Acasă Arhiva SALVATI OLTCHIM

SALVATI OLTCHIM

” Cea mai mare întreprindere din Vâlcea, în pericol de a fi închisăparțial în urma unei decizii aberante

” care ar fi efectul închiderii Arpechim Pitești: oprirea a jumătate din activitatea Oltchim, concedierea a jumătate din salariați, pierderi și datorii imense ce ar fi acumulate de combinat, reducerea plăților că tre bugetul de stat și local (sub formă de taxe și impozite), reducerea activității la CET Govora, USG, Exploatarea Minierăa Sării etc. etc ” mai demult, Dinu Patriciu avea un plan ce reunea Arpechim, Oltchim și Petromidia ” unele surse susțineau că grupul OMV ar dori sa renunțe la Arpechim pentru a facilita fuziunea acesteia cu Petromidia deținutăde Rompetrol ” președintele Consiliului de Administrație al Oltchim, Constantin Roibu, a declarat că societatea pe care o conduce este interesatăde preluarea integralăa rafinăriei Arpechim

 

În repetate rânduri, managerul general al întreprinderii Oltchim, dr. ing. Constantin Roibu, a solicitat factorilor de răspundere din Guvern, ministere sau AVAS, luarea unei decizii în privința transferării instalației de pirolizăde la Arpechim Pitești în proprietatea sau administrarea Oltchim. Solicitarea are o „vechime” de mai mulți ani, însă mereu miniștrii cu responsabilități în domeniu promiteau rezolvarea favorabilăa problemei, însă până la următotul rămânea la stadiul de intenție. Mult mai ușor se putea face transferul instalației de pirolizăde la Arpechim pe vremea când Petrom era o companie de stat, iar Oltchim era o companie la care statul era acționar majoritar. După privatizarea cu austriecii de la OMV, întreprinderea Arpechim Pitești a că zut în „dizgrațiile” noului acționar majoritar fiind văduvităde fonduri pentru dezvoltare, retehnologizare și protecție a mediului. Era normal: pe austrieci nu-i interesa producția Arpechim, o producție care nu este integratăîn angrenajul grupului OMV. Au trecut patru ani, discuțiile cu privire la transferul Arpechim la Oltchim au continuat însă din nou fărănici un rezultat concret. Iatăcă astăzi s-a ajuns la un moment dramatic: Agenția de Protecție a Mediului Argeș a decis oprirea activității la Arpechim ca urmare a poluărilor repetate ale unui pârâu insignifiant. Efectul la Vâlcea: oprirea a jumătate din activitatea Oltchim, concedierea a jumătate din salariați, pierderi și datorii imense ce ar fi acumulate de combinat, reducerea plăților că tre bugetul de stat și local (sub formă de taxe și impozite), reducerea activității la CET Govora, USG, Exploatarea Minierăa Sării etc. etc. Un adevărat scenariu de groazăcare poate fi evitat dacă autoritățile centrale și Guvernul transferărapid instalația de pirolizăde la Arpechim la Oltchim. Asta cât mai rapid, până nu este prea târziu!

 

Activitatea la Arpechim, opritătimp de șase luni

 

Decizia de a suspenda licența de mediu pentru Arpechim ar putea fi primul pas că tre achiziționarea rafinăriei de că tre omul de afaceri Dinu Patriciu. Împreună, Arpechim și Oltchim asigurăo masăcritică de 500.000 de tone de produse, ceea ce îi convine de minune lui Patriciu. însă , Patriciu a negat că ar intenționa săcumpere rafinăria de la Pitești. Vânzarea Arpechim este foarte posibilăîn viitorul apropiat, iar închiderea rafinăriei din motive de poluare a mediului nu face decât săarate publicului presiunea la care este supus grupul OMV. De asemenea, Petrom a anunțat, săptămâna trecută, că va înființa la începutul lunii iunie firma Petrochemical Argeș, care va desfășura operațiunile petrochimice ale rafinăriei Arpechim. Toți salariații din Oltchim spun că închiderea Arpechim ar fi un dezastru pentru combinatul din Râmnicu Vâlcea având în vedere că etilena, principala materie primăfolosităde Oltchim în procesul de producție al PVC-ului, este furnizatăde Arpechim. Oprirea furnizării de etilenăar însemna oprirea în lanț a instalațiilor de electrolizăfolosite în procesul de producție a PVC-ului. PVC-ul deține o pondere de 70% în cifra de afaceri a Oltchim, astfel încât oprirea furnizării de etilenăar afecta serios Oltchim. De asemenea, în cazul în care rafinăria Arpechim va fi închisă, combinatul chimic vâlcean își va înceta activitatea în proporție de 60% și va înregistra pierderi de 30 de milioane de euro pe lună. Astfel, este sigur că retragerea autorizației de mediu Rafinăriei Arpechim ar avea un efect groaznic pentru combinat, având în vedere că propilena și etilena produse de Arpechim sunt principalele materii prime folosite de Oltchim. Etilena și propilena nu pot fi luate din altăparte pentru că nu poate fi transportate decât pe conductă. De câteva luni, pe masa Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului existăun proiect prin care combinatul din Râmnicu Vâlcea ar putea prelua divizia de petrochimie a Arpechim. Dacă aceasta se va întâmpla, atunci Oltchim va avea materia primăasigurată. Existăchiar o promisiune din partea președintelui AVAS că va sprijini Oltchim în preluarea instalațiilor de pirolizăa Arpechim. Agenția de Protecție a Mediului Argeș a declarat senin că , prin suspendarea autorizației de mediu a Arpechim se sisteazăorice activitate pe platforma industrialăpe o perioadă de șase luni, deci inclusiv la instalațiile de producerea materiei prime pentru combinatul Oltchim.

