1

Trei parlamentari valceni au chiulit din Parlament

      ” Conform unui studiu al IPP” Rovana Plumb, Aurel Vlădoiu și Dumitru Dragomir și-au motivat absențele de la locul de muncă

 

        Studiul „Cum (își) motiveazăabsențele deputații?” a fost realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) din București cu sprijinul financiar din partea the Balkan Trust for Democracy (BTD). Informațiile cuprinse în el provin din datele puse la dispoziția Institutului de că tre Camera Deputaților pentru perioada noiembrie – decembrie 2005, în urma unei cereri de informații publice adresatăde IPP Camerei Deputaților în baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Deși nu acoperăîntreaga perioadă a unei sesiuni parlamentare, datele primite de IPP cu privire la cererile de motivare a absențelor la nivelul Camerei Deputaților oferăinformații importante pentru o analizăcu privire la modul în care se motiveazăabsențele în Camera Deputaților. Acestea servesc scopului declarat al IPP, de a determina, prin stimularea interesului publicului dar și prin elaborarea de texte normative care săcompleteze reglementările deficitare din actualul text al Regulamentului Camerei, o mai eficientăurmărire a absențelor deputaților atât de la lucrările în plen cât și de la cele din comisiile permanente. După primirea informațiilor din perioada noiembrie – decembrie 2005, din păcate, Camera Deputaților a refuzat săpunăla dispoziția IPP informațiile solicitate pentru perioada sesiunii începute în februarie a.c. Din acest considerent, IPP a decis săacționeze în instanțăCamera Deputaților așteptând ca instanța săsprijine Institutul în demersul său de a obține date despre activitatea aleșilor din parlament. IPP mulțumește tuturor jurnaliștilor care au tratat cu mare interes acest subiect și au sprijinit demersul Institutului prin publicarea de articole îndreptate că tre expunerea publică a deputaților cu absențe nemotivate.

Așa aflăm că deputații PSD, Aurel Vlădoiu și Rovana Plumb au solicitat, în decembrie 2005, secretarului Camerei Deputaților, Gheorghe Albu”š motivarea absențelor din luna octombrie a aceluiași an. Deputatul PRM, Dumitru Dragomir își motiveazăabsențele din datele de 1, 3, 14 și 25 noiembrie simplu. A fost reținut în circumscripție și nu a putut ajunge în Camera Deputaților. De asemenea, IPP prezintă, pe scurt, câteva prevederi din Regulamentul Camerei Deputaților. Obligația de a participa la activitățile parlamentare În Regulamentul Camerei Deputaților, art. 141 este foarte explicit în privința obligativității deputaților de a participa la lucrările Camerei.

        Sancțiunea pentru absența nemotivată

        Sancțiunea pentru situația lunarăa absențelor constă în reținerea unor sume din indemnizație. În cazul absenței nemotivate de la lucrările comisiei sau de la cele din plen, „deputatului i se reține din indemnizația lunară, pentru fiecare zi de absență, o

sumăde bani ce reprezintăa 21-a parte din indemnizația lunară, la care se adaugădiurna de deplasare”.

        Absențe motivate

        Pe lângă vacanțele parlamentare oficiale, orice deputat poate beneficia de 8 zile de concediu cu platăpe care săle folosească pentru rezolvarea unor probleme personale.  Unii deputați solicităîn mod expres aceste zile cu platăAbsențele deputaților sunt contorizate pentru întreaga zi de activitate. Deputații cu care IPP a discutat pe marginea clasamentelor conținând informații despre deputații care nu au fost înregistrați ca votând pe baza cartelei ce se folosește în plen, și-au exprimat nemulțumirea pentru faptul că nu li se ia în considerare prezența la anumite părți din ziua de plen, domniile lor intrând și ieșind din sala de plen de câteva ori în cursul unei zile.

        Procedura motivării

        Regulamentul Camerei Deputaților stabilește și procedura de motivare a absențelor. Astfel, deputatul trebuie sădepunăo cerere cu o motivație, în scris. Aceasta se avizeazăde că tre liderul de grup menționând cauzele care îl împiedică săparticipe. Din practică însă se observăcă cererea deputatului este semnată(aprobată) de lider și abia apoi supusăaprobării Biroului Permanent. Deputatul absent poate fi înlocuit, la sugestia liderului de grup, cu un alt coleg.

        Absențe nemotivate

        Situația în care un deputat este considerat absent nemotivat se referăși la cazul în care acesta săvârșește abateri grave și în mod repetat de la obligațiile prevăzute în Regulament. În această situație, Camera Deputaților „poate aplica sancțiunea interzicerii participării deputatului la lucrările ei, pe o perioadă de maximum 15 zile sau poate hotărî, la propunerea Biroului Permanent, excluderea temporarăa deputatului în culpă”. Același text al Regulamentului prevede că „excluderea temporarăpoate varia de la o ședințăpână la maximum 30 de ședințe din aceeași sesiune”.

Olivia Pirvu