Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Stop violenței asupra femeilor!

Campanie inițiată de Consiliul Europei

directorul executiv adjunct al DGASPC, Roxana Radu, ne-a spus că de la începutul anului până acum, 14 copii și 18 mame au apelat la Centrele pentru victimele violenței în familie ” zilnic, zeci de femei sunt agresate de soții lor, dar că acestea preferăsătacă , acceptând situația ” Roxana Radu este de părere că principala cauzăa acestui tip de violență, este dominația bărbatului asupra femeii în societățile de tip patriarhal

Îngrijorați de formele grave ale violenței în familie împotriva femeii, șefii de state și de guverne au decis la Cel de-al treilea Summit al Consiliului Europei, Varșovia – 2005, lansarea unei Campanii paneuropene (2006-2008), menităsămobilizeze guvernele, parlamentele și publicul larg, pentru a incrimina violența în familie și a lua atitudine în sensul promovării democrației și drepturilor omului în Europa, valori apărate de Consiliul Europei ca organizație politică care s-a înființat pe scena continentului în anul 1949. Comiterea actelor de violențănu cunoaște granițe geografice sau limite de vârstă, ea poate fi întâlnităla diferite culturi și clase sociale. În acest context, în perioada 28 noiembrie-10 decembrie 2007, Biroul de Informare al Consiliului Europei la București (BICE) și Agenția Naționalăpentru Protecția Familiei (ANPF) organizeazăcampania Națională”Opriți violența domestică împotriva femeilor”, cu sloganul „Începe cu țipete dar nu trebuie niciodatăsăse termine în tăcere”. . Mai mult de 50 de femei au murit anul acesta în România, în urma violenței familiale. În județul nostru s-au înregistrat, până în luna noiembrie a acestui an, 14 de cazuri de violențădomestică , însă conform declarațiilor Roxanei Radu (director adjunct executiv DGASPC), în realitate, numărul acestora este mult mai mare. în care femeile au cerut adăpostirea în Centrul de violențădin Rm.Vâlcea, dar existăsemnale că numărul cazurilor este mai mare. Acțiunile care se vor derula în Vâlcea pe perioada campaniei au ca drept sensibilizarea marelui public și determinarea acestuia de a se implica în acțiuni de combatere a violenței în familie, precum și dinamizarea instituțiilor pentru atitudine responsabilăFață de violența în familie.

Femeia este egală în drepturi cu bărbatul

„La nivel județean existăun grup de lucru consultativ pentru prevenirea și combaterea violenței domestice asupra femeii, pe care de altfel îl și conduc. Consider că astfel de campanii ar trebui săaibăcaracter permanent și nu pe o perioadă determinată, pentru că , din punctul meu de vedere, acest fenomen a că pătat, în zilele noastre, cote alarmante” – ne-a mărturisit Roxana Radu.

Directorul executiv adjunct al DGASPC ne-a spus că de la începutul anului până acum, 14 copii și 18 mame au apelat la Centrele pentru victimele violenței în familie. Ea spune că zilnic, zeci de femei sunt agresate de soții lor, dar că acestea preferăsătacă , acceptând situația. Roxana Radu este de părere că principala cauzăa acestui tip de violență, este dominația bărbatului asupra femeii în societățile de tip patriarhal. „În familie se învațărolurile sexuale de dominator – bărbatul și supus – femeia” – mai spune ea.

„Între 12% și 15% dintre femeile europene în vârstăde peste 16 ani sunt obiectivul violenței domestice în cadrul unei relații – prea multe au murit. Multe Continuă săfie supuse unor violențe fizice și sexuale din partea foștilor lor parteneri, chiar și După separare. Este timpul săgăsim o soluție” – se aratăîn pliantele distribuite de inițiatorii acestei campanii.