1

TEAPA DATA BUGETULUI DE STAT DE 5 MILIARDE LEI VECHI

 ” Deducere ilegalăde TVA ” vâlceanul Iulică Vătafu a fost trimis în judecatăpentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, evaziune fiscalăși fals privind înregistrările în contabilitate

Printre nenumăratele șmenuri și mizerii ce se întâmplăîn jurul nostru se numărăși așa-zisele afaceri cu fier vechi. Este o stare de fapt că absolut tot ce înseamnă mobilier stradal sau prin cimitire, și conține metal este furat peste noapte, prin intermediul centrelor de colectare a fierului vechi. O dovadăa faptului că afacerea este profitabilăo constituie numărul mare de societăți comerciale cu obiect de activitate comercializarea fierului vechi, care funcționeazăîn Vâlcea. Pe lângă banalele capace de canal, rigole, balustrade și „alte nimicuri”, dar al dracului de costisitoare, „afaceriștii” de fier vechi au descoperit o metodămult mai ingenioasăși mai profitabilăde a se îmbogăți.

Este și cazul vâlceanului Iulică Vătafu, cetățean de etnie rromă, cu studii 8 clase și cu antecedente penale. Acesta este unicul asociat și administrator al societății comerciale SC BIRCOMET SRL al că rei obiect de activitate îl reprezintăcomerțul cu ridicata  al deșeurilor și al metalelor. Iulian Vătafu este cercetat de organele penale pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și evaziune fiscalădeoarece în anul 2003 acestea  au fost sesizate de Direcția Generalăa Finanțelor Publice Vâlcea că a înregistrat în evidențele contabile ale societății mai multe  facturi fiscale de aprovizionare mărfuri, care nu au la bazăo operațiuni reale, prejudicind în acest fel statul cu suma de 5.051.424.658 lei ROL, reprezentând TVA dedusăilegal, impozit pe veniturile microîntreprinderii în sumăde 369.333.202 lei ROL.

În urma verifică rilor DGFP Vâlcea s-a constat că societatea a desfășurat relații comerciale cu un număr de 36 de societăți comerciale din țară , în calitate de furnizori ai firmei și cu 9  societăți având calitatea de clienți ai SC BIRCOMET SRL. În urma verifică rilor DGFP  s-a constat că doar 12 cei așa-zișii furnizori ai firmei erau reali, ceilalți fiind fictivi.

În cursul cercetărilor, Iulică Vătafu a susținut continuu că operațiunile de aprovizionare sunt reale, iar deducerea de TVA s-a făcut legal. Conform unei constatări științifico-tehnică grafică s-a constat  că Iulică Vătafu a completat un număr de trei facturi și o chitanțăcă tre furnizorii fictivi, dar și alte documente de aprovizionare, ceea ce demonstreazăcaracterul fictiv al operațiunilor firmei SC BIRCOMET SRL.

O nouă analiză confirmă ilegalitățile descoperite de controlorii DGFP

În urma unei analize contabile efectuatăla data de 22.06.2006 s-a constat că SC BIRCOMET SRL nu a achitat impozit pe venit în valoare de 370.350.531 lei ROL, nu a achitat impozit pe venit în primul semestru al anului 2003 în valoare de 552.430.466 lei ROL și nu a achitat TVA datorată  în sumătotalăde 4.983.585.215 lei ROL, sume la care au fost calculate penalități și majorări de întârziere.

Societatea s-a aprovizionat cu marfăde la 71 de furnizori, din care 12 erau reali, ceilalți nefiind înregistrați la  Oficiul Registrului Comerțului și nici la DGFP județene, iar facturile întocmite în numele acestora fie nu au fost tipărite și comercializate în județele respective, fie figureazăca aparținând unor alte societăți. De asemenea, s-a constat că   numerele de cod fiscal nu corespundeau furnizorilor sau erau aceleași pentru mai mulți furnizori. Operațiunile de încasări și plăți realizate de SC BIRCOMET SRL au fost efectuate prin bancă în cazul furnizorilor reali și în numerar în cazul furnizorilor fictivi ceea ce demonstreazăfalsitatea operațiunilor comerciale. Drept urmare, Iulică Vătafu a fost trimis în judecatăpentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals, evaziune fiscalăși fals privind înregistrările în contabilitate.