Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Un nou termen pentru alegere sefului

            ” Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal a stabilit

 

            În ședința de săptămâna trecută a Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal s-a stabilit ca data Adunării generale extraordinare pentru alegerea președintelui să fie 2 decembrie. În acest scop și în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Statutul AJF, se vor primi la secretariatul asociației propunerile nominale la funcția de președinte a membrilor afiliați, însoțite de acordul scris al candidatului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care este convocată adunarea generală. Aceste propuneri trebuiesc însoțite de dosarul de candidatură, care trebuie să cuprindă: cerere că tre Biroul Executiv; cazier judiciar; curriculum vitae; program scris privind strategia și obiectivele pe care dorește să le realizeze; copie act studii; adeverință medicală; copie BI/CI. Toate actele menționate mai sus vor fi depuse la secretariatul AJF până cel târziu 17 noiembrie 2006, orele 15.00.

            Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații la funcția de președinte al AJF Valcea sunt cele menționate la art.34 alin. (5) din Statutul AJF, adică : să fie absolvent de studii medii și să aibă o vechime de 5 ani în activitatea de conducere sportivă sau să aibă o vechime efectiva de minim 4 ani în domeniul conducerii și organizării activității fotbalistice la nivel de FRF/LPF/AJF sau în cadrul asociațiilor/cluburilor sportive cu secție de fotbal (ca membru în organele de conducere ale acestora); să aibă cunoștințe de management sportiv; să cunoască regulamentele AJF/FRF, ca și pe cele ale FIFA și UEFA; sa aibă cetățenia română; să nu fi fost condamnat cu pedepse privative de libertate pentru fapte intenționate; să fie apt medical pentru funcția de manager.

            Dumitru Lovin, care a mai candidat pentru șefia fotbalului vâlcean, ar putea intra din nou în lupta pentru alegerile de la începutul lunii decembrie. „Așa cum spuneam și mai demult, vreau să mă întorc la prima dragoste, fotbalul. Cred că AJF are nevoie de-un președinte corect, cinstit și care să respecte deciziile Adunării generale”. Este clar că -n această dispută pentru președinția AJF vor mai intra Jackie Pintilie, Mitică Cumpănașu, poate și Mihai Persu.

Narcis Stefan