Acasă Arhiva STRATEGIA DE DEZVOLTARE A „OLTCHIM”

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A „OLTCHIM”

Sub coordonarea dr. ing. Constantin Roibu a fost definitivată

Am scris în numărul trecut al ziarului despre depunerea de că tre OLTCHIM a ofertei de cumpărare a fabricii Arpechim de la Pitești, ofertăcare a fost transmisăîn mod oficial la sediul Petrom – OMV, proprietarul întreprinderii din Pitești. Combinatul chimic din Râmnicu Vâlcea are nevoie de Piroliza de la Arpechim, pentru a deveni independent în asigurarea materiei prime. însă , conform unei strategii a Consiliului de Administrație (președinte – dr. ing. Constantin Roibu), OLTCHIM dorește săachiziționeze și CET Govora (împreunăcu USG și Primăria Râmnicului), precum și Exploatarea MinierăRâmnicu Vâlcea, care deține carierele de sare și calcar din județul Vâlcea. Dacă se va realiza acest lucru, OLTCHIM se poate considera independentădin punct de vedere al asigurării materiilor prime folosite în procesul de fabricație. În urmăcu două luni, președintele CA de la OLTCHIM, dr. ing. Constantin Roibu, a trimis o scrisoare conducerii CET Govora în care anunțăcă OLTCHIM dorește săintre cu un aport de capital în CET Govora, pentru retehnologizarea acestuia, echivalent cu un pachet de acțiuni de 30% până la 60% din totalul acțiunilor. În prezent, conform prevederilor din Hotărârea de Guvern nr. 1005/2002, privind transferul cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al CET Govora în proprietatea privatăa județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean, capitalul social al CET Govora este deținut de județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercitătoate drepturile care decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean.

 

OLTCHIM vrea acțiuni la CET Govora

 

Cu prilejul unei ședințe a Consiliului Județean s-a decis, în data de 27 septembrie 2007, mandatarea directoarei Carmen Alexandrescu, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generalăa Acționarilor la societatea CET Govora. Carmen Alexandrescu va trebui săefectueze demersurile necesare în vederea reevaluării imobilizărilor corporale la CET Govora, în scopul evidențierii activelor și pasivelor societății la valoarea lor reală, pentru selectarea unui evaluator. De asemenea, va trebui săaprobe, în baza raportului de evaluare, majorarea capitalului social al CET Govora. În acest sens, pentru o mai bunăanalizăa acestei situații, și pentru asigurarea unei poziții echitabile a Consiliului Județean Vâlcea în viitoarea structurăa acționariatului CET Govora, aprobarea finalăa majorării capitalului social al CET Govora, prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul infuziilor de capital din partea consumatorilor tradiționali ai acestei societăți (OLTCHIM și Uzinele Sodice Govora), va fi supusădezbaterii și aprobării Consiliului Județean Vâlcea După reevaluarea patrimoniului CET Govora și majorarea corespunzătoare a capitalului social a acestei întreprinderi. CET Govora este o centralăelectrică pe că rbune și strategia de a păstra acest tip de combustibil se dovedește corectăeconomic în contextul creșterii continue a prețurilor la hidrocarburi: gaze naturale și păcură. că rbunele genereazăînsă probleme în ceea ce privește poluarea mediului ambiant: emisii poluante în atmosferăla coșul de fum, cenușăși produse de desulfurare care trebuiesc depozitate dar și emisii de dioxid de carbon – gaz cu efect de serăsupus monitorizării. Consultantul MVV Consulting, Mannheim – Germania a analizat în cadrul studiului de fezabilitate posibilitatea păstrării actualului nivel de consum de că rbune inferior local la 2,2 milioane tone/an și dezvoltarea unei capacități energetice pe că rbune din import. Pe de altăparte, CET Govora a încheiat un acord cadru pe zece ani pentru furnizare de energie electrică și termică cu compania Ciech care a preluat USG și termenii acestui acord permit creșterea producției de sodăși respectiv a livrării de abur industrial, de la 75 de tone pe oră, la 175 de tone pe oră, până în anul 2010. De asemenea, este necesar ca CET Govora săîncheie contracte de livrare energie termică cu OLTCHIM pentru o perioadă de cel puțin zece ani, asigurându-se astfel sursa de finanțare pentru realizarea retehnologizării societății. La rândul său, OLTCHIM are în vedere dezvoltarea unor capacități noi de producție și modernizarea altor capacități: efectul majorării producției, dar și a diminuării consumurilor specifice de abur determinăo creștere de la 210 de tone pe oră, până la 260 de tone pe orăîn anul 2009.

