1

Salvați băile romane de la Stolniceni!

CAMPANIE VOCEA VÂLCII

Pe teritoriul cartierului Stolniceni (aflat la vreo 7 kilometri de centrul Râmnicului), se găsește o importantăașezare civilăde pe vremea romanilor. Săpăturile arheologie efectuate aici între anii 1971-1982 au condus la descoperirea a două grupuri de terme (băi), fiind catalogate drept cele mai mari edificii de acest tip din Dacia. Pentru conservarea acestor vestigii romane, este nevoie de aproximativ un miliard de lei vechi. În cazul în care nu se demarează, de urgență, lucrările de conservare a termelor, este foarte posibil ca în acest loc, peste  câțiva ani, sănu mai existe nimic. De aceea, începând cu acest număr, VOCEA VÂLCII lanseazăo campanie de salvare a acestor ruine romane, de-o inestimabilăvaloare culturală. Instituțiile abilitate și oamenii de culturădin această țară trebuie să-și facă datoria de a veghea asupra valorilor arhitectonice ale acestei nații. Pentru continuarea săpăturilor de la Stolniceni este nevoie de un proiect în cadrul că ruia cercetarea arheologică săse poatădesfășura După toate cerințele. În acest fel, termele din județul nostru vor deveni un centru al turismului românesc și european. Trebuie săconștientizăm, cu toții, că este imperios necesar săne păstrăm zestrea culturalăintactă.