1

Spitalele, controlate „la sânge”

„Toți factorii de răspundere din spitalele vâlcene au fost instruiți luna trecutăasupra riscurilor de infecție din saloane și sălile de operație. De asemenea, le-am spus tot ceea ce trebuie săfacă pentru a obține autorizația de funcționare. Acum, urmeazăsăvedem dacă sfaturile noastre au fost luate în seamăsau nu” – ne-a mărturisit Ioan Mihai, director adjunct al ASP Vâlcea.

La începutul lunii viitoare, inspectorii Autorității de Sănătate Publică (ASP) Vâlcea vor demara o serie de controale în spitalele din județul Vâlcea. Acest lucru se datoreazăfaptul că de curând a apărut un nou ordin de ministru cu privire la condițiile pe care trebuie săle îndeplinească unitățile spitalicești pentru a primi autorizația de funcționare. „Toți factorii de răspundere din spitalele vâlcene au fost instruiți luna trecutăasupra riscurilor de infecție din saloane și sălile de operație. De asemenea, le-am spus tot ceea ce trebuie săfacă pentru a obține autorizația de funcționare. Acum, urmeazăsăvedem dacă sfaturile noastre au fost luate în seamă” – ne-a mărturisit Ioan Mihai, director adjunct al ASP Vâlcea. Managerii spitalelor, pentru a obține autorizația de funcționare, trebuie săîndeplinească câteva condiții. În primul rând, ei trebuie să mărească spațiile în care-și desfășoarăactivitatea cadrele medicale. După aceea, în momentul în care doresc săfacă reabilitări, trebuie săfolosească numai materiale de construcții speciale care nu au denivelări sau spații unde săse depoziteze mizerie. De exemplu, în sălile se operație nu se recomandăfolosirea gresiei și faianței. „Aceste lucruri sunt extrem de importante. Bineînțeles că nu-i vom pune acum sădea faianța jos de pe pereții din sălile chirurgicale. însă , atunci când plănuiesc săfacă o construcție, trebuie sărespecte anumite reguli. În perioada următoare, vom verifica dacă au fost respectate programele de conformare depuse de manageri în vederea obținerii autorizației” – ne-a mai spus directorul adjunct al ASP Vâlcea.