Acasă Arhiva SENTINTA TRIBUNALULUI VALCEA IN CAZUL GUTAU -DICU

SENTINTA TRIBUNALULUI VALCEA IN CAZUL GUTAU -DICU

       ” Premieră

 

    ” Din nicio probăadministratăîn dosar nu rezultăcă inculpatul Gutău Mircia a săvârșit infracțiunea de luare de mită” – a concluzionat judecă toarea Lucia Bărăscu

 

     VOCEA VÂLCII publică , în premieră, sentința Tribunalului Vâlcea în cazul Gutău Dicu, privind prelungirea sau nu a mandatelor de arestare preventivă. După cum v-am informat anterior, în data de 2 august a.c., la Tribunalul Vâlcea, s-a judecat procesul, în Camera de Consiliu, cu ușile închise. Acum, suntem, în posesia sentinței data de curajoasa judecă toare Lucia Bărăscu, pe care v-o prezentăm integral. Reamintim că cu acea ocazia, judecă torul a decis punerea în libertate a primarului Mircea Gutău, însă Curtea de Apel Pitești a revocat hotărârea prelungind mandatul primarului cu încă 30 de zile. Râmnicenii trebuie săcitească toate documentele din dosar și săjudece singuri. Rocmai de aceea, am decis publicarea acestei sentințe.

 

       Dosar nr. 1316/P/2006

 

       ROMÂNIA

       TRIBUNALUL VÂLCEA SECÎIA PENALĂ

       ÎNCHEIERE Nr. 122

       Camera de consiliu din 02 august 2006

       Tribunalul compus din:

       PREȘEDINTE: BĂRĂSCU LUCIA

       GREFIER: BRÎNZAN MARIANA GABRIELA

 

 

       PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAÎIE ȘI JUSTIÎIE DIRECÎIA NAÎIONALĂ DE ANTICORUPÎIE reprezentat de procuror Mihaela Focică .

 

       Pe rol fiind sesizarea din oficiu privind verificarea legalității și temeiniciei măsurii arestării conform art. 300 Cod de procedurăpenală, privind pe inculpații GUTĂU MIRCIA, fiul lui Gheorghe și Margareta, născut la 27.04.1957 în comuna Satu Mare, județul Suceava, CNP-1570427384195, domiciliat în Rm. Vâlcea, str. Cpt. D. Mărășeanu, nr. 3, județul Vâlcea, în prezent aflat în arestul I.P.J. Vâlcea și DICU NICOLAE, născut la 12.01.1953 în comuna Stoenești, județul Vâlcea, fiul lui Nicolae și Elena, CNP-1530112384205, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vodă, nr. 3, bloc P2, sc. B, ap. 18, județul Vâlcea, în prezent aflat în arestul I.P.J. Vâlcea.

       La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns inculpatul Gutău Mircia, aflat în stare de arest, asistat de apărătorii aleși, avocat Doru Viorel Ursu în baza împuternicirii avocațiale nr. 28429/2006, avocat Fieroiu Octavian în baza împuternicirii avocațiale nr. 97/2006, avocat Apostol Dan în baza împuternicirii avocațiale nr. 33728/2006 și inculpatul Dicu Nicolae, aflat în stare de deținere, asistat de apărător ales, avocat Nazat Marian în baza împuternicirii avocațiale nr. 206330/2006.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de că tre grefierul de ședință, După care:

Tribunalul, din oficiu în conformitate cu dispozițiile art. 300 Cod de procedurăpenală, pune în discuție legalitatea și temeinicia măsurii arestării inculpaților.

Avocat Ursu Dorel Viorel, având cuvântul pentru inculpatul Gutău Mircia, solicitădepunerea în copie a hotărârii Curții de Apel București prin care s-a dispus arestarea preventivăa inculpatului Gutău Mircia.

       Instanța precizeazăcă în dimineața zilei de 01 august 2006 a solicitat telefonic Parchetului de pe lângăÎnalta Curte de Casație și Justiție – Direcția NaționalăAnticorupție o copie a acestei hotărâri și i s-a răspuns că la acea orănu este redactată.