 

Comunicat de presăde la Agenția de Mediu Pitești

 

„Agenția Regionalăpentru Protecția Mediului Pitești, autoritatea competentăpotrivit prevederilor legale, a suspendat în data de 28.05.2007 autorizația integratăde mediu a SC ARPECHIM SA Pitești care aparține PETROM OMV Grup. Decizia de suspendare a autorizației integrate de mediu se fundamenteazăpe prevederile art. 17 din OUG 195 pentru protecția mediului modificatăși completatăprin Legea 265/2006 și a art. 19 din OUG 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, modificatăși completatăprin Legea 84/2006. Cauza suspendării o reprezintănerealizarea la 31.12.2006 a două măsuri din planul de acțiuni cu privire la: conformarea cu prevederile HG 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încă rcarea, descă rcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modifică rile și completările ulterioare, care transpune în legislația naționalăDirectiva 94/63/CE; sistarea depozitării deșeurilor periculoase conform HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modifică rile și completările ulterioare, care transpune în legislația naționalăDirectiva nr. 1999/31/CE. Pentru verificarea realizării măsurilor din planul de acțiuni, ARPM Pitești, APM Pitești și GNM Comisariatul Județean Argeș au efectuat un control al stadiului conformă rii activității societății cu prevederile Autorizației integrate de mediu nr. 2/30.11.2005 revizuităla 30.08.2006. Urmare a acestei verifică ri a fost emisănotificarea nr. 309/19.03.2007 transmisăPETROM OMW Grup ARPECHIM SA Pitești, în scopul finalizării urgente a măsurilor restante. Notificarea prevede ca în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia, agentul economic sărezolve problemele constatate în timpul verifică rii. Întrucât la expirarea termenului prevăzut în notificare, s-a constatat neîndeplinirea cerințelor, ARPM Pitești a decis suspendarea autorizației integrate de mediu. Potrivit prevederilor legale, se interzice funcționarea instalațiilor pe perioada suspendării, iar aceasta perioada nu poate fi mai mare de șase luni. PETROM OMV Grup ARPECHIM SA Pitești este un obiectiv cu risc major, conform HG nr. 95/2003 privind controlul activităților care prezintăpericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, care transpune în legislația naționalăDirectiva 96/82/CE – SEVESO II. În caz de oprire este necesar săse aplice măsuri de punere în siguranță, în vederea evitării producerii de accidente majore”.

 

Efecte dramatice la Oltchim

 

Efectele sociale la Arpechim și Oltchim ale închiderii rafinăriei ar putea fi dramatice, iar cele economice se fac deja simțite. Personalul Oltchim se va reduce la jumătate, adică vor rămâne în companie 2.200 de angajați. Vom asista la efecte în lanț: inclusiv CET Govora, exploatarea minierăde sare și calciu, sau furnizorii de energie electrică vor avea mari pierderi. În timpul guvernării PSD, în 2003, Dinu Patriciu avea un plan ce reunea Arpechim, Oltchim și Petromidia. Unele surse susțineau că grupul OMV ar dori sa renunțe la Arpechim pentru a facilita fuziunea acesteia cu Petromidia deținutăde Rompetrol. În urmăcu câteva zile, fondul de investiții Lindsell (controlat de Andrei Siminel) și-a vândut pachetul de acțiuni de la Oltchim, în urma unei tranzacții la bursă.

