Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VAE VICTIS

• Dumnezeu își încheie lucrarea și „Timp nu va mai fi„ • este un avertisment că tre acei care plini de ură, dar goliți de înțelepciune, își descarcă ura și dezbinarea asupra semenilor lor • antihristul are multe măști • New Age și uneltele comuniștilor rămase active în Ortodoxia română, acționează• minciuna episcopală, formă satanistăde amăgirea credincioșilor • afaceri cu patrimoniul Episcopiei Râmnicului și Oltului • a fi Față bisericească nu înseamnăautomat că existăcaracter și teama de păcat • în această lume, ca și în societatea civilă, mafia securisto-comunistăface zid și vrea săcontinue manipularea • puteți indica o Față mai nouăa spiritului care se manifestăîmpotriva lui Hristos, decât comunismul? • vai de cei învinși! • dar noi nu suntem deloc vinovați • suntem doar victime • strângeți rândurile pentru a fi curați în credința strămoșească și sănu abdică m în favoarea ideilor iudeomasonice

 

Final neprevăzut

La presiunea opiniei publice, dar și a intelectualilor județului, PS Gherasim a revenit la hotărârea luatăși nu mai închide tipografia. Și bine face. Maturăhotărâre. Dar, cu această victorie, parțială, râmnicenii nu trebuie săse îmbete cu apărece. Este doar un armistițiu ce ascunde în spate alte intenții. Tipografiei i se vor aduce „îmbunătățiri, în sensul modernizării”, dar urmeazăsăse încheie un nou contract economic pentru funcționarea ei. Pariul nostru cu cititorii este că noul semnatar al contractului și vechiul administrator al tipografiei nu va mai fi PC Burluș-State. Răzbunarea Prea Sfințitului nu va fi pe tipografie, ci pe destoinicul și curajosul preot amintit. Pentru curajul de a-l susține spiritual pe un om aflat (nevinovat) în suferință, duhovnicul Burluș-State este pedepsit. Dorința pedepsei nu este a episcopului, ci a politicului din spatele dumnealui, dar și a șmecherilor care se înfruptădin averea Eparhiei.(Vocea Vâlcii/nr. 518/08.01.2007)

În șapoul acestui articol am reluat finalul unui mai vechi mesaj ce l-am transmis cititorilor la sfârșitul anului trecut. Atunci, supus presiunii intelectualilor vâlceni (și nu a presei locale… necombative sau turcite!), PS Gherasim a promis că nu va desființa Tipografia Episcopiei Râmnicului, pentru continuarea activității contestate reînnoind contractul cu PC Burluș-State. Ne-am arătat neîncrederea în promisiunea venerabilului episcop, știind cât de vanitos și de răzbunător este dumnealui. Unul dintre confrații Prea Sfințitului, în slujirea lui Dumnezeu, ne-a spus: „PS-ul este șiret ca o vulpe. Cu cât te laudămai mult, cu cât te sărutăsau îți zâmbește mai tare, cu atât este mai pornit pe tine. Nu este de crezut!”. Și iatăcă așa a fost…

 

Adevărul perceput de noi

Episcopul Râmnicului și Oltului este PS Gherasim Cristea. Nici un ierarh de talia sa nu credem că este mai bogat; locuiește într-un palat fărănici o grijălumească ; într-un spațiu comod, în care are un birou pe măsura puterii ce o deține în județ, străjuit de săli cu pereți nesfârșiți pe care se sprijinăo bibliotecă deasă. Dar degeaba. Cu toată sărăcia din Vâlcea, aici găsim un ierarh ce trăiește în afara realității, condus de alții, puțin ambițios, care zâmbește arareori. Văzut de aproape, pare trist, dar nu este așa datorităsărăcirii populației, indisciplinei sau a fariseismului din apropierea sa și nici nu trebuie săcredem că își face datoria cu o mucenicie de apostol, simțind nemulțumirea celor din jur. PS Gherasim Cristea nu este o personalitate a smereniei, un ierarh pe care mai degrabăl-ai confunda cu un monah pierdut în lume. De 23 de ani, pentru că atât se împlinesc de la numirea sa în înalta funcție episcopală, domnia sa are biografie și nu se poate lăuda că viața i se confundăcu cea a Episcopiei.

 