Reprezentatul parchetului, având cuvântul, precizeazăcă inculpații au fost arestați pe o perioadăde 29 zile pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mităși respectiv complicitate, potrivit art.254 Cod penal raportat art.6 din Legea nr. 78/2000.

În continuare, mai susține că , s-a reținut că inculpatul Gutău Mircia, în calitate de primar, a pretins în perioada aprilie-iulie suma de 50.000 Euro de la denunțător, prin intermediul lui Dicu Nicolae, pentru eliberarea unui certificat de urbanism, conform mențiunilor din rechizitoriu.

Avocat Nazat Marian, având cuvântul, solicităsăse precizeze exact despre care certificat este vorba, deoarece în rechizitoriu se face vorbire de douăterenuri.

Reprezentatul parchetului, aratăcă este vorba de certificatul de urbanism la care face referire denunțătorul în cea de-a doua cerere, actul de sesizare referindu-se la terenul din Dr. Stoianovici.

       Avocatul Ursu Doru Viorel, având cuvântul pentru inculpatul Gutău Mircia, susține că , se constatăcă pe tot parcursul urmăririi penale se încalcă dispozițiile art.6 din Convenția Europeanăa Drepturilor Omului care se referăla asigurarea unui proces echitabil. Reprezentanții parchetului, în susținerile sale, nu precizeazăcare sunt temeiurile care au stat la baza arestării preventive potrivit art. 300 Cod pr. penală, face o expunere a fondului.

În continuare susține că nu sunt respectate prevederile art.––Cod pr. penalăîn sensul că inculpatului Gutău Mircia nu i-a fost înmânat mandatul de arestare în original, fiind încarcerat în baza unui mandat transmis prin fax. Instanța de recurs nu a procedat la audierea inculpatului Gutău deși ulterior a dispus arestarea preventivăa acestuia.

Fațăde aceste considerente, avocat Ursu Dorel Viorel, solicităsăse constate că nu sunt îndeplinite temeiurile care au stat la baza arestării preventive și depune un set de acte în dovedire.

       De asemenea, deși s-a cerut săfie vizionate înregistrările video puse în discuție de reprezentantul parchetului în faza de recurs, instanța a procedat la vizionarea acestora După deliberare.

Avocat Fieroiu Octavian, având cuvântul pentru inculpatul Gutău Mircia, aratăcă nu se poate verifica legalitatea și temeinicia arestării preventive a inculpatului din moment ce lipsește de la dosar hotărârea judecă torească care săprecizeze probele și indiciile care au stat la baza emiterii mandatului de arestare preventivăîn condițiile în care Tribunalul București a dispus respingerea propunerii de arestare preventivăa inculpatului Gutău Mircia cu motivarea că lipsesc toate indiciile privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penalăde că tre inculpatul Gutău Mircia. Se susține, de asemenea,că în mod nelegal a apreciat ca mijloc de probădenunțul formulat de numitul Popescu Constantin, deși o astfel de probănu este dovedităde Codul de procedurăpenală.

         Pe de altăparte, pentru eliberarea certificatului de urbanism este necesară, potrivit Legii 50/1991 și a Ordinului nr. 1430/2005 de aplicare a Normelor Metodologice este necesarăo cerere însoțităde documentația prevăzutăde lege cu plata unei taxe.

         Denunțătorul nu a formulat o astfel de cerere și în consecințănu existăsituația premisăpentru săvârșirea faptei de luare de mită.

         Urmărirea penalănu s-a efectuat corect și o dovadăîn acest sens o constituie împrejurarea că transcrierea convorbirii dintre denunțător și inculpatul Gutău a fost consemnatădiferit în notele de la fila 140- 141 pe de o parte și 142- 143, pe de altăparte, schimbându-se sensul inițial și ordinea replicilor celor doi și apărând într-una din transcrieri subnotări ale procurorilor care lipsesc în cealaltătranscriere.

