Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

TRAGEDIA DE LA OLTCHIM – EFECTE ECONOMICE

Oprirea temporarăa tranzacționării acțiunilor combinatului OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, datoratăunei explozii, a provocat marți, 14 august, pierderi la bursăde 72 milioane de euro, pe fondul unei scă deri cu 7% a acțiunilor companiei ” la acestea se vor adăuga pierderi de până la 1,4 milioane de euro, potrivit estimărilor lui Constantin Roibu, directorul general al firmei, rezultate de pe urma opririi producției OLTCHIM ” „Rezultatele foarte bune pe care Oltchim Râmnicu Vâlcea le-a înregistrat în prima parte a anului ne determinăsăluăm toate măsurile, în calitate de acționar majoritar, pentru reanalizarea programului de investiții al acestei societăți în vederea prevenirii pe viitor a unor astfel de incidente nedorite”, a declarat Constantin Botez, vicepreședintele AVAS ” „Vor fi onorate toate contractele încheiate cu clienții, livrările de polieteri că tre aceștia efectuându-se din stocuri”, a subliniat directorul general al OLTCHIM, Constantin Roibu

 

S-a mai consemnat despre tragedia care s-a petrecut marți, 14 august, la întreprinderea OLTCHIM Râmnicu Vâlcea la orele 11,45. Deocamdatăse cunosc urmările acestei tragedii, însă nu s-a făcut o evaluare amănunțităa consecințelor pe plan economico-financiar pe care le-ar putea suporta combinatul chimic vâlcean în urma producerii exploziei de la instalația de polieter, precum și costurile privind reabilitarea și repunerea în funcțiune a instalației avariate.

 

Instalația avea o vechime de 30 de ani

 

Instalația de propenoxid – propilenglicol – polieteri polioli de la societatea OLTCHIM (unde a avut loc dezastrul) a fost pusăîn funcțiune în urmăcu mai mult de 30 de ani, în 1975. Capacitatea de producție a fost proiectatăde OLTCHIM, iar licența de funcționare aparține tot combinatului chimic vâlcean. În anul 1977, la instalația de propenoxid s-au produs o cantitate de 10.000 tone pe an, ajungând în prezent la o cantitate anuală de peste 100.000 de tone. În schimb, la instalația de polieteri – polioli s-a produs anul trecut o cantitate totalăde circa 100.000 tone, din care cea mai mare parte a fost produsăla secția de polioli flexibili (80%), în timp ce restul a fost produs la secțiile de polioli polimerici, polioli Mannich și polioli rigizi. De fapt, oprirea temporarăa combinatului OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, datoratăunei explozii, a provocat marți, 14 august, pierderi pe bursăde 72,5 milioane de euro, pe fondul unei scă deri cu 6,7% a acțiunilor companiei. La acestea se vor adăuga pierderi de până la 1,4 milioane de euro, potrivit estimărilor lui Constantin Roibu, directorul general al firmei, rezultate de pe urma opririi producției OLTCHIM în următoarele zile. Afacerile din chimie, estimate la aproximativ 1,5 miliarde euro anual, reprezintăunul dintre cele mai puternic afectate sectoare ale economiei, în condițiile în care creșterea prețurilor la gaze și energie electrică în ultimii ani, aprecierea leului în raport cu dolarul, precum și scumpirea materiei prime au produs pierderi și închiderea unora dintre jucă tori. Firma a raportat o creștere a profitului net de 32%, până la 2,9 milioane euro, la venituri de 285 milioane euro, în ușoarăcreștere Față de perioada similarăa anului precedent. Secția afectatăde explozie produce 250 de tone de poliester pe zi, prețul de producție fiind de 1.400 de euro/tonă. Majorarea prețurilor la materia primă, precum și aprecierea leului au afectat puternic producă torii români, a că ror producție merge în mare parte la export. În plus, modul în care autoritățile române cu atribuții în domeniu au calculat prețul la gazul din producția internăa cam dat peste cap planurile firmelor românești care au trecut pe pierderi în ultimii ani. Potrivit legislației în vigoare, producă torii sunt obligați săcumpere gaze din producția internă, dar și din import, care sunt mai scumpe. Necesarul de gaze pentru funcționarea combinatelor este de circa 3,5 miliarde metri cubi, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei și Finanțelor. Circa 85% din producție merge la export, la prețuri care nu acoperăcosturile. Pe piața internăse vinde în special uree, în timp ce azotatul de amoniu este solicitat foarte mult la extern.

 

„Activitatea de la instalația de polieteri va fi reluatăîn patru zile”

 

Directorul general al OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Constantin Roibu, a transmis miercuri, 15 august, un comunicat în care precizeazăurmătoarele: „Referitor la evenimentul înregistrat în data de 14 august, la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, informă m acționarii și investitorii că urmările acestuia nu sunt de naturăsăinfluențeze semnificativ activitatea societății, în sensul că : toate celelalte instalații funcționeazăla capacitate și în deplină siguranță; vor fi onorate toate contractele încheiate cu clienții, livrările de polieteri că tre aceștia efectuându-se din stocuri; activitatea la instalația de polieteri, unde a avut deflagrația, va fi reluatăîn aproximativ patru zile; valoarea producției nerealizate, ca urmare a întreruperii producției la instalația de polieteri în această perioadă este de 1,4 milioane euro și urmeazăa fi recuperată; nu au fost înregistrate depășiri ale parametrilor maximi admiși în ceea ce privește calitatea aerului în zona incidentului și în cele limitrofe”. 

