instalaţiei şi a pompelor din cadrul Staţiei de repompare apă potabilă, comuna Pietrari; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti; s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Șirineasa şi Nicolae Bălcescu; s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău; a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest. APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Pod de 30 de metri la Stroești

În această perioadă, la Stroeşti se lucrează pe situaţii de urgenţă, la refacerea podului Măgurii, din satul Cireşu. În scurt timp, însă, primarul Toma Ciolacu speră să poată da ordinul de începere a lucrărilor pentru realizarea unui nou pod în Chioasa. ”Din bugetul local susţinem repararea drumurilor de interes local. Avem patru puncte unde este necesară intervenţia noastră. În satul Obroceşti au fost nişte alunecări de teren, asfaltul a plecat la vale. Peste tot pe unde este necesar vom reface platforma drumului. Cheltuielile se ridică la aproape 30.000 lei. De asemenea, avem lucrări în execuţie pe situaţii de urgenţă, pentru punerea în siguranţă a podului Măgurii din satul Cireşu. Constructorul nu a putut interveni în primăvară, din cauza precipitaţiilor abundente, apoi în vară a avut alte lucrări şi acum s-a apucat de el. Trebuie refăcut pragul de colmatare, care a fost rupt. Până la finalul anului se va finaliza şi această investiţie. Tot pe situaţii de urgenţă suntem la faza de proiectare pentru construirea unui pod peste Cerna, în punctul Chioasa. Valoarea investiţiei se ridică la 980.000 lei. Cred că va fi cel mai frumos pod din comună. Deserveşte vreo 40 de familii şi alţi 500 de cetăţeni care au proprietăţi de partea cealaltă a râului. Există un pod făcut acum 50 de ani cu efortul cetăţenilor, cu structură metalică şi scânduri de lemn. S-a degradat. E riscant acum să mai treci şi pe jos pe el. Noul pod va avea o lungime de 30 metri şi 5 metri partea carosabilă. Va fi prevăzut şi cu două trotuare, ambele de 1,5 metri. I-am transmis constructorului că în şase luni vreau să se circule pe el”, a precizat Toma Ciolacu, primarul comunei Stroeşti.