         Din probe mai rezultăcă , denunțătorul a avut un certificat de urbanism eliberat de un fost primar și nu a construit nimic, prin urmare susținerile sale că era presat săobținăacest certificat și săconstruiască nu sunt justificate.

         Din nicio probăadministratăîn dosar nu rezultăcă inculpatul Gutău Mircia a săvârșit infracțiunea de luare de mită.

         Avocat Apostol Dan, având cuvântul pentru inculpatul Gutău Mircia, susține că mandatul de arestare preventivăeste lovit de nulitate absolutănefiind emis în baza unei hotărâri și se raliazăconcluziilor puse de coapărătorii inculpatului Gutău.

         Avocat Nazat Marian, având cuvântul pentru inculpatul Dicu Nicolae, susține că măsura arestării preventive a acestui inculpat este lovităde nulitate, Tribunalul Municipiului București dispunând luarea acestei măsuri pe o perioadăde 30 de zile deși inculpatul a fost anterior reținut de organul de urmărire penalăpe o perioadăde 24 ore.

         De asemenea, ca temei al arestării au fost invocate și dispozițiile art.148 lit. b Cod de procedurăpenală, deși inculpatul nu a fost trimis în judecatăpe procedura flagrantă.

         Nu existăîn dosar probe certe că inculpatul ar fi săvârșit fapta pentru care este trimis în judecatăcu atât mai mult cu cât inculpatul Gutău Mircia nu a săvârșit fapta de luare de mităși prin urmare, nu poate exista un complice la aceastăinfracțiune.

         Reprezentantul Parchetului, având cuvântul, solicitărespingerea excepției nulității absolute invocate de avocat Nazat Marian deoarece faptul că dacă la dosarul cauzei lipsește hotărârea judecă torească nu constituie nulitate absolută.

         Avocat Fieroiu Octavian, având cuvântul în replică pentru inculpatul Mircia Gutău, precizeazăcă denunțătorul a fost internat în data de 23.07.2002 la secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Militar Central, cu fișa de observație nr.303378/2002 cu diagnosticul schizofrenie paranoidă.

         Inculpatul Gutău Mircia, având ultimul cuvânt, susține că este nevinovat. Toatădiscuția cu denunțătorul s-a învârtit în jurul eliberării unui certificat de urbanism pentru terenul din str. Dr. Stoianovici, nefiind vorba niciodatăde o anumităsumăde bani.

         Inculpatul Dicu Nicolae, având ultimul cuvânt, precizeazăcă este nevinovat susținând că l-a cunoscut pe denunțător de mai mult timp și suma primităeste cu titlu de împrumut.

 

          TRIBUNALUL

         În baza dispozițiilor art.300/1 alin.1 Cod procedurăpenalăcu aplicarea dispozițiilor art.159 alin.3,5,7 și 11 Cod pr. penală, instanța a procedat la verificarea din oficiu în camera de consiliu a legalității și temeiniciei arestării preventive a celor doi inculpați.

         Prin încheierea pronunțatăîn camera de consiliu la data de7.07.2006 în dosarul nr. 24627/3/2006, Tribunalul București Secția I Penalăa dispus arestarea preventivăa inculpatului Dicu Nicolae pe o perioadăde 30 de zile și a respins propunerea de arestare preventivăa inculpatului Gutău Mircia.

         Prin încheierea pronunțatăde Curte de Apel București Secția II Penalăîn dosarul nr.24627/3/2006 ( 2187/2006) s-a admis recursul declarat de Parchet de pe lângăÎnalta Curte de Casație și Justiție Departamentul Național Anticorupție împotriva încheierii din 7.07.2006 a Tribunalului București Secția I penalăși rejudecând, s-a admis propunerea D.N.A și s-a dispus arestarea preventivăa inculpatului Gutău Mircia pentru 29 de zile începând cu data încarcerării.

         S-au menținut celelalte dispoziții ale încheierii recurate.

         Pânăla data redactării prezentei încheieri nu a fost comunicatămotivarea încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivăa inculpatului Gutău Mircia.

