1

Ucenicia la locul de munca

Ucenicia la locul de muncă Conform noului Cod al muncii, ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie, el fiind un contract individual de muncă de tip particular, în temeiul că ruia angajatorul, persoană juridică sau persoană fizică , se obligă ca, în afara plății unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate, iar ucenicul se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durata determinată. O persoană încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic, acesta beneficiind de dispozițiile aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Din vechiul Cod al muncii se abrogă articolele 208-212, privind: includerea timpului necesar pentru pregătirea teoretica în programul normal de lucru; interzicerea muncii prestate în condiții grele, a muncii suplimentare și a celei de noapte; conținutul contractului de ucenicie: precizarea maistrului de ucenicie și calificarea acestuia, durata pentru obținerea califică rii și avantajele în natură acordate ucenicului; maistrul de ucenicie ca salariat al angajatorului, atestat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; aptitudinile ucenicului ca subiect al unei verifică ri finale; nesuportarea cheltuielilor de formare făcute de angajator. De asemenea, se abrogă articolul 213, acesta înlocuindu-se cu un alt text care se referă la organizarea, desfășurarea și controlul activității de ucenicie reglementate prin lege specială.

Magda Tolea