Desființarea

Este logic că pentru a pregăti subcombarea unei activități potrivnice gustului tău de dictator, mai întâi faci răspândirea personalului ce îți susține activitatea. Pentru închiderea tipografiei de care vorbim – scopul existenței actuale a Episcopului de Râmnic (obiectul său de joacă ) – a fost redistribuit personalul din subordinea preotului Nicolae Burluș-State. Unii au fost dirijați că tre activitatea de fabricarea tămâiei, alții au fost trimiși la arhivă. Desigur, și acolo își pot primi oamenii salariul. Dar nu mai pot contribui, de acolo, la transmiterea cuvântului Bisericii Ortodoxe în județ, în țară și în lume. Ne punem, cu multănedumerire, întrebarea: „Dar cu tipăriturile ce a avut?”. Doar PS este supărat pe preotul ce conducea activitatea de tipărire a Bibliei și a altor că rți bisericești, pentru că nu i-a cerut dumnealui voie ca să-l sprijine moral și să-l duhovnicească pe enoriașul Mircea Gutău, aflat în neputințăși nu pe tipografie. Deci, o altăgâscă , în altătraistă. Ca să-l pedepsească în mod direct pe preotul ce nu i s-a supus, nu se putea, că bătea prea tare la ochi și se supăra și primarul. Așa că ia să-i închidem tipografia condusăde el, sănu devinămai cunoscut ca șeful bisericii județene. Dacă nu-i așa, de ce s-a trecut la închiderea tipografiei, drept pedeapsă? Poate dracu’ înțelege!

 

„El ne-a iubit cel dintâi”

Episcopul Râmnicului și Oltului nu și-a trăit Crăciunul 2006 cu bucuria de că lugăr smerit. În preajma Sărbătorii a declanșat un scandal rușinos, scoțând cartea din Casa Domnului. Printr-o aberantădecizie administrativă, Înaltul preot a dispus închiderea tipografiei unde fostul său sprijinitor și demn supus PC Nicolae Burluș – State tipărea litera luminii sufletului enoriașilor ortodocși. Reproșându-i acestuia că l-a sprijinit pe primarul Mircea Gutău în numele Bisericii (un lucru fals!) și nu în numele său personal, i-a luat puterea de a transmite și în scris Cuvântul Domnului. L-a pedepsit, astfel, pe acela care și-a făcut datoria Față de un enoriaș năpăstuit, rugându-se pentru ajutorarea lui și duhovnicindu-i sufletul, spiritul și cugetul năpăstuit. Fiecare praznic luminos al Nașterii Domnului Hristos oferăposibilitatea săne înveșmântăm sufletele cu iubire. Cu iubirea lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. De fiecare dată, Crăciunul este praznicul iubirii dumnezeiești desăvârșite. Și ce a făcut Vlădica Gherasim? A dat dovadăcă i-a lipsit ceea ce a lipsit omenirii din totdeauna iar celei actuale și mai mult: iubirea. Și cum Dumnezeu este iubire, omenirii i-a lipsit și îi lipsește Dumnezeu, în realitatea existenței sale ca și Creator și mântuitor. Ce bine ar fi dacă preoții conducă tori ortodocși s-ar uita și ei spre Dumnezeu prin Hristos, și nu spre Biserică , pentru că în mintea multora, biserica sunt tot ei, preoții!

 

Rușine

Puțini sunt aceia care știu că Primăria Râmnicului suportădin bugetul local toate utilitățile bisericilor ortodoxe din Rm. Vâlcea. Chiar și Palatul Episcopal este alimentat cu energie electrică de la rețeaua de iluminat stradal a municipiului Rm. Vâlcea. La aceasta se adaugăc/v celorlalte utilități (apă, canal, termoficare), ceea ce reprezintăcam vreo 2,5 miliarde de lei anual. Iatărăsplata PS Gherasim datăprimarului Mircea Gutău, pentru că -l ajutăfinanciar! Logic, s-ar putea supăra pe noi vreun conducă tor administrativ sau om de afaceri din sfera Episcopiei , pentru că informă m la ce pierderi sunt supuși contribuabilii. Da, sunt pierderi pe care trebuie sănu le cerem înapoi. Pentru că Episcopia Râmnicului are venituri de mii de miliarde de lei, pentru care nu dăsocotealănimănui și folosește banii în alte scopuri decât pentru utilități, în principal. Fărăsămai punem la socotealădonațiile sau sumele repartizate de la Ministerul Culturii (sau cele mijlocite de guvernatorul Mugur Isărescu), un calcul superficial demonstreazăcă veniturile Episcopiei sunt de peste 10 milioane de euro anual. Spicuim din calculele ce le-am făcut: • număr parohii schituri, mânăstiri – 1.000 • contravaloarea contribuție de familie de enoriaș – în medie 200.000 lei anual; • lunar, parohiile sunt obligate să-și cedeze salariile pe care îi primesc preoții de la stat(indirect), reținerile fiind mascate de denumiri rezonabile: cote diverse, furnituri birou, c/v că rților diverșilor autori ecleziastici (inclusiv ale PS Gherasim), etc. Sunt așteptate cu nerăbdare diversele cataclisme naționale sau internaționale, aducă toare de venituri. Spre exemplu, pentru catastrofa din Indonezia, produsăde valul Tsunami, cele 1000 de parohii au fost obligate săfacă apel la enoriași, predând Episcopiei minimum 5 milioane lei/parohie, cu titlu de ajutor umanitar. Cine verifică modul de folosire a banilor din donații? Este inutil sămai adăugăm celelalte venituri ale Episcopiei, dar merităsăne oprim asupra…

 

