Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Trei fabrici din OLTCHIM vor fi vândute cu 8,5 milioane USD

” În luna ianuarie 2008,

Cea mai mare societate comercialădin județul Vâlcea – OLTCHIM – încearcă din nou săscape de „pietrele de moară” care îi atârnăde gât de peste 10 ani. Este vorba despre cele patru fabrici cu profil agro-alimentar: Fabrica de Conserve de Râureni, Complexul de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabrica de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexul de Porci „Suinprod”. De mai mulți ani, cele patru întreprinderi încorporate în OLTCHIM înregistreazăpierderi și datorii, fapt ce creeazăserioase probleme de ordin financiar întregului combinat chimic vâlcea. De aceea, luna trecută, acționarii de la OLTCHIM au decis săscoatăla vânzare cele patru fabrici cu profil agro-alimentar.

Spre surprinderea multora, acționarii de la OLTCHIM au hotărât ca trei din cele patru fabrici săfie vândute „la pachet”. Este vorba de Complexul de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabrica de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexul de Porci „Suinprod”. Toate aceste întreprinderi vor fi scoase la vânzare prin metoda licitației deschise cu strigare După regula licitației competitive. Trebuie săspunem că licitația va avea loc în data de 31 ianuarie 2008, la sediul societății OLTCHIM, iar prețul total de pornire a licitației este de 20,55 milioane RON (circa 8,5 milioane USD). Taxa de participare la licitație pentru vânzarea Complexului de Păsări „Avicola” – Băbeni, Fabricii de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni, și Complexului de Porci „Suinprod” este de 5.000 lei RON, iar garanția de participare este în valoare de 616.000 lei RON. Totuși, OLTCHIM nu se aflăla prima tentativăde a scă pa de cele patru active cu profil agro-alimentar din componența societății. În vara acestui an, prima unitate agro-alimentarădin componența OLTCHIM care urma săfie „valorificată” era Fabrica de Conserve Râureni. Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea activului era stabilit la 24,4 milioane RON, iar garanția de participare la licitație era de 1,2 milioane RON. însă , conform precizărilor făcute de membrii comisiei de licitație… nici un investitor nu a depus vreo ofertăde cumpărare până la data limită. În aceste condiții, licitația nu s-a mai organizat, cu toate că se cumpăraserăcaiete de sarcini din partea unor investitori. Probabil că prețul mult prea mare al Fabricii Conservil și instabilitatea juridică a terenului i-a alungat pe potențialii cumpărători. Tot în această vară, erau programate săse desfășoare licitațiile deschise cu strigare, După regula licitației competitive, pentru vânzarea în bloc a activelor: Complexul de Păsări „Avicola Băbeni”, „Fabrica de Nutrețuri Combinate FNC – Băbeni”, și Complexul de Porci „Suinprod Băbeni”. La fel ca în cazul Fabricii de Conserve Râureni, nici un investitor nu s-a prezentat la licitație pentru a cumpăra „blocul” de trei active, asta și din cauza prețului de pornire al licitației foarte mare – 22,6 milioane RON. Probabil că potențialii cumpărători se pare că au fost informați că toate subunitățile OLTCHIM au realizat pierderi în primele trei luni din acest an și în consecință, conducerea societății a oprit activitatea fermelor de porci și a Fabricii de Conserve Râureni, pe parcursul primului trimestru. Decizia de oprire a activității acestora a venit ca urmare a stocurilor ridicate de conserve și a scă derii prețului la carnea de porc, însă impactul asupra rezultatelor financiare ale SC Oltchim SA a fost unul minor. Săne aducem aminte că , între octombrie 2005 și ianuarie 2006, conducerea OLTCHIM a organizat cinci licitații pentru vânzarea Conservil, însă fără nici un succes. Ca urmare a faptului că în dosarul de prezentare era menționat expres faptul că plata se face integral în termen de cinci zile lucrătoare, oferta a fost respinsăde că tre comisia de licitație, ca fiind neconformă cu cerințele dosarului de prezentare. Deoarece nu s-a mai primit nici o altăofertă, anul trecut comisia de licitație a hotărât săoprească procedura și sănu se mai publice anunțuri de licitație, fiind evident că în condițiile aprobate prin hotărârea acționarilor nu se va prezenta nici un ofertant. Veniturile totale realizate de OLTCHIM în primele nouăluni din anul trecut au fost de 1,32 miliarde RON, cea mai mare parte fiind realizate de Combinatul Chimic, în timp ce Fabrica de Conserve Râureni a realizat numai 15,8 milioane RON.