 

Creșterea capacității de producție la Piroliză

 

Preluarea Petrochemicals de că tre OLTCHIM se va face printr-o tranzacție de vânzare – cumpărare și nu printr-un schimb de acțiuni. După preluarea instalației de piroliză, OLTCHIM intenționeazăretehnologizarea și creșterea capacității acesteia, de la 200.000 tone pe an etilenăla 300.000 tone pe an și estimeazăcostul acestor operațiuni la valoarea de peste 100 milioane de euro. În acest mod, se sperăcă OLTCHIM va deveni independentăîn asigurarea cu principalele materii prime, respectiv etilenăși propilenă. Urmare a propunerilor făcute de că tre conducerea OLTCHIM, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a acceptat sădemareze procedurile pentru ca partea de exploatare minierăa sării și a calcarului din zona județului Vâlcea, din cadrul Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea, care aparține Societății Naționale a Sării (SNS), săfie constituităca o entitate juridică distinctă, în cadrul că reia sădeținăparticipații atât OLTCHIM, cât și Uzinele Sodice Govora. Luna trecută, directorul general de la OLTCHIM, dr. ing. Constantin Roibu, s-a adresat printr-o scrisoare deschisătuturor marilor consumatori de sare lichidădin România, respectiv Uzinele Sodice Govora, UPSOM Ocna Mureș, Chimcomplex Borzești. Toate întreprinderile respective au fost invitate la constituirea unui consorțiu în scopul participării acestei entități ca ofertant, în procesul de privatizare al Societății Naționale a Sării. În eventualitatea privatizării Societății Naționale a Sării prin cumpărarea de că tre o persoanăterță, aceasta se va situa pe o poziție privilegiată, în sensul impunerii unor condiții contractuale dezavantajoase cumpărătorilor și în special prin stabilirea unor prețuri majorate nejustificat. Singurii afectați vor fi principalii consumatori (OLTCHIM, Uzinele Sodice Govora, UPSOM Ocna Mureș și Chimcomplex Borzești), deoarece, așa cum s-a întâmplat După fiecare privatizare, prețurile produselor comercializate de aceasta vor crește semnificativ. Conducerea OLTCHIM mai spune că privatizarea Societății Naționale a Sării trebuie făcutăpentru întreaga activitate, nu trebuie separatăsarea lichidăde exploatarea sării geme pentru că la sarea lichidăsunt unele probleme de mediu și nu este normal ca un investitor terț săachiziționeze partea bunăiar partea cu probleme săfie vândutăla consumatori.

 

Creanțele AVAS, convertite în acțiuni

 

Acționarii combinatului chimic OLTCHIM Râmnicu Vâlcea vor discuta în 15 noiembrie convertirea datoriilor că tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în acțiuni, cu acordarea dreptului de preferințăacționarilor minoritari. Totodată, societatea trebuie să-și diminueze capitalul social, conform unei decizii din 2005 a instanței, care a aprobat anularea conversiei anterioare a datoriilor la cererea acționarilor minoritari. Creanțele AVAS asupra firmei vor fi convertite în acțiuni la valoarea nominală. Ceilalți acționari vor avea drept de preferințăpentru a subscrie acțiuni, tot la valoarea nominală, timp de 60 de zile. Acționarii care beneficiazăde drepturi de preferințăpot tranzacționa aceste drepturi, timp de 10 zile lucrătoare, pe piața de capital. În noiembrie 2003, acționarii OLTCHIM unde statul controleazăpachetul majoritar, au decis conversia în acțiuni a unei creanțe în valoare de 95,2 milioane de dolari, astfel că statul ajunsese sădețină95% din capital. Operațiunea a fost contestatăîn instanțăde acționarii minoritari, iar majorarea de capital a fost anulată, După mai multe procese. De data aceasta însă , micii acționari au primit bine anunțul privind conversia datoriilor societății în acțiuni. Combinatul chimic din Râmnicu Vâlcea a înregistrat în primele șase luni venituri de 950,44 milioane de lei (285,2 milioane de euro), mai mari cu 8,5% fațăde intervalul analizat din anul precedent, și un profit net în creștere cu 32%, la 9,61 milioane de lei (2,88 milioane de euro).

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.