Vânzări de bunuri

Este știut că Biserica nu poate vinde din proprietatea sa bunuri, mijloace fixe sau terenuri, decât în caz de restriște. Dacă vom face un remember al tuturor vânzărilor de terenuri ale Episcopiei Râmnicului (cele ce se pot vedea la supraFață ) și vom afla cine sunt cumpărătorii lor, ne-am da seama de „jocul” conducă torului Episcopiei. La fel, dacă am da publicității numele consilierilor episcopali angrenați în supervizarea gospodăririi averii Eparhiei, vom înțelege bunăstarea lor și a multor oameni de afaceri vâlceni. Dar cine să-l întrebe pe PS Gherasim despre toate acestea? Enoriașii, nu au cum. toată lumea se face că nu vede nimic. Preoții tineri din subordinea episcopului, aceia care nu fac parte din mafia securisto-comunistăce încă mai conduce în domeniu, au multe să-i reproșeze Prea Sfințitului dar nu au curajul săo facă . Știu bine ce pedeapsăîi așteaptă. Ipocrizia este la ea acasă. Destui sunt aceia care, printre multe altele, îi reproșeazăcă Sfinția Sa s-a îndepărtat de Dumnezeu (l-a blestemat pe un preot în Postul Crăciunului), nu face vizite canonice în teritoriu, nu face cercetări canonice, hotărând sancțiuni în mod dictatorial, nu mai intervine în viața preoților care se abat de la canoanele bisericești, au fost hirotonisiți preoți pe nedrept (cu numai trei luni de Seminar), se dădreptul de a spovedi în mod necanonic, se tolereazăși se încurajeazăsimonia (a cere bani de la cei care urmeazăa fi hirotonisiți) etc.

Avem semnale, ba chiar și declarații, că vor veni preoți din județul Olt la Episcopia Râmnicului ca săli se dea banii (negri) înapoi, pentru că nu-și pot scoate cheltuielile din parohiile sărace primite. În contrast, reprezentanții episcopiei, prezenți pe la toate posturile de televiziune locale, se plâng că nu existăbani la instituția lor, dar au bani cu nemiluita de și-au asigurat existența familialăpentru câteva generații. Și ar mai fi ceva: la cantina Episcopiei se mănâncă de dulce, chiar în zilele de post. Iatănumai un colț al adevărului despre Episcopia Râmnicului și despre viața ei, colț că ruia ne-am asumat noi răspunderea, chiar și în fața lui Dumnezeu, de a-i ridica, un pic, cortina. Dar vom continua, cu gândul că noi – ortodocșii – îl iubim mai mult pe Dumnezeu, decât marii preoți ajunși în funcții de conducere administrativă.

 

Ipocrizie episcopală

În timpul răzvrătirii preotului Victor Tudor, din Pesceana, acela care a smuls din trupul enoriașilor ortodocși vreo 50 de familii și le-a convertit la greco-catolicism, un reprezentant al Episcopiei Râmnicului l-a insultat pe preotul greco-catolic Marian Stoică nescu, pionierul apariției acestui cult în aria ortodoxiei tradiționale vâlcene, spunând lucruri urâte despre el și acuzându-l că a fugit rușinos spre un alt cult, pentru că acolo i se ofereau alte avantaje. Mare neadevăr. Cunoscând personajul și demnitatea lui, am făcut investigații, iar rezultatul obținut îi va rușina (dacă ne este scuzatăexpresia) pe conducă torii Episcopiei. Preotul Marian Stoică nescu, șef de promoție la Seminarul Ortodox și la Facultatea de Teologie, a fost obligat săplece din eparhie, de la ortodocsie, tocmai din cauza simoniei practicate de mai marii bisericii teritoriale strămoșești (dacă va trebui, îl vom arăta cu degetul pe cel care i-a cerut acestuia o moară(pe apă), ca să-l aducă cu parohia in Râmnic, fapt ce l-a scârbit pe preot și a cerut plecarea). Omul a plecat demn, fărăscandal – deși ar fi trebuit săfacă – obținând chiar acceptul PS Gherasim de ieșire din ortodoxie. În facsimil se poate vedea acceptul primit și onorabilitatea cu care a părăsit Eparhia Râmnicului preotul Marian Stoică nescu. Atunci, domniile voastre, cine-i nedemn, simonist, trădător și ipocrit?

 

Final

Multe sunt problemele Episcopiei Râmnicului și ele ar putea fi rezolvate amiabil, dacă în fruntea instituției s-ar face curățenie și s-ar înlătura negina îmburghezităsfidător sub ochii oamenilor săraci. Numai că nu are cine săo facă , iar preoții adevărați, trimișii Domnului printre noi, sunt pedepsiți sau alungați de PS Gherasim și clica ce guverneazăîn locul său (inclusiv consilierii eparhiali). PS Irineu Slătineanu a fost exilat în județul Olt, alții sunt trași pe linie moartăși, acum, urmeazăpreotul Burluș-State. Pânăcând, Prea Sfinția Voastră, că Șeful de sus este cu ochii pe trimișii lui?

Romeo Popescu