 

AVAS, preocupatăde situația de la Oltchim

 

Marți, 14 august 2007, o delegație guvernamentală, din care a făcut parte și vicepreședintele AVAS, Constantin Botez, s-a deplasat la combinatul Oltchim din Râmnicu Vâlcea pentru a evalua la fața locului situația creatăîn urma exploziei de la o instalație a societății. În urma discuțiilor purtate cu conducerea combinatului și reprezentanții autorităților locale s-a decis aplicarea unui plan de măsuri care săconțină: depunerea tuturor diligențelor necesare pentru salvarea victimelor surprinse în timpul deflagrației; acordarea unor ajutoare victimelor și familiilor acestora; identificarea cauzei care a dus la producerea acestui accident; verificarea tehnică a celorlalte instalații existente în societate; aplicarea unui plan de măsuri tehnice care săducă la evitarea pe viitor a unor astfel de incidente. Față de situația apărutăla combinatul Oltchim, vicepreședintele AVAS, Constantin Botez, a declarat: „Regretăm acest accident și împreunăcu conducerea societății, cu autoritățile locale și celelalte ministere implicate depunem eforturile necesare pentru normalizarea situației de la Oltchim atât în plan uman, dar și social și economic. Rezultatele foarte bune pe care Oltchim Râmnicu Vâlcea le-a înregistrat în prima parte a anului ne determinăsăluăm toate măsurile, în calitate de acționar majoritar, pentru reanalizarea programului de investiții al acestei societăți în vederea prevenirii pe viitor a unor astfel de incidente nedorite. AVAS va continua procesul de administrare și pregătire pentru privatizare a Oltchim Râmnicu Vâlcea astfel încât această societate să rămână atractivăpentru potențialii investitori”.

 

Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor OLTCHIM

 

Acțiunile OLTCHIM au recuperat pierderile înregistrate în prima parte a ședinței bursiere de miercuri, 15 august. După ce cotația titlurilor combinatului chimic a scă zut cu peste două procente, la finalul zilei prețul de vânzare a unei acțiuni a crescut cu 2%, ajungând la 1 leu. Conducerea Bursei de Valori București a decis, marți, suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor OLTCHIM. Măsura a fost luatăfiindcă regulamentul bursier prevede ca toți investitorii săfie informați despre evenimentele majore care au loc în cadrul companiilor listate la BVB. Marți, în doar 30 de minute, adică timpul scurs între momentul producerii exploziei și cel al opririi de la tranzacționare a titlurilor OLTCHIM, investitorii au pierdut aproximativ 55 de milioane de euro. Cifra de afaceri a OLTCHIM programatăpentru anul trecut a fost 1,756 miliarde de lei noi, însă cifra de afaceri realizatăa fost mai mică , Față de valoarea programată, cu peste 24 milioane lei noi. OLTCHIM a înregistrat în anul 2006, un profit în valoare de 8,78 milioane lei noi, din care 20 milioane lei noi din activitatea de exploatare, iar 10,6 milioane lei noi pierdere din activitatea financiară. această pierdere a provenit din diferențe de curs valutar, precum și din dobânzi bancare. Se remarcă faptul că unitatea a înregistrat profit în exercițiul financiar 2006, dar este în scă dere Față de exercițiul financiar 2005, datorităîn principal creșterii prețurilor la materiile de bază: etilena a crescut cu 17,6%, iar propilena cu 25% Față de anul 2005. Cu toate acestea, raportul comisiei de cenzori constatăcă OLTCHIM a înregistrat rezultate bune la o serie de indicatori economici și anume: s-a redus numărul de personal cu 384 de persoane; plata ratelor din graficele de eșalonare încheiate cu furnizorii de materii prime și utilități; realizarea de investiții pentru mărirea unor capacități de producție, care au generat o creștere a cifrei de afaceri; creșterea vânzărilor la export cu peste 91 milioane USD, Față de anul 2005. Veniturile, cheltuielile și rezultatele au fost determinate prin însumarea acestora de la subunitățile companiei, acestea având la bazădocumente justificative, analizate și verificate prin sondaj, înregistrate conform principiilor de bazăale contabilității. La cheltuielile de exploatare în valoare totalăde 1,72 miliarde de lei noi, ponderea o dețin materiile prime și materiale, energia și apa, și personalul. La cheltuielile financiare în sumăde 78,6 milioane lei noi, semnificative sunt diferențele de curs și dobânzile bancare. Anul trecut, la OLTCHIM au fost inventariate imobilizările corporale, gestiunile de valori materiale din depozite, obiectele de inventar din exploatare, produsele finite, ambalajele, imobilizările corporale în curs, producția în curs de execuție, conturile de creanțe și obligații, celelalte posturi din bilanț. Rezultatele inventarierii pe anul 2006 au fost înregistrate în contabilitate în conformitate cu prevederile legale, influențând patrimoniul.