         În ceea ce privește măsura arestării preventive a inculpatului Gutău Mircia, Tribunalul apreciazăcă aceasta este nelegalăși netemeinică pentru următoarele considerente:

         Potrivit disp. Art.2 din Codul pr. penalăprocesul penal se desfășoarăatât în cursul urmăririi penale cât și în cursul judecă ții potrivit dispozițiilor legale.

         Din notele de ședințădepuse la dosar întocmite de grefier în ședința publică din data de 10.07.2006 în dosarul nr.246267/3/2006 al Curții de Apel București Secția II penalăși pentru cauze cu Minori și de familie, rezultăcă reprezentantul Ministerului Public, a susținut că s-ar impune vizionarea înregistrărilor audio video pe care Parchetul este în măsurăa le pune la dispoziție, susținere însușităși de că tre inculpați.

         Curte de Apel a arătat că în faza deliberării ( care este secretă) se va pronunța asupra tuturor probelor aduse în fața sa în acest moment.

         Neacceptând vizionarea casetelor video înainte de dezbateri, s-a încă lcat flagrant dreptul de apărare al inculpatului Gutău Mircia, motivele de recurs susținute de reprezentantul Ministerului Public antamând în esențăexistența unor gesturi aprobative din mânăale inculpatului în înregistrările audio video.

         Potrivit dispozițiilor art.6 din Convenția Europeanăa Drepturilor Omului, orice persoanăare dreptul la un proces echitabil.

         Refuzând administrarea unei probe în baza că reia se pretindea luarea măsurii arestării preventive fațăde inculpatul Gutău, instanța de fond a pronunțat o hotărâre nelegală.

         Susținerile denunțătorului ar putea fi confirmate eventual de înregistrările audio video.

         Pentru a avea forța aprobantă, interceptările și înregistrările audio sau video trebuie făcute în condițiile art.91/1, 91/2 și 91/3 Cod procedurăpenală.

         La data la care Curtea de Apel București a luat măsura arestării preventive ( 11.07.2006), aceste interceptări și înregistrări nu fuseserăcertificate de instanțăcompetentă, Tribunalul Vâlcea, care abia la data de 18.07.2006, prin încheierea nr.113 din Camera de Consiliu a hotărât că informațiile cuprinse în înregistrările audio și video aflate pe suport magnetic prezintăinteres pentru cercetarea și soluționarea cauzei privindu-i pe cei doi inculpați.

         În condițiile în care aceastăprobănu putea fi avutăîn vedere la data pronunțării încheierii sus amintite, iar susținerile denunțătorului nu sunt confirmate de nicio altăprobăîn mod neîndoielnic, măsura arestării preventive a inculpatului Gutău Mircia la data de 11.07.2006  a fost nelegală.

         În ceea ce privește măsura arestării preventive a inculpatului Dicu Nicolae, Tribunalul apreciazăcă aceasta este legalăși temeinică pentru următoarele considerente.

         Chiar dacă din eroare, instanța de fond nu a avut în vedere la data stabilirii perioadei arestării preventive de timpul scurs cu măsura reținerii preventive la data prezentei verifică ri, acest inculpat se aflăîn intervalul de 29 de zile, perioada maximăpentru care putea fi luatăaceastămăsură.

         Excluzând înregistrările audio video care nici la data arestării preventive a acestui inculpat nu erau certificate și din celelalte probatorii administrate în dosar rezultăindicii că inculpatul a săvârșit fapte prevăzute de legea penală. A se vedea declarațiile martorului Popescu Constantin, procesul verbal privind marcarea criminalistică a sumei de 20.000 euro, procesul verbal din 06.07.2006 de constatare a infracțiunii flagrante.

         Fațăde considerentele de mai sus, Tribunalul va constata că măsura arestării preventive a  inculpatului Gutău Mircia este nelegalăși netemeinică , va dispune revocarea acestei măsuri și punerea în libertate a inculpatului cu condiția sănu fie arestat în altăcauză.

         Se va constata ca fiind legalăși temeinică măsura arestării preventive a inculpatului D

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.