 

Petrom se spalăpe mâini de orice vinovăție

 

Conducerea Petrom spune că investițiile la al doilea obiectiv au fost realizate integral și considerănejustificatămăsura de suspendare a rafinăriei, mai ales că în ultimii doi ani au fost investite aici 60 de milioane euro numai pentru conformarea la standardele de mediu.  însă , este surprinzător că o companie cu pretenții ca Petrom nu a făcut o investiție de ordinul sutelor de mii de euro (atât cât ar fi costat înlocuirea capacelor fixe și flotante), în condițiile în care anunța săptămâna trecutăinvestiții de 200 milioane de euro doar la Arpechim, până în 2010. Pentru moment, rafinăria nu este închisădefinitiv, însă Petrom trebuie săpropunăun termen până la care se pot consuma materiile prime existente în stoc. Doar dacă nu se va conforma celor două măsuri, atunci va fi suspendatăautorizația integrată. Arpechim avea probleme cu mediul de la poluarea râului Dâmbovnic cu nămol biologic, poluare care putea ajunge în râul Argeș. Dacă arpechim ar fi acționat corect nu s-ar fi ajuns aici. În martie, Rafinăria Arpechim Pitești a „scă pat” în râul Dâmbovnic o patăimensăde petrol amestecat cu nămol. Poluarea a fost așa de mare, încât a ajuns până în Teleorman, iar oamenilor le-a fost frică săse mai atingăde apăși de pește mult timp. ªefilor de la Arpechim nu le-a păsat de amploarea poluării, s-au sinchisit săfacă ceva abia la câteva zile După accident, și numai După ce i-a somat de câteva ori Ministerul Mediului. Deși „otrava” scursăîn Dâmbovnic a fost de mare amploare, nici o autoritate nu a pus atunci problema închiderii combinatului. Inspectorii Gărzii de Mediu s-au arătat chiar blânzi: le-au dat o amendăde câteva miliarde de lei vechi și au considerat problema rezolvată. La ora aceea nimeni de la Mediu nu a suflat o vorbădespre faptul că rafinăria mai are cel puțin două probleme foarte mari: nu și-a închis haldele de deșeuri și nu și-a modernizat rezervoarele pentru producerea de substanțe petroliere volatile, deși depășise termenul de finalizare cu trei luni. ªi era foarte bine știut faptul că , din cauza haldei de deșeuri, era un permanent risc de explozie. Nu se știe de ce și cum lucrurile acestea nu au ieșit la ivealăla timp, ci abia în acest moment. Ca și în cazul Dâmbovnic, și de data aceasta șefii rafinăriei au arătat încă pățânare: n-au ținut cont de notificarea trimisăde Agenție și nu s-au lăsat intimidați nici de somațiile Gărzii de Mediu. Reprezentanții Agenției spun că investițiile care trebuiau făcute până la sfârșitul lui 2006 nu erau foarte mari: în rezervoare, de pildă, nu trebuia investit mai mult de 200.000 de euro. Deși polueazăde 50 de ani, rafinăria a obținut de abia în 2005 autorizația integratăde mediu.

 

Ultima oră

 

Ministrul Economiei si Comerțului, Varujan Vosganian, a cerut miercuri companiei Petrom săaloce banii necesari pentru modernizarea instalațiilor Arpechim, considerând că sumele necesare nu ar trebui săconstituie o problemăpentru grupul austriac. În același timp, președintele Consiliului de Administrație al Oltchim, Constantin Roibu, a declarat că societatea pe care o conduce este interesatăde preluarea integralăa rafinăriei Arpechim. „Cheltuielile pentru îndeplinirea standardelor de mediu sunt modice în comparație cu profitul Petrom pe anul trecut. În câteva luni se pot moderniza cele cinci rezervoare. Nu cred că arpechim se va închide”, a declarat Varujan Vosganian, Ministrul Economiei și Finanțelor. Vosganian a mai arătat că Oltchim este foarte afectatăde închiderea Arpechim și trebuie luate măsurile pentru ca fabrica din Râmnicu Vâlcea sănu se închidă. „Am avut o întâlnire cu reprezentanții Petrom, care au spus că vor face investițiile. Reprezentanții statului la Petrom au mandat de la noi (MEF și AVAS) săfie de acord. Nu a fost o problema de bani a fost o problemăde etapizare a investițiilor”, a mai adăugat ministrul. În cazul în care platforma Arpechim ar fi închisă, una din victimele sigure ar fi combinatul Oltchim, dependent de materia primăprodusăla Pitești. Constatin Roibu, președintele CA al Oltchim, a declarat în cursul zilei de miercuri că existăun interes al combinatului de la Râmnicu Vâlcea pentru achiziționarea integralăa Arpechim-ului, fiind dispuși săachite integral valoarea de piațăa rafinăriei. Acesta nu a oferit însă detalii despre eventualele costuri pe care le-ar presupune achiziția rafinăriei și nici despre modalitatea în care s-ar putea obține aceastăsumă. însă , un lucru este sigur: cumpăratăsau transferatăgratuit la Oltchim, instalația de pirolizăde la Arpechim Pitești trebuie săajungăURGENT în proprietatea combinatului chimic vâlcean.

 

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.